Alle berichten van Andy Willaert

Uniek uitwisselingsproject > KIME Aalter & TASSEIKAN De Pinte

De clubleiding van KIME Aalter & TASSEIKAN De Pinte hebben de handen in elkaar geslagen voor een uniek project. Doelstelling is niet alleen om de verbroedering tussen beide clubs uit te diepen, maar ook om op karate vlak eens op een andere manier samen te werken.

Daarom werd er een uitwisselingsproject uitgewerkt tussen beide clubs, waarbij de lesgevers van KIME Aalter & TASSEIKAN De Pinte als wijze van proef telkens één clubtraining in de andere club komen kidnappen.

Concreet zullen lesgevers van:

  • TASSEIKAN De Pinte de clubtraining in KIME Aalter over nemen op donderdag 12 april 2018 (Gemeentelijke Sporthal Aalter)
  • KIME Aalter de clubtraining in TASSEIKAN De Pinte over nemen op zaterdag 14 april 2018 (O.C.P. De Pinte)

Na deze proefsessie zullen wij jullie goedkeuring vragen of we in de nabije toekomst kunnen verder gaan met een dergelijke uitwisseling van de lesgevers.

GDPR = General Data Protection Regulation > bekendmaking

Elke organisatie (dus ook TASSEIKAN De Pinte) moet tegen 25 mei 2018 in regel zijn de met GDPR. Euh, excuseer … GDPR wat is dat nu weer?

GDPR staat voor ”General Data Protection Regulation” of in het Nederlands “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Het is een Europese verordening die regels oplegt rond de bescherming en de verwerking (verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen en registreren tot het vernietigen van gegevens) van persoonsgegevens (gegevens over een identificeerbaar natuurlijke persoon, bv: naam, adres, leeftijd, geslacht, … beeldopname zijn persoonsgegevens).  

Elke organisatie is verantwoordelijk voor de correcte toepassing en moet verantwoorden hoe ze dat doet (cfr. accountability principe). Hiervoor dient de organisatie: zelf initiatief te nemen & alle stappen die ze neemt goed bij te houden (documenteren).

Het volledige proces om zich als organisatie hiermede in regel te brengen, omvat een 7-tal stappen. Jullie zullen omtrent het GDPR de komende weken / maanden bijgevolg nog geregeld (bij elke stap die gezet worden binnen onze clubgrenzen) geïnformeerd worden.

De eerste stap hierbij is iedereen binnen de organisatie bewust maken van het belang van de privacy en de huidige regelgeving daaromtrent. Volgens de clubleiding van TASSEIKAN De Pinte betreft dit niet alleen die personen die de persoonsgegevens verwerken / gebruiken, doch ook de TASSEIKANNERS zelf.

De medewerkers binnen onze cluborganisatie die met persoonsgegevens werken, moeten geïnformeerd worden over:

  • het belang van de privacy van onze clubleden
  • de noodzakelijke voorwaarden (proportionaliteit / legaliteit / transparantie)
  • stappen om Tasseikan De Pinte als organisatie in regel te brengen
  • beveiliging van de persoonsgegevens

Deze informatieronde staat op het programma tijdens het volgende dagelijkse bestuur van Tasseikan op datum van woensdag 28 februari 2018.

Japan Inspired Training o.l.v. K. Lambein Sensei > zaterdag 3 maart 2017

Onze eerstvolgende clubactiviteit is niet onze familietraining & clubeetfestijn (zaterdag 17 maart 2018), doch wel onze 2° JAPAN INSPIRED TRAINING van dit sportieve seizoen o.l.v. K. Lambein Sensei.

Zij die de voorbije edities aanwezig waren, weten dat deze trainingen als zijnde “niet te missen” aangevinkt staan!

Volgende editie van de Japan Inspired Training staat op zaterdag 26 mei 2018 geprogrammeerd. Kathleen gaat hiervoor voorafgaandelijk nieuw inspiratie opdoen in JKA Headquarters.

Tasseikan’s verzoeknummer > top 3

Jullie weten – of jullie weten net niet, maar dan wordt dit bij deze rechtgezet – dat de lesgevers van Tasseikan werken met een trainingsschema. Op deze manier verzekeren ze er zich van dat alle onderwerpen aan bod komen, zodat elke Tasseikanner aan zijn/haar trekken komt.

