Alle berichten van Andy Willaert

Filmpje: clubtraining maandag 30 november 2015

Bikkelharde actie tijdens de clubtraining op maandag …

Toepassing op de kata Taikyoku Shodan, waarbij: de gedan barai vervangen werd door een gedan barai met gyaku tsuki  chudan en de oi-tsuki chudan vervangen werd door een kezami tsuki jodan met gyaku tsuki chudan.

Inderdaad: eigenlijk niets spectaculairs, maar toch moeilijk om ‘foutloos’ uit te voeren …

 

Een bijzonder clubexamen …

Op datum van 23 november 2015 vond er een opvallend clubexamen plaats binnen Tasseikan. Tasseikanner Bart Keymeulen behaalde de graad van 9° kyu.

Op zich misschien niets bijzonders, niet? Inderdaad, maar de gegeven omstandigheden rechtvaardigen toch om hier iets meer grandeur te verlenen aan deze prestatie dan de erkenning die we gewoonlijk toeschrijven aan alle andere succesvolle clubexamens.

Bart is namelijk mindervalide, maar volgt getrouw onze clubtrainingen op maandag bij de volwassenen. Als het reeds een uitdaging zou zijn voor de lesgever(s) om Bart tijdens de training te begeleiden, dan is de deelname door Bart aan onze clubtrainingen een nog veel grotere uitdaging. Maar dit maakt het behaalde resultaat des te mooier, zowel voor Bart als voor de clubleiding.

Een mooi staaltje van moed en doorzettingsvermogen vanwege Bart ! Een Tasseikanner in hart en nieren … OSS!

dikke duim

 

Resultaten clubexamen 21 november 2015

Volgende Tasseikanners wisten succesvol deel te nemen aan het clubexamen van 21 november 2015:

  • Nathan Van de Vijver – kandidaat 9° kyu
  • Steven Verhaert – 9° kyu
  • Astrid Willaert – 8° kyu
  • Sebastian Weiermann – 6° kyu
  • Boyaako Boris – 5° kyu
  • Maya Uyttersprot – 4° kyu

Bram De Norre deed reeds eerder zijn inhaalexamen (cfr. gebroken arm) voor 8° kyu op datum van 26 september 2015.

Een dikke proficiat aan al deze Tasseikanners en nu opnieuw verder intensief oefenen …

belt awards

Trainingsdag KIME Aalter – een geschreven terugblik

TRAININGSDAG KIME AALTER – 24 oktober 2015

Zaterdag 24 oktober 2015 trekt een delegatie van Tasseikan richting Aalter om er deel te nemen aan de vernieuwde trainingsdag van onze broederclub KIME Aalter. Het beloofd een unieke belevenis te worden, want er zullen Tasseikanners te vinden in alle uithoeken van de dojo. Een korte impressie vanuit alle uithoeken van de dojo …

 Onze delegatie – bestaande uit Bastien, Ella, Maya, Lena en Andy – wordt er hartelijk verwelkomt door de locale afgevaardigden. We bereiden ons nog even mentaal voor door het nuttigen van een dosis cafeïne, alvorens richting kleedkamer te verdwijnen. Zo’n 50-tal karateka uit diverse clubs lijnen zich op voor de gezamenlijke afgroet. Clubverantwoordelijke van KIME Aalter, Geert Bruyneel, verwelkomt iedereen en stelt de gastlesgevers voor van deze trainingsdag voor. Naast Geert Bruyneel zelf, is dit enerzijds Sergio Gneo Sensei en anderzijds Andy.

  

Vanuit het perspectief van de deelnemers

De eerste training werd gegeven door niemand minder dan onze eigen sensei Andy Willaert. Heian Sandan was de leidraad van de training. Eerst werd de volgorde van de kata beoefend en technisch bijgeschaafd.

De training was een bewijs dat je altijd nog iets kan bijleren, zelfs al is het onderwerp een kata waar je al vertrouwd mee bent. Een karateka houdt nooit op te leren.

Daarna maakten we kennis met een paar toepassingen van de kata in kumite, de bunkai. De training werd afgesloten met een voor ons onbekende versie van de kata. We moesten de kata op één lijn uitvoeren. Dit zorgde voor grappige gezichtsuitdrukkingen en een paar botsingen. Gelukkig waren alle karateka nog levend en wel aan het eind van de training!

