Alle berichten van Andy Willaert

“DAGELIJKS BESTUUR” TASSEIKAN

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Tasseikan, namen binnen onze club enkele mensen alsmaar meer zelf initiatieven. De clubleiding wenst dit uiteraard aan te moedigen …

Zoals eerder gemeld was de clubleiding in origine niet echt geneigd om veel luister te geven aan het 10-jarig clubbestaan. Sommige clubleden vonden dat dit tinnen jubileum echter niet onopgemerkt mocht voorbij gaan. Iets wat uiteraard hun goed recht is, want het zijn ten slotte de Tasseikanners zelf die het kloppend hart van Tasseikan zijn.

Van het ene overleg kwam het andere … Enkele fantastische ideeën kwamen aan de oppervlakte borrelen en kregen intussen een concrete vormgeving en een effectieve uitwerking. Zoals onder meer: de Tasseikan Zip Hooked Sweater, een weekend London (van vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 april 2016), enkele andere gastlesgevers die langs komen in onze club, …

Uiteindelijk werd beslist om een soort van dagelijkse werking (noem het gerust een “dagelijks bestuur”) op te richten, die zich vol enthousiasme ontfermt over het sociale gebeuren binnen onze club. Deze groep zal enkele keren per sportief seizoen samen komen, met als doelstelling: “een bijkomende reactiviteit te weeg brengen in de dagdagelijkse cluborganisatie naar en voor de clubleden”.

Volledigheidshalve sommen we (alfabetisch) hier even op wie momenteel deel uitmaakt van deze groep: Andy Willaert, Bastien Lybaert, Ella Roose, Georges Willaert, Jef Geboers, Johan Troch, Kim De Keyser, Maya Uyttersprot en Marjolein Vermeersch.

Deze groep omvat in het algemeen een mooie diversiteit en dit zal zich zonder enige twijfel weerspiegelen in de brede waaier van activiteiten die zij ten uitvoer zullen brengen.

Op regelmatige basis zal er complete verslaggeving gebeuren via de gekende communicatiekanalen naar alle Tasseikanners toe. Als volgende actie zullen zij zich ontfermen over de verdeling van de nieuwe flyer & affiche, in het daglicht van de “START TO KARATE” & het project “SPORT NA SCHOOL”.

Bijkomende ideeën zijn altijd van harte welkom. Maak ze alvast kenbaar per mail (info@tasseikan.be) of via bovenstaande personen. Nogmaals: Tasseikan is jullie club !

TASSEIKAN OP NAAR TIENJARIG JUBILEUM

Het Nieuwsblad – 13/09/2015 om 23:17 door jdd

DE PINTE – 2015-2016 belooft een bijzonder sportief jaar te worden voor Tasseikan, een club die de zogenaamde JKA Shotokan karate beoefent.

Tasseikan ging van start in 2006 en groeit nog ieder jaar. Het doel van de club is om door de beoefening van karate te komen tot de ontplooiing en verbetering van de persoonlijkheid van de beoefenaar. Door degelijke en soms harde karatebeoefening beoogt de club haar leden te laten uitgroeien tot eerlijke, sociale en karaktersterke mensen. Karate is zo veel meer dan louter en alleen maar een sport, want mits toepassing van de basiswaarden wordt het een ware levensstijl. Het fysieke en technische aspect, gaan er hand in hand met het mentale aspect dat ook zijn plaats heeft in het traditionele karate.

Tasseikan mocht zopas zijn vijfde en tot nu toe meest succesvolle editie van zijn zomertrainingen afronden. Zowel het trainingsaanbod als het lesgeversteam werden uitgebreid en aangepast. Volwassenen kunnen zich op maandag, woensdag en zaterdag in het zweet werken, terwijl jongeren zich op donderdag en zaterdag kunnen uitleven. Soms worden de aanwezigen opgesplitst per graad, soms per leeftijd, soms traint iedereen gewoon samen.

Naast de gebruikelijke seizoensgebonden trainingen zullen er dit jaar ook enkele jubileum-trainingen georganiseerd worden. Ook hiervoor zal er beroep gedaan worden op erg gewaardeerde gastlesgevers die binnen JKA-Belgium tot de top behoren.

Wie ook eens wil proeven van JKA shotokan karate, kan vrijblijvend langs gaan tijdens één van de clubtrainingen:

  • Jongeren van 6 tot 9 jaar: donderdag 18u00 – 19u00, zaterdag 17u30 – 18u30
  • Jongeren van 9 tot 14 jaar: donderdag 18u00 – 19u30, zaterdag 17u30 – 19u00
  • Volwassenen: maandag en woensdag 20u00 – 21u30, zaterdag 17u30 – 19u00

Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/bljde_01841255

 

Trainingsdagen – september & oktober 2015

Beste Tasseikanner, Beste karateka,

Nu het nieuwe seizoen gestart is, beginnen zich ook de diverse trainingsdagen aan te melden. Gelieve aan de clubleiding door te geven als je wenst deel te nemen aan één van onderstaande trainingsdagen, zodat er tijdig de nodige afspraken m.b.t. vervoer kunnen gemaakt worden.

