Alle berichten van Andy Willaert

JKA Vlaanderen > digitale vernieuwing

JKA Vlaanderen is momenteel in een volle vernieuwingsfase.  Dit is een gevolg van het feit dat SPORT.Vlaanderen (het oude BLOSO) in opdracht van de minister van sport elke sporttak verplicht om zich te vereniging in één enkele sportfederatie.

Hieruit ontstond de vernieuwde Vlaamse Karate Federatie vzw met daaronder enkele leerscholen. Eén van deze leerscholen betreft JKA Vlaanderen, waar de JKA shotokan stijl karate in onderricht wordt.

Eén van de domeinen waarin JKA Vlaanderen noodgedwongen de weg van vernieuwing dient in te slaan, is de digitalisering:

  • Daarom werd de website van JKA Vlaanderen compleet vernieuwd: www.jka-vlaanderen.be. Doelstelling is om van deze website dé enige informatiebron te maken voor elke JKA-karateka.
  • Je kan zich (via deze vernieuwde website) ook inschrijven op een maandelijkse nieuwsbrief, waarbij de belangrijkste nieuwtjes van de voorbije maand en de mededelingen m.b.t. de nabije toekomst worden opgesomd.

Hij kwam … Hij kwam … > zaterdag 9 december 2017

Op zaterdag 9 december 2017 was de Sint reeds lang terug huiswaarts getrokken. Maar hij was die enkele brave Tasseikanners niet vergeten …

De Tasseikan-schouw zat dicht gevroren … Het dak was veel te glad …

Daarom stond er voor de Tasseikan-deur een bak met zoetigheden, voor al die Tasseikanners die de voorbije 12 maanden braaf genoeg waren geweest om in aanmerking te komen voor een geschenkje!

Jullie kunnen zelf oordelen of dit nu echt de ‘brave’ Tasseikanners zijn of niet:

TASSEIKAN > beleidsplan (jongeren & volwassenen) > “Een woordje uitleg graag, a.u.b.!”

Op donderdag 26 oktober 2017 kregen Tasseikan-jongeren de presentatie van hun Tasseikan-baby, terwijl de Tasseikan-volwassenen geduld moesten uitoefenen tot woensdag 29 november 2017. Waarom deze ‘officiële’ presentatie van een beleidsplan?  Dit document dient een levend werkdocument te zijn dat de ambitie belichaamt van de visie waarmede Tasseikan als zijnde club de (nabije) toekomst wil tegemoet treden. 

Hoog tijd om toch een woordje tekst en uitleg te verschaffen om dit geheel te kaderen.

TASSEIKAN 2020 … dromen mag

Sinds het moment dat Tasseikan als zijnde JKA shotokan karate club boven het doopvont werd gehouden eind 2005, is er al een lange weg afgelegd. Door de jaren heen konden passeerden zowel enkele heroïsche momenten als enkele minder memorabele voorvallen.

Daarom loont het af en toe wel eens de moeite om terug te blikken op het verleden (bv. het voorbije seizoen) om zo te evalueren wat er goed bevonden werd en/of wat binnen de categorie ‘te verbeteren’ valt. Daarnaast is het ook verrijkend om af en toe eens een blik te werpen op de nabije en verre toekomst.

TASSEIKAN jongeren

En daar de mening van de clubleden van groot belang is, wordt er tegen het einde van elk sportieve seizoen een overleg georganiseerd met de Tasseikan jongeren en hun ouders. Zodoende wordt er informatie bijeengesprokkeld over wat ‘goed’ was en wat ‘voor verbetering vatbaar’ was.

Tevens wordt er gepolst wat zij nieuw zouden wensen te introduceren in de club en/of tijdens de trainingen. Vervolgens maakte het dagelijkse bestuur van Tasseikan exact dezelfde oefening tijdens een zogenaamde brainstormsessie.

De resultaten van beide evaluatierondes werden gebundeld in een werkdocument. Dit werkdocument is een hulpmiddel, een leidraad, … voor ons allen dat uiteindelijk betiteld werd als zijnde ‘Tassaikan jongeren – beleidsplan 2017-2020’. Op deze manier is er een vrijwillig, maar daarom niet vrijblijvend engagement vanwege de clubleiding om met de allerbeste intenties hier echt haar schouders onder te zetten.

Op deze wijze kan er bijgestuurd worden waar nodig en wordt er continu werk gemaakt van een kwaliteitsverbetering die zowel de club als de jongeren en hun ouders ten goede komen. Tevens worden op deze manier de krijtlijnen naar de toekomst toe uitgezet. Daarbij wordt niet alleen getracht om de jongeren zelf te motiveren, maar ook wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders in het clubgebeuren.

TASSEIKAN volwassenen

Uiteraard wenst de clubleiding ook niet zo maar voorbij gaan aan de groep van volwassenen Tasseikanners. Ook bij hen werd eens nagevraagd op het einde van het sportieve seizoen over wat ‘goed’ was en wat ‘voor verbetering vatbaar’ was.