Na de lunchpauze werd ons Bassai Dai voorgeschoteld door Geert Bruyneel Sensei. Enkele reeksen kihon dienden ter voorbereiding op het echte werk. Hier en daar moest nog iets worden bijgeschaafd. Dit zorgde er dan ook voor dat we de reeksen meerdere keren mochten uitvoeren. Daarna kregen we de kans om de technieken in te zetten in de kumite oefeningen met partner.

Na het oefenen en corrigeren van enkele technieken die uit de kata waren geplukt, volgde het uitvoeren van de kata. Een pittige kata waarvan de uitvoering veel kracht vereist, op de perfect getimede momenten. Een prima kata om de trainingsdag van KIME Aalter eer aan te doen. We denken te mogen zeggen dat we een geslaagde poging hebben gedaan. De sensei leek in ieder geval ook vrij tevreden met het eindresultaat van zijn training.

 

Vanuit het perspectief van een gastlesgever

De eerste training neemt Gneo Sensei de bruine en zwarte gordels onder zijn hoede en bezorgt hen een eerder pure kumite gerichte training. Ondertussen ontfermt Andy zich zowel de jongeren als de witte en blauwe gordels. Zij krijgen géén kumite training voorgeschoteld, doch wel een zuivere bunkai training met de kata Heian Sandan als trainingsonderwerp. De jongeren vormen één subgroep, terwijl de grotere exemplaren een 2° subgroep vormen. Ella en Maya hebben de pech (of eerder de eer en het genoegen, afhankelijk van hoe je het wenst te bekijken) om deel uit te maken van deze 2° subgroep.

Andy tracht er vertrekkende vanuit de basis, een training te geven waarbij alle technieken uit de kata aanbod komen. Voor alle duidelijkheid: bunkai betekent een ‘mogelijke’ toepassing van de technieken met een partner. Elke combinatie uit een kata leent zich tot meerdere mogelijkheden, dit in functie van de aanvalstechniek, de afstand ten opzichte van de tegenstander(s), … Andy was behoorlijk tevreden om te zien dat de jongeren de toepassingen snel oppikten en naar harte lust zowel de rol van aanvaller als de rol van verdediger wisten uit te voeren. Dit betekende dat ze begrepen waarvoor de technieken dienen. De 2° subgroep kreeg van Andy iets meer bijsturing in functie van timing, afstand, controle van de tegenstander, bekkengebruik, …  Kortom: voor elke deelnemer op maat gemaakte feedback.

Als afsluiter wist Andy de deelnemers te verschalken tot een speciale uitvoering van de kata Heian Sandan. Nadat ze allen eerste de kata in zijn geheel hadden uitgevoerd, daarbij aandacht bestedend aan de juiste volgorde, ritme en algemene uitvoering van de technieken, was het tijd voor een speciaalke. De volgorde van de technieken bleef behouden, enkel de richtingen waarin de technieken moesten uitgevoerd worden, werden gewijzigd. In navolging van de hogere kata Tekki Shodan werd deze keer ook Heian Sandan op één lijn uitgevoerd. Verbazing alom bij de deelnemers … Eén jongere kwam na de training zelfs melden dat hij er van overtuigd was dat niemand anders ooit Heian Sandan al op deze wijze had uitgevoerd, maar hij wel !

Deze eerste training was ontzettend snel voorbij, waardoor het tijd was voor een korte middagpauze. Op verzoek van de gastheer zaten de gastlesgevers samen om over diverse items te keuvelen en zich klaar te stomen voor de 2° training van deze trainingsdag. Ondertussen was er verbroedering met enkele leden van KIME Aalter en van de nieuwe club Shinbu Gent (waartoe enkele oud-bekende behoren). Kortom: het ging er gemoedelijk aan toe in de JKA-familie.

In tegenstelling tot de 1° training, werden de deelnemers op een andere wijze ingedeeld. Gneo Sensei schotelde de hogere kata Gojushiho Sho voor aan de dan-graden. De gastheer serveerde de kata Bassai Dai aan de blauwe en bruine gordels, terwijl Andy de kata Heian Yondan presenteerde aan de witte gordels en de jongeren. De 3 groepen brachten elk op hun beurt het nodige leven in de brouwerij, waardoor de dojo één grote brok energie ten toon spreidde.

