aangepast COVID-19 trainingsregime – augustus 2020

Met veel goesting en enthousiasme hadden we als club welgemeende intenties om het nieuwe sportieve seizoen 2020-2021 vervroegd van start te laten gaan in augustus. De huidige omstandigheden m.b.t. het covid-19, verplichtingen ons echter om deels op deze plannen terug te komen.

De gezondheid en het welzijn van iedereen primeert op onze karate-beleving. Maar indien mogelijk, wensen we uiteraard te blijven trainen. Desgevallend in beperktere mate en dit ten behoeve van de verlichting van lichaam en geest.

In tegenstelling tot de voorbije weken waar we quasi als enige club in De Pinte actief waren op het strijdfront, zullen we in de komende weken in principe ook rekening moeten houden met andere sportieve collega’s die de handdoek terug ter hand nemen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze trainingsmomenten ietwat aan te passen.

Lees onderstaand bericht goed door en respecteer de vooropgestelde regels.

Ze zullen er immers voor zorgen dat we elkaar beschermen en dat we in deze vreemde tijden toch ons karate kunnen blijven beoefenen in groep!

Trainingsregime augustus 2020

Vanaf zaterdag 1 augustus 2020 gaan volgens onderstaand schema en randvoorwaarden trainen:

ALGEMEEN

 • de trainingen gaan door binnen in de sportzaal van het Erasmus
 • de trainingen gaan voorlopig nog steeds door met sportieve kledij (karate-gi mag, maar is niet verplicht) >>> van zodra de douches opnieuw warm water presenteren, zullen we terug de overstap maken naar onze karate-gi
 • het vooraf aanmelden van deelname aan de training blijft een verplichting voor elke deelnemer, zal vanaf zaterdag 1 augustus niet langer via mail of whatsapp verlopen maar wel via doodle (zie verder)
 • het aantal zal telkens beperkt worden tot maximaal 16 deelnemers
 • er hoeft nog steeds géén trainingskaartje afgegeven te worden, jullie aanwezigheden worden echter wel bijgehouden

TASSEIKAN-JONGEREN

De inzet van onze Tasseikan-kids tijdens deze niet zo evidente periode is overweldigend. Daarom willen we ook graag voor hen minstens één trainingsmoment organiseren:groep 1 (vanaf 6 jaar), groep 2 (vanaf 9 jaar) = zaterdag van 9u30 tot 10u45:

 • groep 1 (vanaf 6 jaar), groep 2 (vanaf 9 jaar) : zaterdag van 9u30 tot 10u45:
 • er wordt indien nodig in afzonderlijke groepen getraind
 • er wordt niet langer gelijktijdig met maar wel voorafgaandelijk aan de volwassen getraind
 • groep 3 (vanaf 13/14 jaar) : zaterdag van 9u30 tot 10u45 of van 11u00 tot 12u30 (*) & woensdag van 20u00 tot 21u30 (**)
 • jullie kunnen tijdens deze vakantieperiode als jongvolwassene al eens proeven van “het leven zoals het is als een Tasseikan-volwassene”
 • dit betekent concreet dat jullie:
  • op zaterdag vrij kunnen kiezen of jullie deelnemen aan de training voor de jongeren of volwassenen (*)
  • op woensdag vrij kunnen kiezen of jullie deelnemen aan de training voor de volwassenen (**)

TASSEIKAN-VOLWASSENEN

Ook bij de Tasseikan-volwassenen blijft de inzet en de spirit een fantastische en bijzonder hoge score halen. Ziehier jullie aangepaste trainingsmomenten : zaterdag van 11u00 tot 12u30 & woensdag van 20u00 tot 21u30

Voor beide trainingsmomenten geven we in eerste instantie voorrang aan de volwassenen en dan pas aan de jongeren van groep 3.

Aanmeldingen voor iedereen

TASSEIKAN-JONGEREN

De aanmeldingen via Whatsapp zeggen we vaarwel. Onze smartphone bedankt ons voor de uitgebreide en intensieve berichtgeving van de voorbije weken 😊

In de plaats daarvan zullen de aanmeldingen van de trainingen voortaan gebeuren via doodle : klik hier.

