Alle berichten van Andy Willaert

Tasseikan-jongeren > tot wanneer nog training?

Hierbij een overzicht van de Tasseikan-jongeren trainingen voor het restant van het huidige sportieve seizoen 2018-2019:

 1. op donderdag 30 mei is er géén training wegens officiële feestdag (O.H. Hemelvaart)
 2. op donderdag 6 juni is er de allerlaatste training op donderdag
 3. de zaterdag 22 juni is er de allerlaatste training op zaterdag

OPGELET

Van vrijdag 28 t.e.m. zondag 30 juni is er de internationale JKA stage S. Miyazaki, waar:

 • Tasseikan enerzijds de praktische organisatie grotendeels voor zijn rekening neemt (dus helpende handen zijn altijd welkom)
 • er anderzijds op zaterdag 29 juni een afzonderlijke jongerendag wordt georganiseerd met: training o.l.v. leden van de nationale ploeg, sport & spel, training o.l.v. een Japanse gastlesgever (dus deelnemen als je kan)

 

buitentraining op Blaarmeersen > zaterdag 25 mei 2019

Op zaterdag 25 mei 2019 konden we niet over onze dojo (trainingszaal) beschikken ten gevolge van de voorbereidingen van de verkiezingen.

Geen nood, want de weergoden waar ons enigszins gunstig gezind waardoor buiten trainen een mogelijke optie was.

We trokken richting Blaarmeersen te Gent, waar we de onmiddellijke omgeving van de oude skiheuvel onveilig wisten te maken. Met een beperkt maar laaiend enthousiast gezelschap werd klokslag 17u30 het startschot gegeven.

Starten deze we met een korte sessie badminton, gevolgd door een poging om de Rode Duivels te doen verbleken. Vervolgens werd de trap van de oude skiheuvel gekozen om naar boven te sprinten, om langs de andere zijde in uitloopmodus naar beneden te komen.

Beneden gekomen was het tijd om te sparren volgens het poulesysteem: iedereen tegen iedereen. Vervolgens een kata (de ene keer Bassai Dai en de andere keer Jion) in de 4 windrichtingen, om dan terug de skiheuvel op te rennen.

Na 3 maal berg en dal doorkliefd te hebben was het tijd om te denken aan een cooling down, met badminton en een revanche voetbalmatch. Time over & out!

“Multimove, sportsnack, sport na school” versus Tasseikan > Wat is dat nu weer?

Onder het motto “investeren in de jeugd, is investeren in de toekomst”, trekt Tasseikan (met name: Maya, Willem en Andy) terug op trainerscursus.

De Vlaamse Trainersschool (kortweg VTS) organiseert immers een opleiding multimove & sportsnack, waarbij:

 • Multimove staat voor de doelgroep ‘kleuters’ (3 tot 8 jaar) = groep 1 van onze Tasseikan-jongeren.
 • Sportsnack staat voor de doelgroep ‘lagere school’ (9 tot 12 jaar) = groep 2 van onze Tasseikan-jongeren.

Waarom deze specifieke trainersopleiding?

 • Kinderen en jongeren hebben nood aan beweging. We vallen hiermee ongetwijfeld in herhaling, maar dat is enkel omdat het zo ontzettend belangrijk is.
 • Het is gebaseerd op een gevarieerd bewegen waarin de focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden Tijdens uitdagende bewegingssituatie (zoals onze karate bewegingen en verplaatsen wel zijn) komen de 12 bewegingsvaardigheden aan bod.

 • Dit zijn ze alle 12 de bewegingsvaardigheden: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmer, roteren, staan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen ,wandelen en lopen, en zwaaien.
 • Plezierbeleving staat centraal.

Wat is de link met karate & Tasseikan?

 • Aangezien de motorische vaardigheden bij (jonge) kinderen in volle ontwikkeling zijn, moeten ze nog meer dan anderen gemotiveerd worden om veel te bewegen (bv. d.m.v. sporttraining).
 • Een goede motorische ontwikkeling zorgt er bovendien voor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven (= doorstroming).
 • Elk kind moet deze 12 fundamentele bewegingsvaardigheden stuk voor stuk op jonge leeftijd verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en te bevorderen.

 • Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebeuren, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sport specifieke (o.a. karate) vaardigheden te leren.

Wat kunnen we besluiten?

Tasseikan is het zichzelf als trendsettende club binnen het Vlaamse karatelandschap verplicht om hierin te investeren. Dit omwille van het belang van een brede motorische ontwikkeling van onze jongeren.

Want het kan een start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Karate is a longlife lifestyle!

 

Ter info: Tasseikan neemt sinds 2016 deel aan het sport na school project, waarbij de doelgroep ‘middelbare school’ is.

Dienstmededeling > zaterdag 25 mei 2019

Zaterdag 25 mei 2019 is er geen gewone clubtraining (wegens geen zaal beschikbaar), maar er is wel speciale clubtraining op de Blaarmeersen (Gent).

We spreken af om 17u30 aan de voet / trap van de oude skiheuvel.

We nemen mee: sportschoenen & -broek + t-shirt / sweater + fles water + dosis goesting!Tot dan!

 

Trainingsdag Knokke – zaterdag 18 mei 2019

Op zaterdag 18 mei 2019 vond de jaarlijkse trainingsdag Knokke plaats. Een hele resem Belgische lesgevers o.l.v. onze nationale hoofdinstructeur S. Gneo Sensei, stonden paraat om een opgewekte bende karateka te verwelkomen.

De aanwezigen werden in groepen gedeeld per graad en/of per leeftijd.

Bij de zwarte gordels vatte Gneo Sensei onmiddellijk de koe bij horens en werd er de kata Nijushi HoEen kata waarbij de ene techniek vloeiend overgaat in de volgende techniek. Bij deze een eerste verwijzing naar de Belgische kust: het opkomen van het kabbelende zeewater.

Het was eerder een niet traditionele training, want de standaard K3 (kihon-kumite-kata) kwam in een totaal andere vorm aan bod. De kata werd aangeleerd door kleine stukjes van de kata in volgorde uit te voeren, maar zonder de bijhorende verplaatsingen. Rechtopstaand dus, zonder dat we ons moeten bekommeren over de verplaatsingen waardoor we ons ten volle konden concentreren op de kwaliteit van de techniek.

Vervolgens werd de kata in zijn geheel uitgevoerd, om onmiddellijk over te gaan tot bunkai (toepassingen met partner) in trio-vorm. Deze bunkai had een duidelijk selfdefence tintje toebedeeld gekregen. Dus geen standaard / basis toepassingen, maar een gevorderd niveau waarbij de partners krachtig & kordaat worden uitgeschakeld. Het was duidelijk dat Gneo Sensei zichzelf ook amuseerde met het demonstreren van de oefeningen.

Na een korte middagpauze werd de namiddag op gang getrokken met een korte opwarming.

J.P. Meert Sensei nam de zwarte gordels op sleeptouw met de kata Kanku Sho. Hij begon met enkele basisoefeningen in kihon-formaat, om ook dan over te schakelen naar bunkai. Deze keer viel het gros van de oefeningen uit te voeren met slechts één enkele partner.Ook tijdens deze bunkai bleef J.P. Meert Sensei er continu op hameren dat de basiselementen correct werden uitgevoerd. De afweren moesten van links naar rechts of omgekeerd zwaaien, terwijl het uit balans brengen van de partner van boven naar beneden moest gaan. Maar in beide gevallen moest het lichaam wel rechtop blijven. Deze bunkai was eerder basic, maar daarom niet minder interessant.

v.l.n.r.: Alain, Nathan, Willem, S. Gneo Sensei, J.P. Meert Sensei & Andy

Tasseikan was vertegenwoordigd in meerdere groepen: Nathan (jongere & amper 1 maand bezig en reeds buiten de club op verkenning!), Alain (maakte de groep van de witte & blauwe gordels onveilig), Willem (joeg de bruine gordels de stuipen op het lijf) en Andy (werkte iedereen bij de dan-graden op de zenuwen).