Andy ging onverminderd door op hetzelfde elan. De toepassingen waren iets vrijer dan bij de voorgaande training en leunden dichter aan aan bij self-defence, zonder daarbij de JKA-roots te verloochenen. Ook deze keer wisten de jongeren zich niet onbetuigd te laten, wel in tegendeel. Andy moest hun enthousiasme af en toe eens temperen om zich te verzekeren dat er niet per ongeluk accidenten zouden gebeuren. Maar het betekende wel dat ze volop meestreden op het slagveld … De oudere exemplaren werdenwederom bestookt met bijsturingen om ook hun techniek bij te schaven waar nodig. Want een betere techniek, laat een vlottere uitvoering toe en zorgt er voor dat men op een hoger niveau de kata kan uitvoeren.

De volgorde weg echter iets minder goed gekend door de jongeren, maar dit was ook niet zo erg. Rekening houdende dat ze 9° of 8° kyu slechts waren, presteerden ze toch opperbest. Jammer genoeg was de tijd veel te snel verstreken, want Gneo Sensei beëindigde de trainingsdag 5 minuten vroeger dan voorzien voglens het programma, waardoor Andy het voorziene specialeke deze keer niet meer kon uitvoeren. Dit hebben de deelnemers nog te goed tijdens een volgende editie.

Na het afgroeten, werden de gastlesgevers brdankt voor hun bewezen diensten en werden ze overstelpt met een natje & een droogje. Sommige Tasseikanners waren bereid om hiermede een handje te helpen …  Volgens Andy kon dit alleen maar door ook de avondtraining in de dojo nog mee te doen !

Een mooie vernieuwde trainingsdag die zeker om een volgende editie vraagt volgend jaar. We noteren hem alvast in onze agenda.

“Herfsttraining De Pinte” – een geschreven terugblik

HERFSTTRAINING DE PINTE – 17 oktober 2015

Zaterdag 17 oktober 2015 is de thuisbasis van Tasseikan De Pinte terug het strijdtoneel voor de 5° opeenvolgende editie van de “Herfsttraining De Pinte”. Naar al oud goede gewoonte is Rob Peleman Sensei aanwezig, net zoals onze ‘eigenste’ Johan Troch Sensei. Andy neemt de honneurs waar, maar van langs de zijlijn weliswaar ten gevolge van zijn kwetsuur.

 

Vanuit het perspectief van de deelnemers

Op onze herfsttraining werden de witte gordels verrast met J. Troch Sensei als lesgever. Aan het begin van de training liet hij ons weten dat het een beweeglijke training zou zijn met de focus op competitie. Doordat we dit van het begin wisten, hadden we een kans om ons hier mentaal op voor te bereiden. Sommigen hadden hier al meer nood aan dan anderen, dat kon je wel zien aan de geconcentreerde blikken terwijl J. Troch Sensei zijn uitleg deed.

Eerst oefenden we een paar combinaties in kihon-reeksen, in fudo dachi, alvorens over te gaan naar het ‘echte werk’ met partner.

Tijdens de training kregen we een paar goede tips:

  • Dekking blijven houden, ook al is de oefening gedaan. Zo heeft de tegenstander minder kans om nog een succesvolle aanval te lanceren! Bij sommige ‘gelukkigen’ kwam J. Troch Sensei er voor zorgen dat de aanwezige karateka’s hier aan bleven denken.
  • Blijven bewegen, dat maakt het moeilijker voor de aanvaller om de aanval naar een doel te richten. De karateka’s volgden deze tip op door gebruik te maken van de volledige zaal waardoor ze af en toe in elkaars vaarwater terecht kwamen.
  • Voor de andere tips zal je zelf naar de training moeten komen, we gaan niet meteen al onze geheimen verklappen!

De training werd afgesloten met een paar korte oefeningen. Een daarvan was schaduwvechten: één persoon initieerde en de andere moest trachten exact hetzelfde te doen. Dat was een hele opgave, maar ook een plezante belevenis met wat speelse intermezzo’s van sommige karateka’s halverwege de oefening.

Al bij al, weer een superleuke seizoenstraining!

