Alle berichten van Andy Willaert

2° JUBILEUMTRAINING – zaterdag 19 maart 2016

Onze “WINTERTRAINING DE PINTE” is nog maar net achter de rug, of er kondigt zich al een volgende trainingsactiviteit aan. In het kader van ons 10-jarig clubbestaan van TASSEIKAN DE PINTE nodigen we jullie allen graag uit op onze diverse jubileumtrainingen. En wie beter dan jullie – deelnemers aan de “Zomertrainingen De Pinte” (en alle andere seizoensgebonden trainingen) –kunnen we laten meegenieten van onze feestvreugde?

Onze 2° jubileumtraining zal doorgaan op zaterdag 19 maart 2016 (tussen 17u30 en 19u00). Gastlesgevers van dienst zijn niemand minder dan Marco BARONE Sensei (5° dan JKA) en Johan TROCH Sensei (5° dan JKA). Zij zullen beiden deze keer zorgen voor het nodige sportieve genot, leute & amusement. Het trainingsonderwerp is en blijft tot die dag een groot mysterieus geheim. We willen ons gewoon weg laten verrassen door hun trainingen !

TASSEIKAN jubileumtrainingen 2 - 2016

Jullie mogen uiteraard andere karateka (jong & oud) van jullie club meebrengen naar deze “Jubileumtraining”. Iedereen is er van harte welkom !

WINTERTRAINING DE PINTE – reviewed

Zaterdag 20 februari 2016: de klok duidt 17u05 aan, het regent pijpenstelen en door de gure wind voelt het meer dan winters aan. En daarenboven zijn er ook nog heel wat zieken te betreuren. Kortom, we verwachten geen super grote opkomst voor deze editie van onze WINTERTRAINING DE PINTE.

De regen is een normaalste zaal volgens R. PELEMAN Sensei. De zieken zijn een logisch gevolg daar Andy er ook maar belabberd bijloopt. Maar het kan R. PELEMAN Sensei wel bekoren dat Andy toch een poging zal ondernemen om mee te doen.  “Ah manneke, we kloppen dat ziek zijn er straks wel efkens uit !”. De toon is hierdoor onmiddellijk gezet …

Na een gezamenlijke opwarming en enkele traditionele oefeningen vanuit shizentai (cfr. tsuki waza en geri waza), Trok J. TROCH Sensei met de enkele jongeren op afzondering. Zij zouden onverwacht een heuse prive training krijgen. De aanwezigen jongeren waren na afloop van de training, bijzonder opgetogen over deze training. Het feit dat ze een kata Heian hadden aangeleerd was misschien ook wel een gegronde reden. Maar volgens hen allen was dit zeker voor herhaling vatbaar !

Ondertussen waren de grotere exemplaren ook serieus aan het zwoegen. Want R. PELEMAN Sensei slaagt er telkens opnieuw in om een training uit te werken, die fysiek en techniek in combinatie plaatst met het gebruik van onze hersencelletjes. Het onderwerp van de training werd echter wel snel duidelijk,namelijk: het gebruik van uke waza maar dan in hantei formaat. Afweren vergt de nodige timing en een correcte uitvoering. Dit is nog meer van toepassing indien men die zelfde afweer gebruikt maar tegengesteld. En het was deze moeilijkheidsgraad die vandaag klaarblijkelijk op het verlanglijstje stond.

Uiteraard waren er eerst enkele reeksen in kihon, alvorens er ook met partner in kumite formaat werd gewerkt. Eerst werd daarbij de ingestudeerde combinatie met de verschillende afweren, verder uitgewerkt met partner. Vervolgens werd er oven gegaan tot kihon ippon kumite: één aanval en één afweer. Om dan verder te gaan met gohon kumite. Telkens kwamen de verschillende mogelijkheden van de afweer aan bod.

Zij die dachten dat er exclusief met age uke zou gewerkt worden, waren er aan voor de moeite, want ook de uchi ude uke en de gedan barai kwamen aan bod. En wel als volgt: eerst standaard maar toch ter plaatse, standaard met verplaatsing, hantei maar ter plaatse en hantei met verplaatsing.

Zij die dan dachten dat er exclusief kihon en kumite zou beoefend worden, waren er eveneens aan voor de moeite. De ene deelnemer had reeds geopperd dat deze training een bundeling was van de diverse basiskata waar de afweren in al hun mogelijkheden vanzelfsprekend ook aan bod komen. Een andere deelnemer was er ten stelligste van overtuigd dat dit de hogere kata Sochin moest zijn. Doch uiteindelijk bleek het de kata te zijn die streeft voor de perfectie: Jion.

Het spreekt dan ook voor zich dat R. PELEMAN Sensei met de regelmaat van de klok bulderde dat de technieken tijdens de geleverde strijd met partner ook correct moesten zijn. Het streven naar perfectie moet terug te vinden zijn in alle elementen van het karate.

Het mocht deze editie misschien geen overweldigende opkomst zijn – hoewel er deelnemers waren die voor de allereerste keer present tekenden, maar beide gastlesgevers wisten voor hun groep een overweldigende training te geven. Eentje die lang zal blijven hangen …

Volgende afspraak is voor onze 2° JUBILEUMTRAINING op zaterdag 19 maart 2016, met onder meer M. BARONE Sensei (trainer van de nationale ploeg). We hebben dus nog zo’n maand om onze fysiek op te schroeven en er voor te zorgen dat we fris en monter aan de start verschijnen van deze volgende activiteit.