Deze doodle-uitnodiging betreft uitsluitend de clubtraining op zaterdag van 9u30 tot 10u45.

De jongeren van groep 3 die wensen deel te nemen aan een training van de volwassenen (zowel op zaterdag (*) als op woensdag (**)), kunnen dit doen via de doodle voor de volwassenen.

TASSEIKAN-VOLWASSENEN

De aanmeldingen via mail zeggen we eindelijk vaarwel. De eigenaar van de digitale secretaresse bedankt ons voor de uitgebreide berichtgeving van de voorbije weken 😊

In de plaats daarvan zullen de aanmeldingen van de trainingen voortaan gebeuren via doodle : klik hier.

Deze doodle-uitnodiging betreft zowel de clubtraining op zaterdag van 11u00 tot 12u30 als op woensdag van 20u00 tot 21u30.

ALGEMEEN

Heb je jezelf ingeschreven voor een clubtraining via doodle, maar je kan plots uitzonderlijk toch niet komen: vergeet jezelf dan niet terug uit te schrijven. Op deze manier komt er een erg gegeerd plaatsje vrij voor een andere Tasseikanner.

Algemene spelregels voor iedereen

Als karateka mogen we van ons allen een bepaalde discipline verwachten. Hierdoor nemen we allen zonder discussie de voorbeeldrol op m.b.t. het respecteren van de opgelegde gedragsregels.

De basisregel blijft het respecteren van een minimumafstand van 1.50 m. Indien dit niet mogelijk is wordt er een mondmasker gedragen. Maar op openbare plaatsen – dus ook op de terreinen van het Erasmus – is er inmiddels een algemene verplichting om het mondmasker te dragen.

Dus opgelet:

 • kleedkamers zijn beschikbaar > maar ofwel met respect voor de minimale tussenafstand van 1.50 m ofwel met het dragen van een mondmasker
 • toiletten zijn eveneens beschikbaar
 • iedereen krijgt een eigen “kot” toegekend bij aanvang van de training door de lesgever, vanaf dan geldt de regel “Blijf in uw kot!” en kan je jouw mondmasker opbergen
 • zorg zelf voor: sportieve kledij (karate-gi mag, maar moet niet), handdoek, drinken, mondmasker, ontsmettingsgel …
 • leg al jouw persoonlijk spullen ongeveer in het midden achteraan van uw “kot”
 • op het einde van de training verlaten we één voor één ons “kot” mét mondmasker
 • alleen de lesgever zal de kot-markeringen opruimen
 • volg de richtlijnen (o.a. circulatierichting …) van het sportcentrum

Aanwezigheden

Jullie aanwezigheden tijdens deze trainingen zullen afzonderlijk en per training bijgehouden worden, maar jullie hoeven jullie trainingskaartje momenteel nog niet af te geven.

Mochten jullie na deelname aan een training plots toch ziektesymptomen vertonen en positief testen op Covid-19, dan verzoeken we jullie om dit onmiddellijk door te geven via info@tasseikan.be.

We hopen dat iedereen begrijpt dat dit uiterst belangrijk is m.b.t. het algemeen welzijn van iedereen

Nieuw sportief seizoen 2020-2021

“OK, de zomermaand augustus is dan eindelijk beslist. Maar wat gaat er nu gebeuren in september? Hoe zal het nieuwe sportieve seizoen van start gaan en verder verlopen?”

Momenteel is het koffiedik kijken naar de nabije toekomst. De positieve evolutie kende de voorbije 2 weken en serieuze ommekeer, waardoor de nabije toekomst plots drastisch op losse schroeven komt te staan.

Op clubniveau beraden we ons over de verschillende mogelijkheden, om op een veilige manier in september de clubtrainingen op zijn minst onverminderd verder te zetten. Ondertussen bekijkt men ook op nationaal niveau in welke mate de andere activiteiten al dan niet zouden kunnen doorgaan.

Kortom: wordt wederom vervolgd in een volgende Covid-19 berichtgeving.

Dan hopen wij jullie allemaal ook in augustus te mogen verwelkomen in jullie persoonlijk Tasseikan-trainingskot!

Keep training, but keep safe!