Op naar de volgende trainingsdag in Oudenaarde op zaterdag 22 juni 2019 en onmiddellijk gevolgd door de Internationale JKA stage S. Miyazaki te Gent.

Tasseikan & communicatie, communicatie … en nog eens communicatie

Onze club heeft de voorbije weken niet stil gezeten als het over communicatie gaat. Hoog tijd dus om jullie even te berichten over de vooruitgang der werken.

Onze club heeft de voorbije weken niet stil gezeten als het over communicatie gaat. Hoog tijd dus om jullie even te berichten over de vooruitgang der werken.

Uit de laatste sessie van onze deelname aan het clubgrade project (casetafel van 26 februari 2019), vloeiden 2 concrete acties. Namelijk: de opstart van een mini-traject ‘communicatie’ (intern & extern) op korte termijn en de opstart van een mini-traject ‘verhogen betrokkenheid’ (al dan niet in samenwerking met nog andere sportclubs) op langere termijn.

In het kader van het eerste mini-traject ‘communicatie’:

 

 • hebben jullie onlangs reeds massaal de Tasseikan-enquête ingevuld. Uiteindelijk mochten wij van: 24 Tasseikan-volwassenen, 11 Tasseikan-jongeren en 12 Tasseikan-ouders / vrijwilligers een ingevuld exemplaar terug ontvangen. Hiermede zijn we uiterst tevreden en kunnen we verder aan de slag gaan. We trachten jullie feedback te ordenen en hieraan gerichte actiepunten te koppelen. Wordt vervolgd.

 • hebben enkele Tasseikanners (zijnde: ouders, clubleden, lesgevers en dagelijks bestuur) op datum van 2 mei 2019 deelgenomen aan een eerste sessie ‘communicatie’ georganiseerd door de mensen van het clubgrade project. Hiervoor werd onze club van nabij onder de loep genomen aan de hand van 3 vragen:
  • Waarover communiceren we? … en wat is het effect ervan?
  • Met wie communiceren we?
  • Waarom communiceren we? … en welk resultaat wensen we te bereiken?

Vervolgens hebben we als deelnemer wat huiswerk gekregen ter voorbereiding van de volgende sessie op datum van 14 juni 2019. Voor dit laatste zullen wij enkele clubleden en ouders aanspreken, voor of na de training om ons wat concrete input te geven.

Gelijktijdig hiermee loopt er vanuit JKA Vlaanderen (= onze leerschool (die het JKA shotokan karate onderricht) binnen de Vlaamse karate federatie) ook een communicatie project bestaande uit 3 workshops, waar we als club ook vertegenwoordigd zijn:

 • Inventarisering van de behoeften van de club & (afstemming met) visie lokale promotie door JKA Vlaanderen
 • Sociale media in al zijn facetten
 • Gebruik website, mailing, …

Kortom: vanuit diverse invalshoeken trachten we onze communicatie binnen de grenzen van Tasseikan in kaart te brengen. Dit alles met de intentie om deze bij te sturen waar nodig, zodat we startklaar het nieuwe sportieve seizoen 2019-2020 kunnen tegemoet gaan. We keep you posted!

 

Tasseikan-ouders & jongeren versus Tasseikan > “Week van de Opvoeding”

Met een titel als “Week van de Opvoeding” trekken we zonder enige twijfel de aandacht van elke Tasseikan-ouder. Logisch want als ouder worden we elke dag geconfronteerd met onze jongeren en de manier waarop ze functioneren in onze maatschappij.

De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. De campagne maakt opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar. Zoals elk jaar kozen we een maatschappelijk relevant thema dat ‘goesting’ doet krijgen om je tanden in te zetten.

Dit jaar werd het: ‘Opvoeden, dat doen we samen’.

Opvoeden staat niet los van alle andere levensdomeinen. Elk gezin legt zijn unieke puzzel: een dak boven je hoofd, zinvol werk, goede zorg, fijne vrije tijd met het gezin, je kinderen groot brengen. Hoe minder muurtjes je als gezin ervaart om de puzzel in elkaar te laten vallen, hoe sterker je in jouw schoenen staat bij het opvoeden. Een Week van de Opvoeding waarin we het hebben over het netwerk van organisaties en diensten die jou als gezin ondersteunen op alle domeinen. Want samen sta je sterker. Zo wordt het makkelijker om als ouder je batterijen op te laden en je energieniveau op te krikken.

