Alle berichten van Andy Willaert

Trainingsdag KIME Aalter > zaterdag 20 oktober 2018 > reminder

Op zaterdag 20 oktober 2018 trekken we met alle Tasseikanners eerst naar de trainingsdag van onze broederclub KIME Aalter als voorproefje van ons uitwiselingsproject met hen.

G. Bruyneel sensei heeft enkele gastlesgevers uitgenodigd (o.a. A. Vicaire sensei, S. Wille sensei) om jong & iets minder jong te animeren met kumite & kata.

Vertrek in groep aan het O.C.P. om 9u15 stipt. Bevestiging graag via Whatsapp.

Opgelet: ‘s avonds vanzelfsprekend nog gewone clubtraining.

JKA Vlaanderen kampioenschap vanaf kadetten > zondag 7 oktober 2018 > fotoreportage

Onze huisfotograaf Jan Roose dwaalde zondag 7 oktober 2018 ook rond tussen de kampers, de scheidsrechters, de wedstrijdvloeren, …

Hij wist wederom een mooie fotoreportage samen te stellen over deze activiteit. Enkele kampers zullen schrikken als ze hun gevecht terug zien op deze manier …

De toen nog aanwezige Tasseikanners mochten pronken op de groepsfoto:

Er stond één vreemde eend in de bijt, dus moest iedereen zich toch eens omdraaien om dit te zien:

Voor alle duidelijkheid: ‘t is niet dat Andy geen promotie wou maken met de nieuwe Tasseikan T-shirt, maar hij was die dag aanwezig in hoedanigheid van de ‘cel organisatie competitie’ van JKA Vlaanderen. Onder het motto:“Je kan geen 2 heren dienen.”, verkoos hij om een duidelijk onderscheid te maken met de functie van clubverantwoordelijke die hij graag overdroeg aan zijn sempai J. Troch sensei.

Clubgrade 2.0 – pilootgroep vraagverkenning > dinsdag 9 oktober > een terugblik

Zoals eerder bericht is Tasseikan één van de pilootclubs die meewerkt aan het Clubgrade project, ofte hoe upgrade we onze club organisatorisch?

Op dinsdag 9 oktober 2018 vond er een boeiende en leerrijke brainstormsessie plaats. Hierbij waren 4 niveaus van Tasseikanners betrokken: bestuurders, lesgevers, leden/ouders en vrijwilligers. Dit vertaalde zich in volgende aanwezigheid: Andy, Bastien, Bert (kersvers lid & papa van Liam), Filip (papa van Maxim & Louise), Georges, Johan, Kathleen, Maya, Rita en Willem.

 

Er werd nagedacht over het heden, de toekomst en te ondernemen acties i.f.v. van een zogenaamde centrale vraagstelling. Deze vraagstelling werd in de vorm van een 3-traps raket geformuleerd:

  1. “Hoe vergroten we de algemene betrokkenheid van onze jongeren en hun ouders bij het clubgebeuren?”
  2. “Hoe vergroten we de algemene betrokkenheid van onze volwassenen en hun partner bij het clubgebeuren?”
  3. “Hoe groeien we verder van een Tasseikan 1.0 naar een 2.0?”

 

Wat brengt de toekomst ons nu? …

Op naar de volgende stap van clubgrade met een echte casetafel waarbij een concreet ondersteuningsvoorstel zou geformuleerd worden op basis van bovenstaande vraagstelling en op maar van onze club Tasseikan.

JKA Vlaanderen kampioenschap vanaf kadetten > zondag 7 oktober 2018 > verslaggeving

Zondag 7 oktober 2018 zal vanaf heden in het vet genoteerd staan als het vlotst verlopen kampioenschap ooit! Als kleine club heeft TASSEIKAN bewezen dat het mogelijk is om iets groots te presteren. Jullie hebben dit fantastisch gedaan!

       

Het ochtendgloren was amper ontwaakt als een dolle bende Tasseikan-vrijwilligers reeds uit hun bedje rolden. Om 7u15 stipt stonden ze allen paraat voor de briefing en om 7u30 gingen we van start om de zaal gebruiksklaar te zetten. Om 9u00 ontbrak enkel nog een affiche op de toegangsdeur en was het tijd om onze nieuwe Tasseikan t-shirt aan te trekken.

Na het binnen gieten van een kop koffie en bijhorende koffiekoek, openden we in onze nieuwe uitrusting en vol goede moed om 9u30 de toegangsdeuren tot de zaal. Hier lagen 4 wedstrijdvloeren vol ongeduld te wachten op de kampers en stonden de tribunes te schuifelen om het publiek te verwelkomen.

  

Om 10u30 stipt ging het kampioenschap van start. En vanaf dan werd er in een ijltempo gewerkt, met als resultaat: kata-finales afgewerkt & medailles uitgereikt om 12u00. Zo’n 45 minuten vroeger dan voorzien volgens de strakste planning. Hoog tijd om even een adempauze in te lassen en een broodje tussen de kiezen te steken.

Om 12u45 gingen we wederom van start met het kumite gedeelte. Het strakke tempo van de voormiddag werd aangehouden of zelfs nog scherper aangehaald. The sky is the limit! Want het was amper 14u30 als de laatste finalist het podium verliet. En in afbraakwerken zijn we zonder enige twijfel meesters, want om 15u00 was het licht uit in de zaal.