NIEUWE CLUBMASCOTTE versus EEN ARM SCHAAP

De uitdrukking “een arm schaap” krijgt een compleet nieuwe betekenis binnen de clubgrenzen van Tasseikan De Pinte

Voor donderdag 19 februari 2016 waren er onverwacht enkele organisatorische wijzigingen. Kim bleef verhinderd wegens werkomstandigheden en Andy werd overdonderd door ziektekiemen. Daardoor trok Ella ten strijde met groep 1 (onze jongeren tot 9 jaar) en deed Lena hetzelfde met groep 2 (onze jongeren vanaf 9 jaar).

Ella had echter een nieuwe clubmascotte meegebracht. Inderdaad, een schaap om te knuffelen. En iedereen moest om beurt enkele beentechnieken uitvoeren op dit arm schaap, maar wel met perfecte controle zodat niemand dit arm schaap ook maar een beetje pijn mocht doen !

astrid en de schaap mascotte - 18 februari 2016

Alle technieken zijn goed om controle aan te leren. Benieuwd echter of GAIA het eens is met deze visie ?

INTERNATIONALE JKA STAGE FRANCOPHONE 2016 – lesgevers

Jullie werden reeds eerder bericht over de Internationale JKA stage Francophone, die naar jaarlijkse gewoonte opnieuw zal plaatsvinden tijdens het paasweekend (van zaterdag 26 t.e.m. maandag 28 maart) in Louvain-La-Neuve.

Maar heden werden de diverse buitenlandse gastlesgevers officieel aangekondigd:

Stage JKA Francophone 2016

Tasseikan De Pinte zal uiteraard deelnemen aan deze stage van onze Franstalige broeders. Inschrijven vooraf is echter noodzakelijk (uiterlijk op 15 maart 2016). Meer info op de hiernavolgende pagina: http://tasseikan.be/?p=1974.

 

HIGH SCHOOL KARATE met NAKA SENSEI

Zijn jullie benieuwd hoe het er misschien aan toe zal gaan tijdens  één van de vele speciale trainingsactiviteiten die TASSEIKAN DE PINTE tijdens zijn jubileumjaar 2016 organiseert ?

Het hiernavolgend filmpje, waar niemand minder dan de beroemde NAKA SENSEI (7° dan JKA en instructor JKA HQ Japan) een groepje Japanse hogeschool studenten even aan de tand voelt, licht misschien een klein tipje van de sluier op …

https://www.youtube.com/watch?v=B-r8BxQekFI

Tot op één van onze trainingsactiviteiten !

G-KARATE ? … Hoezo, bestaat dit echt ?

Sommigen zullen wellicht verbaasd ofwel vreemd opkijken van de term G-KARATE

Tasseikanners zullen misschien reeds iets minder verbaasd of vreemd opkijken bij deze term en dit dankzij onze eigen Bart, die ondanks zijn beperkingen meer dan behoorlijk meedraait tijdens onze gewone clubtrainingen. Niet altijd een even gemakkelijke opgave: niet voor de lesgever(s), maar nog veel minder voor Bart in eigen persoon.

Maar het G-KARATE omvat een nog veel ruimer publiek, zelfs tot rolstoelpatiënten die – al dan niet met behulp van een buddy – het  het G-KARATE beoefenen.

g-karate 1 g-karate 3 g-karate 2

In België begint het G-KARATE alsmaar meer klank te krijgen, dankzij de IKF-organisatie (http://www.i-k-f.be/). Zij staan in voor de organisatie van onder meer het komende wereldkampioenschappen G-KARATE op datum van 28 mei 2016 te Antwerpen.

World Cup I-karate global

Het hoeft wellicht geen betoog dat ook onze eigenste Bart droomt om hier ooit eens aan deel te nemen en wie weet eremetaal weg te kapen …

 

COMPETITIE – DEELNAME GALA-TORNOOI (ZONDAG 6 MAART 2016) – reminder

Voor het eerst sinds lange tijd zal Tasseikan nog eens de handschoen op nemen tijdens het competitiegebeuren. Competitie is een slechts een (beperkt) onderdeel van het karate gebeuren.

overzicht competitie jongeren

Onze club is helemaal niet competitiegericht, doch wil één ieder die graag eens zou deelnemen aan competitie deze kans niet ontnemen. Wel integendeel, de deelnemers zullen we begeleiden voor, tijdens en na de diverse kampen (zowel kata (= stijloefening) als kumite (= het gevecht)).

Het voordeel van dit tornooi is dat elke deelnemer diverse kansen krijgt in de voorrondes, daar dit volgens het poulesysteem verloopt waardoor men meermaals de kans krijgt om te kampen (ongeacht het resultaat van de voorgaande kamp). Dit in tegenstelling tot een officieel kampioenschap waar men bij verlies onmiddellijk uitgeschakeld is. Nu is het zo dat na de voorrondes, de beste kamper(s) per poule dan doorstromen naar de volgende ronde.

Dus iedereen die graag eens zijn/haar kans zou willen wagen. Niet aarzelen: just go for it !

Graag deelname bevestigen uiterlijk op 20 februari 2016.