Alle berichten van Andy Willaert

Internationale JKA stage Brussel 2015

Zondag 8 november 2015 betekende de eerste dag van de internationale JKA stage te Brussel. TASSEIKAN was vanzelfsprekend op de afspraak present.

Enkele van onze ‘dames’ verzusterden met KIME Aalter, om gezamenlijk op de foto te gaan met OHTA Sensei (JKA England – links op de foto) en NAKA Sensei (JKA HQ Japan – rechts op de foto).

stage Brussel 8 november 2015

KERSTTRAINING De Pinte … 6-weeks countdown

Nog zo’n 6 weken aftellen en dan is er reeds (jammer genoeg) de allerlaatste training van het kalenderjaar 2015 op zaterdag 19 december 2015.

Deze training is sinds enkele jaren omgedoopt tot de “KERSTTRAINING De Pinte” o.l.v. de enige echte Kerstman Sensei.  Niet te missen, wil men nog kans maken op een pakje van de Kerstman …

kersttraining 2015

TRAININGSDAG KIME AALTER – 24 oktober 2015

Een delegatie van TASSEIKAN kon zeker niet ontbreken op deze vernieuwde trainingsdag van onze broederclub KIME Aalter. Enerzijds namen enkele Tasseikanners deel (Bastien, Ella, Lena en Maya) en anderzijds mocht Andy er lesgeven aan de jongeren, de witte & blauwe gordels.

Veel variatie, zweet en fun tijdens deze 2 trainingen. Na afloop was er nog net voldoende energie over om op de foto te gaan met onze nationale verantwoordelijke S. Gneo Sensei en clubverantwoordelijke van KIME Aalter G. Bruyneel Sensei.

Voor de die hard Tasseikanners, stond er later die avond nog een jiyu kumite training op het programma !

Trainingsdag KIME Aalter - 24 oktober 2015

“DAGELIJKS BESTUUR” TASSEIKAN

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Tasseikan, namen binnen onze club enkele mensen alsmaar meer zelf initiatieven. De clubleiding wenst dit uiteraard aan te moedigen …

Zoals eerder gemeld was de clubleiding in origine niet echt geneigd om veel luister te geven aan het 10-jarig clubbestaan. Sommige clubleden vonden dat dit tinnen jubileum echter niet onopgemerkt mocht voorbij gaan. Iets wat uiteraard hun goed recht is, want het zijn ten slotte de Tasseikanners zelf die het kloppend hart van Tasseikan zijn.

Van het ene overleg kwam het andere … Enkele fantastische ideeën kwamen aan de oppervlakte borrelen en kregen intussen een concrete vormgeving en een effectieve uitwerking. Zoals onder meer: de Tasseikan Zip Hooked Sweater, een weekend London (van vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 april 2016), enkele andere gastlesgevers die langs komen in onze club, …

Uiteindelijk werd beslist om een soort van dagelijkse werking (noem het gerust een “dagelijks bestuur”) op te richten, die zich vol enthousiasme ontfermt over het sociale gebeuren binnen onze club. Deze groep zal enkele keren per sportief seizoen samen komen, met als doelstelling: “een bijkomende reactiviteit te weeg brengen in de dagdagelijkse cluborganisatie naar en voor de clubleden”.

Volledigheidshalve sommen we (alfabetisch) hier even op wie momenteel deel uitmaakt van deze groep: Andy Willaert, Bastien Lybaert, Ella Roose, Georges Willaert, Jef Geboers, Johan Troch, Kim De Keyser, Maya Uyttersprot en Marjolein Vermeersch.

Deze groep omvat in het algemeen een mooie diversiteit en dit zal zich zonder enige twijfel weerspiegelen in de brede waaier van activiteiten die zij ten uitvoer zullen brengen.

Op regelmatige basis zal er complete verslaggeving gebeuren via de gekende communicatiekanalen naar alle Tasseikanners toe. Als volgende actie zullen zij zich ontfermen over de verdeling van de nieuwe flyer & affiche, in het daglicht van de “START TO KARATE” & het project “SPORT NA SCHOOL”.

Bijkomende ideeën zijn altijd van harte welkom. Maak ze alvast kenbaar per mail (info@tasseikan.be) of via bovenstaande personen. Nogmaals: Tasseikan is jullie club !