    

Hoog tijd dus om even te bekomen met een welverdiend drankje en een aangename babbel. De interne Tasseikan-verbroedering & -verzustering kende een hoogtepunt. Omstreeks 17u00 sloeg het pizza-monster toe en om 18u00 vertrokken de Tasseikan-delegatie, moe maar voldaan terug huiswaart. Wij als zijnde club een nieuwe ervaring rijker en binnen het JKA-karate werd een nieuwe standaard gezet naar organisatie.

Nogmaals: van harte bedankt allemaal. Dankzij jullie werd dit kampioenschap een groot succes!

Hierbij alvast een voorproefje van het fotoalbum: have fun!

 

JKA Vlaanderen kampioenschap vanaf kadetten > zondag 7 oktober 2018 > D-day

Morgen – zondag 7 oktober 2018 – is het eindelijk zover. Dan mogen we als TASSEIKAN De Pinte optreden als zijnde gastgeer voor het JKA Vlaanderen kampioenschap vanaf kadetten.

Toch even in de rand vermelden dat de affiche wederom ontwerpen werd door dhr. J. Roose (paap van Tasseikanner Ella). En met dan aan E. Naessens omwille van haar toestemming om op de affiche te pronken. 

Met een team van Tasseikan-vrijwilligers gaan we om 7u15 STIPT van start met een korte briefing om dan om 7u30 aan tevangen met het klaarzetten van de zaal. Om 9u30 gaan de deuren open en om 10u30 geven we het officiële startschot.

De Tasseikan-vrijwilligers zullen er en ganse dag pronken met een gloednieuwe Tasseikan T-shirt. En jullie geloven het misschien niet, maar ook deze werd ontworpen door dhr. J. Roose. We zijn erg benieuwd naar jullie reacties!

Dat de beste moge winnen! Oss!

Tradioneel karate > promotiefilmpje > promo-actie

Zo’n 3 weken geleden maakten we reeds melding van de lancering vaneen promofilmpje m.b.t. het “traditionele karate”  door JKA-Vlaanderen. Doelstelling van JKA-Vlaanderen was om promotie te maken voor karate naar de buitenwereld toe.

Centraal staat daarbij het aspect zelfverdediging & karaktervorming, iets wat ook bij ons JKA-karate zeker en vast het geval is.

Binnen enkele dagen wordt er een gerichte promotie-actie gelanceerd in Oost-Vlaanderen via facebook. Alle Oost-Vlaamse JKA-clubs werden hieromtrent op de hoogte gebracht.

Het zou dus kunnen dat we plots bezoek krijgen van geïnteresseerden ten gevolge van deze gerichte actie. Het zou handig zijn mochten we allen toch een beetje dezelfde info geven. We verwijzen hiervoor graag naar de informatie die op de website www.JKA-vlaanderen.be staat onder het hoofdstuk ‘Over ons’.

Het kan bijzonder nuttig zijn om volgende pagina’s eens rustig door te nemen: ‘Karate’, ‘Traditionele karate’ en ‘JKA’. Op deze manier geven we als club allen dezelfde boodschap.

Beleidsplannen & nultolerantie pesten > ‘For the birds’ > animatiefilmpje

In ons beide beleidsplannen (voor onze Tasseikan-jongeren & Tasseikan-volwassenen) staat dat er binnen onze clubgrenzen een nultolerantie wordt gehandhaafd m.b.t. het pesten.  Het is immers niet omdat iemand anders is, dat hij/zij daarom met middelpunt moet zijn van spot (die uiteindelijk uitmondt in pestgedrag).

En omdat een beeld soms meer zegt dan een geschreven woord, presenteren we jullie graag het volgende filmpje met de titel “For the birds” van Disney Pixar. Een animatiefilmpje dat aanzet tot nadenken over pesten & pestgedrag.

Het sluit tevens perfect aan bij onze basiswaarden / dojokun.

 

Clubgrade 2.0 – opstartmoment pilootgroep > maandag 24 september 2018 > verslaggeving

Clubgrade 2.0: opstartmoment pilootgroep 1

Maandag 24 september kwam de nieuwe groep pilootclubs samen in De Nekker Mechelen. In het kader van een nieuw ondersteuningsmodel dat getest wordt, doorlopen deze clubs een uniek begeleidingstraject op maat. Geselecteerde clubs (o.a. Tasseikan De Pinte) zullen vanuit hun ambities focussen op het beleid van de club en de intermenselijke aspecten daarbij. 

Zoals eerder gemeld is onze club geselecteerd voor dit uniek begeleidingstraject. Voor het vermelde opstartmoment waren Tasseikanners Bieke & Andy van de partij. Zij kwamen vol belangstelling peilen naar wat er nog concreet diende voorbereid te worden voor het overlegmoment m.b.t. de “vraagstelling” van dinsdag aanstaande 9 oktober 2018.

Hierbij d.m.v. enkele foto’s een overzicht van het te verwachten traject (waarbij we stap 1 & 2 reserveren voor dinsdag 9 oktober 2018):