Trainingsdag Ieper: zondag 20 september 2015, training van 10u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 14u30. Deze trainingsdag is eerder kumite-geïnspireerd.

Herfsttraining De Pinte: zaterdag 17 oktober 2015, training van 17u30 tot 19u00. Deze seizoensgebonden training gaat door in onze eigen thuisbasis, tijdens de vertrouwde trainingsuren. Als Tasseikanner worden jullie uiteraard verwacht op dit special event !

Trainingsdag Aalter: zaterdag 24 oktober 2015, training van 10u30 tot 12u00 en van 12u45 tot 14u15. Deze trainingsdag van onze ‘broederclub KIME Aalter’ valt op zaterdag, maar onze gewone clubtraining tussen 17u30 en 19u00 gaat zonder meer door … Andy deelt er de affiche met S. Gneo Sensei en zal er training geven aan de jongeren.

Voilà, dit was het dan weer … en dan hopen wij jullie allen massaal te mogen begroeten tijdens de komende clubtrainingen en de diverse activiteiten binnen en buiten onze clubgrenzen.

Met sportieve groeten,
De clubleiding,
Tasseikan vzw

2015_affiche_trainingsdag_ieper-page2 Tasseikan Flyer 2015 09 (A5) v023 2015_affiche_aalter_24_okt

1° week clubtrainingen – een overzicht

De 1° week van het nieuwe sportieve seizoen zit er op. Het startschot is gegeven en de eerste meters van het parkoer werden afgelegd … Een dolle bende tekende reeds present tijdens de eerste clubtrainingen. Het betrof een bonte verzameling van Tasseikanners, gasten en nieuwkomers.

Maar sommige Tasseikanners vertoeven blijkbaar nog in een zomerslaap … Hoog tijd om wakker te worden, want het beloofd een spannend seizoen te worden !

1° clubtraining 2015-2016 - overview

Zomertrainingen De Pinte 2015 – over & out

Beste karateka,

De 5° editie van de “Zomertrainingen De Pinte” was zonder meer een overdonderend groot succes. Getuige daarvan volgende cijfers: bijna zo’n 100 verschillende karateka, afkomstig uit zo’n 30 verschillende clubs tekenden present gedurende 18 zomertrainingen. Dit leverde een gemiddelde op van meer dan 25 deelnemers per training.

De clubleiding van Tasseikan De Pinte wenst daarvoor in eerste instantie jullie als deelnemer hartelijk te danken. Zonder jullie aanwezigheid en toomloze inzet als zijnde deelnemer was dit immers onmogelijk geweest.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook alle gastlesgevers die opnieuw het beste van zichzelf gegeven hebben, zowel de nieuwkomers als de oudgedienden. Ook zij verdienen een dikke pluim voor hun niet aflatende steun en inzet. Want onder hun vakkundige begeleiding mondde elke zomertraining uit in een prachtige en onvergetelijk karatemoment om te koesteren.

Dit alles stemt de clubleiding van Tasseikan De Pinte dan ook bijzonder vreugdevol. Het motiveert ons om onverminderd verder te werken op het ingeslagen pad en voluit te gaan voor een volgende editie van seizoensgebonden trainingen.

Jullie zijn dan ook van harte uitgenodigd op onze eerst komende activiteit, namelijk: de “Herfsttraining De Pinte” op zaterdag 17 oktober 2015. Plaats van het gebeurenis de grote sportzaal gelijkvloers van het Sport en Ontmoetingscentrum O.C.P. op het vertrouwde adres: Polderbos 20, 9840 De Pinte en dit tussen 17u30 en 19u00.

Weet bovendien dat jullie ‘overschot’ aan beurten van jullie stempelkaartje van de zomertrainingen, bruikbaar is voor deze andere seizoensgebonden trainingen.

Tot slot: Tasseikan De Pinte heeft nog meer reden tot feestvreugde, want tijdens het op stapel staande sportieve seizoen viert onze club immers zijn 10-jarig jubileum. Het idee is om ook hiervoor enkele (andere) gastlesgevers uit te nodigen en deze trainingen open te stellen voor jullie allen.

Nogmaals een welgemeende domo arigato gozaimasu aan jullie allen!

De clubleiding

 

PS:

jullie kunnen ook een blik werpen op onze vernieuwde website, waar jullie een overdaad aan informatie kunnen vinden over alles wat karate gerelateerd is. Zo kunnen jullie eveneens onze facebook pagina – waar onder meer alle foto’s terug te vinden zijn van de voorbije “Zomertrainingen De Pinte” – bezoeken en ‘liken’..