Binnen onze clubgrenzen worden we wel eens geconfronteerd, met volgende vraag: “Jullie zorgen toch ook voor de opvoeding van onze zoon/dochter, niet waar?”. Ons antwoord is dan steevast hetzelfde: “Neen, dat doen we niet!”. De aarzelende vraag die dan meestal na een kort moment van stilte volgt, is: “Ah, wat doen jullie dan wel?”.

Wat we binnen onze clubgrenzen wel doen, is onze jongeren de waarden van de dojokun (cfr. martiale gedragscode) bijbrengen. Deze basiswaarden dragen bij tot de algemene karaktervorming van een karateka, waardoor deze basiswaarden niet alleen binnen de grenzen van het karategebeuren worden toegepast maar ook in het dagdagelijkse leven.

Daarnaast engageert Tasseikan zich om op regelmatige tijdstippen “Tips & Tricks” te lanceren voor de Tasseikan-ouders. We lijsten hierbij de laatste publicaties nog eens op:

 • Tasseikan-ouders & -jongeren versus Tasseikan > Tools, tips & tricks – introductie
 • Tasseikan-ouders & -jongeren versus Tasseikan > Tools, tips & tricks – situering

Wordt binnenkort vervolgd!

 

Tasseikan Demo Day 2019 > foto reportage & een woordje tekst en uitleg

Onze Tasseikan Demo Day & clubeetfestijn werd reeds uitvoering in de schijnwerpers geplaatst:

Deze Tasseikan Demo Day ging van start zoals elke andere training, namelijk: de opwarming. K. Lambein Sensei nam hiervoor alle aanwezigen op sleeptouw. De eerste zweetdruppeltjes parelden langzaam naar beneden bij het afsluiten van deze opwarming.

J. Troch Sensei zorgde verder voor een erg mooi invulling van onze Tasseikan Demo Day. Er werd gedemonstreerd wat het verschil is in uitvoering van de technieken en verplaatsingen tussen de lagere (tot blauwe gordel) en hogere gordels (vanaf blauw/bruine gordel). Dit gedeelte noemt men in het Japans: kihon.

Vervolgens kwamen de oefeningen met partner aan bod. Dit gedeelte noemt men in het Japans: kumite. Ook hier werd eerst het verschil aangetoond tussen de jongeren & volwassenen en lagere & hogere gordels. En vervolgens kwamen ook de verschillende vormen van de kumite aan bod, gaande van de basisversie tot de volledig vrije vorm van het gevecht.

Tot slot werden ook enkele stijloefeningen (cfr. schijngevecht tegen meerdere tegenstanders) gedemonstreerd. Dit gedeelte noemt men in het Japans: kata. Nadat er eerst met de volledige groep gewerkt werd, werd er afgerond met ploegkata. Een generale repetitie voor het ploegentornooi Kazoku Cup op zondag 5 mei 2019.

Om deze Tasseikan Demo Day in stijl af te ronden werd er één groepsoefening uitgevoerd. De stembanden werden strak getrokken tijdens de uitvoering van de luidste kiai waardoor alle deelnemers duidelijk maakten dat het hoog tijd was voor het clubeetfestijn.

Uiteraard werd dit alles vastgelegd op de gevoelige plaat. We presenteren hierbij graag enkele sfeerbeelden, maar het volledige fotoalbum van deze activiteit kan je hier terugvinden. Veel foto- & kijkplezier!

Een ‘gewone’ (trainings)week in Tasseikan … een terugblik

zondag 5 mei 2019 – Kazoku Cup

Voor het eerst sinds lange tijd trekt een Tasseikan-delegatie nog eens naar een wedstrijd. 3 kata-ploegen nemen er deel, na slechts enkele specifieke trainingssessies. Johan Sensei was coach van dienst, Andy was er wedstrijddirecteur en Kathleen verzorgde als dokter de gekwetste kampers.