Ook nu werd er door het dagelijkse bestuur een brainstormsessie gehouden. Hierbij werd zelfs nog een stapje verder gegaan, dan bij de sessie van de jongeren. Onder het motto ‘Tasseikan 2020 … dromen mag’ kreeg iedereen arte blanche om eens zonder enige vorm van belemmering zijn/haar dromen weer te geven. Wat zou tof zijn om als zijnde Tasseikan in 2020 te doen?

Ook hiervan werden de bevindingen van beide evaluatierondes – in navolging van de jongeren –  gebundeld in een gelijkaardig werkdocument. Dit werkdocument mondde uiteindelijk eveneens uit i een ‘Tasseikan volwassenen – beleidsplan 2017-2020’. Het engagement vanwege de clubleiding, de continue bijsturing, … is allemaal te vergelijken met wat er zich afspeelt binnen het kader van het jeugdbeleid.

Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een ultieme motivering vanwege de volwassenen, die heden ten dagen allen een druk bestaan leiden. Daarom wordt er ook gestreefd om de partners bij het clubgebeuren te betrekken.

TASSEIKAN familie

Tasseikan is een familieclub waar:

  • iedereen (jong & oud, getalenteerd of minder mobiel) op zijn/haar snelheid en met zijn/haar mogelijkheden karate moet kunnen beoefenen.
  • Kinderen, ouders en grootouders samen het JKA shotokan karate kunnen beoefenen.
  • Fysiek & techniek hand in hand gaan met een lach en een traan.

JKA SHOTOKAN KARATE CLUB TASSEIKAN DE PINTE

EEN CLUB WAAR JONG & OUD ZICH THUIS

Tasseikan op buitenlandse missie > Beek (Nederland) – zondag 3 december 2017

Voor eerst sinds ons Tasseikan-weekend in Londen, onderneemt Tasseikan nog eens een buitenlandse missie. Buitenland? Strikt genomen wel, maar Beek (Nederlands Limburg) ligt nog geen 10 kilometer verwijderd van de Belgische grens … maar toch zo’n 175 km van onze thuisbasis De Pinte vandaan.

Tasseikan hoopt dat zowel Shimizu Sensei als Kurihara Sensei nog eens naar België komen. 

UIteraard moesten we ook op de foto met Sawada Sensei.

Tasseikan op buitenlandse missie > Beek (Nederland) – zaterdag 2 december 2017

Voor eerst sinds ons Tasseikan-weekend in Londen, onderneemt Tasseikan nog eens een buitenlandse missie. Buitenland? Strikt genomen wel, maar Beek (Nederlands Limburg) ligt nog geen 10 kilometer verwijderd van de Belgische grens … maar toch zo’n 175 km van onze thuisbasis De Pinte vandaan.

De sfeer zat er onmiddellijk goed in.

Op de foto met de recente wereldkampioen kata: Kurihara Sensei.

TASSEIKAN-volwassenen versus TASSEIKAN > what’s up?

Woensdag 29 november 2017 vond het event “TASSEIKAN-volwassenen versus TASSEIKAN” plaats. Op een ludieke en actieve manier werd er het beleidsplan “TASSEIKAN-volwassenen : 2017 – 2020” voorgesteld.

In navolging van onze Tasseikan-jongeren kregen de Tasseikan-volwassenen, nu ook een beleidsplan op maat gemaakt. Een tweede echte Tasseikan-baby die propvol acties en initiatieven staat om onze Tasseikan-volwassenen nauwer bij onze Tasseikan-familie te betrekken.

   

Bij elke operationele doelstelling werd er in de dojo onmiddellijk een actieve oefening uitgevoerd., nadien deze operationele doelstelling eerst kijkwijzers gewijs werd voorgesteld.

De opkomst was – wellicht door de winterse weersomstandigheden – beduidend minder dan gehoopt. Maar dit zal de clubleiding van Tasseikan er niet van weerhouden om het ingeslagen en uitgestippelde pad verder te volgen. Vol goede moed en met het nodige doorzettingsvermogen, zullen we stapsgewijs en nauwgezet dit beleidsplan in uitvoering brengen.

De clubleiding is er van overtuigd zijnde dat dit een absolute noodzaak is, om een vernieuwde basis te vormen voor Tasseikan als zijnde club  en als zijnde familie!

Weer of geen weer … de ‘sfeer’ zit altijd goed … laatste jongeren-training op donderdag in 2017

Donderdag 30 november 2017 was de laatste training voor onze Tasseikan-jongeren op donderdag voor het kalenderjaar 2017.

De weersomstandigheden waren sfeervol doch veroorzaakte heel wat verkeersellende waardoor er slechts stapvoets verkeer mogelijk was richting sportzaal.

Maar die Tasseikan-jongeren die aanwezig waren, werden verrast door een heuse competitietraining met handschoenen. Iets anders, iets leuks, … als zijnde afsluiter van het kalenderjaar 2017.

Opgelet: op zaterdag gaan de clubtrainingen gewoon door (en op zaterdag 23 december 2017 is het de allerlaatste clubtraining van het seizoen = Kersttraining De Pinte o.l.v. K. Sawada Sensei & J. Troch Sensei).