Het betreft daarbij niet alleen onderwerpen gerelateerd aan de fameuze K3 (kihon, kumite & kata), doch ook:

  • fysieke klemtonen (zoals: startsnelheid, uithouding, weerstand, beenkracht, …)
  • technische aandachtspunten (zowel algemeen als specifiek)

Daarnaast krijgen ook de andere clubgebonden activiteiten een plaatsje in dit trainingsschema (zoals: seizoensgebonden trainingen, Japan Inspired Trainings, …). Maar de lesgevers van Tasseikan zijn creatief genoeg om verzoeknummers te integreren in het trainingsschema. Zo werd een verzoeknummer m.b.t. de kata Bassai Dai, perfect geïntegreerd in een training waar volgende trainingsonderwerpen geprogrammeerd stonden: afweren, bekkengebruik en weerstand.

Bij deze dus een arme oproep om jullie verzoeknummers kenbaar te maken via info@tasseikan.be. Een einddatum van 31 maart 2018 lijkt ons meer dan redelijk om een zogenaamd TASSEIKAN TOP 10 te maken. Deze TOP 10 TASSEIKAN’s verzoeknummers, zal dan in de daaropvolgende weken / maanden opgenomen worden in het trainingsschema.

Tasseikan on the move > JKA shotokan meets Kyokushinkai > uitgesteld tot nader order

Onze voorziene missie ‘JKA shotokan versus Kyokushinkai’ buiten de clubgrenzen voor woensdag 14 februari 2018.

Uiteindelijk bleken er slechts 3 Tasseikanners te zijn die de handdoek nog durfden op te nemen …

Neen, alle gekheid op een stokje: er waren diverse redenen voor deze beperkte respons. Zoals: krokusvakantie (> foutieve programma vanwege clubleiding > skireizen), ziekte (> meerdere exemplaren), kwetsuren (> meerdere exemplaren) …

Daarom heeft de clubleiding contact opgenomen met K. Spitaels Sensei. Op zich was de annulatie welgekomen, want zijn clubleden zijn in volle & harde voorbereiding van een belangrijke wedstrijd die binnen 2 weken op het programma staat. Maar: uitgesteld is zeker en vast niet afgesteld!

K. Spitaels Sensei zal enkele nieuwe potentiële data bezorgen voor een nieuwe afspraak. Doelstelling is om dan met een groep Tasseikanners te kunnen aantreden. Dergelijke activiteiten worden georganiseerd as zijnde groepsactiviteit en niet als een individuele activiteit.

 

 

IKF OPEN BELGIAN CHAMPIONSHIP > zondag 11 februari 2018

Op zondag 11 februari 2018 ging te Hasselt het IKF OPEN BELGIAN CHAMPIONSHIP door.

Onze Tasseikanner Bart Keymeulen leverde er een persoonlijk gevecht op de wedstrijdvloer. Hij kampte zowel in kata als in kumite. De buitenlandse deelnemers waren veel sterker en kampten de eerste 3 podiumplaatsen in. Hierdoor werden de Belgische deelnemers doorverwezen naar de daaropvolgende plaatsen in de uitslagen.

Bart veroverde in het algemeen klassement een 6° plaats, zowel voor kata als voor kumite, in zijn categorie. Als we de 3 buitenlandse deelnemers buiten beschouwing laten, betekent dit dat Bart een 3° plaats neerzet op Belgisch niveau. Dit betekent dat een mooie beloning. Hopelijk trekt hij deze lijn van inzet en enthousiasme onverminderd door tijdens de wekelijkse clubtrainingen.

    binnenkort volgen nog enkele foto’s

Verder nog even ter info

Het IKF staat voor Inclusive Karate Federation. De doelstelling is om door middel van de grondbeginselen van karate de integratie van kinderen, jongeren en volwassenen – allemaal met speciale behoeften – te bevorderen.

Tasseikan tracht haar klein steentje bij te dragen door zich open te stellen voor G-karateka’s, weliswaar geïntegreerd in de gewone clubtrainingen. De clubleiding beseft terdege dat hierdoor niet alle G-karateka’s aan hun trekken zullen komen. Doch anderzijds biedt het ook een voordeel van de G-karateka dat hij het karate kan beoefenen tussen en met de andere karateka’s.

Derhalve is Tasseikan niet van plan om afzonderlijke trainingen G-karate aan te bieden. Voor de lesgevers van dienst, vergt dit immers ook heel wat energie en voorbereiding (dit houdt een andere aanpak en benadering in van sommige aspecten van het karate in het algemeen en de technieken in het bijzonder). Het moet een win-win situatie te weeg brengen binnen onze clubgrenzen voor alle betrokken partijen.

Wintertraining De Pinte > zaterdag 10 februari 2018 > verslaggeving

Op zaterdag 10 februari 2018 ging onze seizoensgebonden Wintertraining De Pinte door o.l.v. R. PELEMAN Sensei & J. TROCH Sensei.