 

Vanuit het perspectief van de toeschouwers

Stipt op tijd opent R. Peleman Sensei het spervuur met een tradionele opwarming die ongemerkt overgaat in een eerste reeks kihon oefeningen. Gelukkig realiseert R. Peleman Sensei dat er nog een 2° groep dient gemaakt te worden. Hijzelf neemt de bruine en zwarte gordels op sleeptouw, terwijl J. Troch Sensei de anderen zal entertainen. Beide groepen zouden een totaal verschillend programma voorgeschoteld krijgen: R. Peleman Sensei zou de kata Sochin als trainingsonderwerp nemen, terwijl J. Troch Sensei zich toelegde op de vrije vorm van kumite, namelijk: jiyu kumite.

Bijna kenmerkend voor de training van R. Peleman Sensei is dat niet alleen de spieren het moeten ontgelden, maar dat ook de motoren in de bovenkamer af en toe dreigen overhit te raken door de toepassingen van de diverse technieken. De kata Sochin kenmerkt zich dan ook door diverse gyaku (cfr. tegengestelde) technieken, waardoor men in eerste instantie denkt dat alles tegenwringt maar waarvan evenverderop tijdens de training blijkt dat dit wel degelijk zo bedoelt was van origine. De toepassingen (cfr. bunkai) verklaren dit dan ook nader. En dit laatste kan R. Peleman Sensei als de beste. Elke techniek & combinatie zit zorgvuldig in al zijn aspecten vervat in het voorziene programma van deze seizoensgebonden trainingsdag. De effectieve uitvoering van de kata Sochin zelf werd iets minder benadrukt deze keer.

De opgegeven bunkai werkte aanstekelijk blijkbaar, want Xander – die in principe liever met Playmobil ridders en draken spannende gevechten levert – vroeg zelfs in de coulissen aan Andy om ook eens deze oefeningen te doen. “Oh, papa, die oefeningen zien er wel cool uit. Gaan we die ook eens proberen?”, en zo werd Andy alsnog verplicht om deelt deel te nemen aan de training. Ongetwijfeld een unieke belevenis !

Ondertussen was J. Troch Sensei op zijn beurt bezig om iedereen van zijn groep feilloos doorheen het kumite parkoer te loodsen. Beginnende met enkele basistechnieken en –verplaatsingen, langzaam opbouwend naar de eerste combinaties. Maar dit alles steeds vanuit een vrije houding, die inhoudt dat beide partners zich steeds vrij mogen bewegen op het slagveld. Astrid vatte het als volgt samen: “Oh, papa, Johan leert ons precies dansen. Alle, ’t is geen ballet hoor, want we moeten snel zijn en trachten onze partner te raken. Je weet wel, hé!”.

Na een eerste voorzichtige opbouw werd het tempo van de uitvoering opgedreven en moesten de deelnemers als maar sneller en sneller anticiperen op hun partner. Alertheid was aangewezen, woumen vermijden om onverwacht alsnog een ballerina-techniek in ontvangst te mogen nemen. De ene partner na de andere kwam hierbij aan bod, terwijl de technieken en de combinaties elkaar opvolgden. Telkens aandacht bestedend aan een ander aspect van het jiyu kumite. Als afsluiter mochten de deelnemende karateka eens bewijzen of ze alle leerstof onder de knie hadden, door de principes toe te passen in hun kata.de fighting spirit ging er zonder enige vorm van twijfel op vooruit. De correcte technische uitvoering werd hierdoor misschien even iets meer naar de achtergrond verwezen, maar dit kon de pret zeker en vast niet bederven.

De sfeer zat er opnieuw goed in bij de deelnemers. Onze volgende afspraak in De Pinte betreft alvast het bezoek van de Kerstman tijdens onze jaarlijkse “Kersttraining De Pinte” op zaterdag 19 december 2015. Het zal wellicht de allerlaatste fysieke inspanning zijn die door velen zal geleverd worden in een dojo voor het kalenderjaar 2015. Een niet te missen do-activiteit dus ! .

 

Internationale JKA stage Brussel 2015

Zondag 8 november 2015 betekende de eerste dag van de internationale JKA stage te Brussel. TASSEIKAN was vanzelfsprekend op de afspraak present.

Enkele van onze ‘dames’ verzusterden met KIME Aalter, om gezamenlijk op de foto te gaan met OHTA Sensei (JKA England – links op de foto) en NAKA Sensei (JKA HQ Japan – rechts op de foto).

stage Brussel 8 november 2015