Activiteiten-kalender > periode september 2019 t.e.m. januari 2020

Uit de diverse ondervragingen (cfr. Tasseikan-enquête & mini-traject) werd er geopperd om meer en duidelijker te communiceren omtrent de diverse clubactiviteiten.

Uiteraard wenst de clubleiding graag tegemoet te komen aan dit verzoek.

 

 Wekelijkse clubtrainingen

Het nieuwe sportieve seizoen 2019-2020 zal officieel van start gaan op maandag 2 september 2019.

Onze trainingsdagen zijn gebleven, maar op zaterdag is er een belangrijke wijziging te noteren, namelijk: niet alleen de locatie maar ook het uur van de clubtraining op zaterdag is gewijzigd. Klik hier voor het overzicht op onze website (= info mailbericht dd. 27/07/19).

 

Wanneer is er geen clubtraining?

Voor de Tasseikan-jongeren:

 • schoolvakanties:
  • de donderdagen tijdens alle schoolvakanties.
 • schoolexamens:
  • de 3 laatste donderdagen voor de Kerstvakantie in december.
  • de 3 laatste donderdagen voor de zomervakantie in juni.
 • op officiële feestdagen.
 • op dagen dat er een andere karate-activiteit georganiseerd wordt en waar we als voltallige club (jongeren & volwassenen) aan deelnemen.
 • dagen dat de sportzaal niet ter onzer beschikking staat t.g.v. eenmalige activiteiten derden. Maar dan trachten we – indien mogelijk – als alternatief vanuit de club een andere clubactiviteit uit te voeren.

Voor de Tasseikan-volwassenen:

 • op officiële feestdagen.
 • op dagen dat er een andere karate-activiteit georganiseerd wordt en waar we als voltallige club (jongeren & volwassenen) aan deelnemen.
 • dagen dat de sportzaal niet ter onzer beschikking staat t.g.v. eenmalige activiteiten derden. Maar dan trachten we – indien mogelijk – als alternatief vanuit de club een andere clubactiviteit uit te voeren.

 

Voor wie zijn de (club)activiteiten?

Het algemeen principe luidt dat we clubactiviteiten zo veel als mogelijk trachten open te stellen:

 • voor alle Tasseikanners, zoals bv.: uitwisselingsproject met KIME Aalter, onze eigen nieuwe trainingsdag ‘Back to basics’, …
 • met aanverwanten & sympathisanten (o.a. ouders, broers & zussen, …): Tasseikan Demo & Clubeetfestijn, …

Uiteraard zijn er soms ook clubactiviteiten exclusief op maat van:

 • onze Tasseikan-jongeren, zoals bv.: ‘Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders’, …
 • onze Tasseikan-volwassnen, zoals bv.: uitwisselingsproject crossfit, …

 

Activiteitenkalender

We hebben getracht om:

 • al deze activiteiten te bundelen in de vorm van een scheurkalender om aan de frigo thuis te hangen (zie bijlage).
 • op deze manier kunnen jullie deze activiteiten reeds opnemen in jullie persoonlijke agenda.
 • al deze activiteiten op te nemen in onze activiteitenkalender op onze website (deze zal binnenkort een update krijgen tot zomer 2020).

 

Met de regelmaat van de klok zullen jullie uiteraard een reminder ontvangen over de belangrijkste activiteiten. Idem dito al er (onverwacht) belangrijke wijzigingen optreden.