De clubleiding had vooreerst beter moeten weten door deze training niet te organiseren op een weekend dat verbonden is aan een schoolvakantie. Veel potentiële deelnemers stonden immers in de file onderweg naar hun skibestemming of stonden reeds op de skilatten. Maar dit actiepunt naar de toekomstige activiteiten toe even ter zijde, hadden de afwezigen zeker en vast ongelijk.

Want J. TROCH Sensei wist de jongeren te verrassen door een perfecte K3 presentatie. Neen, geen productie van studio 100 doch wel een ‘standaard’ kihon, kumite & kata. De jongeren kregen diverse technieken, combinaties en verplaatsingen op maat aangeboden. Ze hadden het niet steeds gemakkelijk, maar dat hoeft ook niet. Alleen op deze manier kan men de standaard naar een hoger niveau brengen.

  

R. PELEMAN Sensei kwam daarentegen op de proppen met zijn versie van de 5 geboden. Deelnemers waren vooraf duidelijk gebriefd dat de beentjes het best werden ingesmeerd alvorens de dojo te betreden. En zo geschiedde ook. Na de opwarming werden we onmiddellijk quasi gevierendeeld onder het mom van stretching. Het was duidelijk dat er geen overdaad aan lenigheid present tekende onder de deelnemers. Laten we dit dan ook noteren als toekomstig actiepunt.

Maar, het stretchen had zijn doel niet gemist, want tijdens de daaropvolgende combinaties moesten de beentjes zonder ophouden in actie komen. De eerste combinaties waren het enkel en alleen de beentjes die in actie kwamen, maar al snel werd er over gegaan tot de zogenaamde 5 geboden. Dit zijn de 5 basiscombinaties uit het examenprogramma voor 1° kyu & 1° dan. Bij de gekleurde gordels mogen deze combinaties dan ook als gekend beschouwd worden.

Deze combinaties omvatten immers zowat alles wat een karateka zich dient eigen te maken: de overgang tussen arm- & beentechnieken, de overgang tussen verschillende standen &verplaatsingen, afweer & tegenaanval, het gebruik van het volledig lichaam, polsrotatie & hikite, de baan van de technieken, bekkenrotatie, kime, souplesse, spierbeheersing, …

  

Maar R. PELEMAN Sensei vond dit alles nog niet voldoende. Nadat alle 5 de combinaties in basisvorm de revue gepasseerd waren, begon hij te experimenteren met het toepassen met partner. Dit leek plots al iets moeilijker dan verwacht. De opstelling was niet alleen één op één, maar ook een opstelling per 4 met één centrale verdediger en 3 aanvallers links, voor en rechts opgesteld. Nadien kwam hij nog op de proppen met een gohon kumite, waarbij de 5 combinaties opeenvolgend werden uitgevoerd. Nog verder gevolgd door een kihon ippon kumite, waarbij de verdediger deze 5 basiscombinaties moest gebruiken om zich uit de slag te trekken bij de 5 standaard aanvallen …

Als afsluiter passeerden de eerste 4 Heian kata de revue. Een eerste keer rustig uitgevoerd op tel, vervolgens dynamischer en meer gekumitaliseerd om uiteindelijk af te ronden met een uitvoering zonder tel en volgens eigen kunnen. Afsluiter van dienst was de stretching, waarmede de cirkel rond was en de training kon herbeginnen!

We beseffen allemaal te weinig dat lesgevers zoals een R. PELEMAN Sensei ons het karate (dat we allemaal wel kennen) presenteren op een andere manier. Maar hun manier van lesgeven laat jou het karate beleven in zijn pure vorm (ontdaan van al zijn overbodige franjes). Back to basic! 

Binnenkort volgt een kleine fotoreportage!

Tasseikan on the move > JKA shotokan meets Kyokushinkai

Zoals eerder bericht (zie onderstaande link) hebben we op woensdag 14 februari 2018 een duo-activiteit.

Voor zij die slechts tijdig op de gewone clubtraining raken: is er gewone clubtraining van 20u00 tot 21u30 zoals steeds.

Voor zij die vroeger present kunnen tekenen, trekken we richting Antwerpen. De training o.l.v. K. Spitaels Sensei begint eveneens om 20u00. Dit betekent dat we om 18u00 ter plaatse aan het O.C.P. afspreken om te vertrekken. De clubleiding hoopt dat er toch enkele vrijwilligers zijn om mee op kruistocht te gaan.

 

TASSEIKAN BRAEKS OUT ONCE MORE > JKA shotokan meets Kyokushinkai