Het was een leuke & toffe ervaring met competitie, die onmiddellijk smaakte naar meer. Bij deze is er zelfs een engagement van deze ploegen en één extra ploeg om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de Kazoku Cup.

Misschien moeten we ook een beetje oefenen voor kumite?

maandag 6 mei 2019

Toeval wil dat volgende ‘items’ vermeld staan op het trainingsschema: ‘wedstrijdkata’ & ‘uithouding’. Ideaal dus om te beginnen met de voorbereidingen voor een volgende deelname aan de Kazoku Cup.

Er werd gewerkt vertrekkende en opbouwend vanuit de basis: eerst een correcte vorm, vervolgens technisch correct werken (techniek & verplaatsing) om dan aandacht te schenken aan het juiste ritme, om te eindigen met het bepalen van de uitvoeringssnelheid.

Door stapsgewijs aandacht te hebben voor deze verschillende ingrediënten, traint men plots veel bewuster en neemt het niveau waarop men karate beoefend plots fel toe. 

Eindigen deden we dan ook met ploegkata waar men per trio zelf een kata koos om te oefenen. Andy verwees naar een symbolische kaasstolp die nu over de 4 voorgaande niveaus geplaatst werd. Hierdoor moest het trio bijkomend aandacht schenken aan een gezamenlijke (zo synchroon mogelijk) uitvoeringssnelheid.

Woensdag 8 mei 2019

Met Johan Sensei aan het roer, durft er wel eens een verrassing uit de lucht te vallen. Hij kondigde vol trots aan dat alle aanwezigen deel uitmaakten van een experiment.

Hij interpreteerde de trainingspunten ‘te ashi dochi’ (verplaatsing en techniek gelijktijdig uitvoeren) en ‘uithouding’ door ons een training in slow motion. Iets wat bij sommigen misschien als muziek in de oren klinkt, tot wanneer men het daadwerkelijk moet uitvoeren. Het is zonder enige vorm van discussie immers aartsmoeilijk!

Niet alleen in kihon moesten we dit toepassen, maar ook in kumite en in kata. Het was een memorabele clubtraining!

donderdag 9 mei 2019

Verbazing alom bij de jongeren als Willem Sensei de dojo betreedt om er les te geven aan groep 2 (> 9 jaar) van onze jongeren. Willem Sensei is immers bezig met het volgen van een initiator-cursus aan de Vlaamse Trainersschool. Hij leert er hoe hij een karatetraining moet geven.

Dus terwijl Willem Sensei leert hoe hij de jongeren aan de teugels moet houden, krijgen de jongeren compleet nieuwe dingen in hun maag gespitst. Niets beter dan jongeren bezig te houden met iets nieuws en uitdagend, om hun aandacht te behouden. De kata Bassai Dai (één van de hogere basiskata) was dan ook de uitdaging van de dag voor de jongeren.

Benieuwd of de uitvoering op het niveau van Kurihara Sensei werd uitgevoerd …

Zaterdag 11 mei 2019

Er werd een fysiekere opwarming uitgevoerd door Andy, waarmede onmiddellijk de toon van de training werd gezet. Vervolgens was er aandacht voor de uitvoering van de 3 basisstanden (zenkutsu dahi, kokutsu dachi en kiba dachi).

De jongeren hadden het soms wat moeilijk om deze technische 5 minuten door te spartelen. Maar Andy vond hier alvast een oplossing voor: terwijl hij al zittend kiba dachi oefende moesten 2 jongeren zenkutsu dachi inoefenen. En … er stond hen wat te wachten, mocht hij pardoes zijn zitbank kwijt raken …

Vervolgens werd er overgeschakeld naar het toepassen van de 3 basisstanden in kihon ippon kumite. Er volgden de ene tegenstander na de andere, waarbij de verdediger achtereenvolgens in de 3 verschillende basisstanden moest afweren, om dan terug te keren naar een standaard zekutsu dachi voor het uitvoeren van de tegenaanval.

Er werd een bekeuringssysteem ingevoerd: 25 euro per overtreding op de standen en 50 euro voor smaad aan de lesgever om niet te luisteren naar de gevraagde instructies.