belangrijke berichtgeving t.a.v. TASSEIKAN-ouders

Zaterdag 1 september 2018 schiet het kersverse sportieve seizoen 2018-2019 van Tasseikan uit de startblokken.

 

een terugblik

Ook dit jaar heeft de clubleiding de vinger aan de pols gehouden en gereflecteerd over het voorbije sportieve seizoen. Hierbij stelden we ons drie vragen:

 • Wat vinden we goed (en kunnen we dus behouden)?
 • Wat kan beter (en verdient dus bijsturing)?
 • Welke nieuwe zaken introduceren we?

We zijn erg tevreden over de algemene ontwikkeling (op persoonlijk en karate-technisch/sportief vlak) van onze Tasseikan-jongeren. We stellen echter ook vast dat bij sommige jongeren de focus alleen nog ligt op het wegkapen van de prijsbeker en niet of minder op de training zelf. Daardoor wordt de training van andere jongeren en/of het lesgeven bemoeilijkt en dat kan niet de bedoeling zijn.

We stellen bovendien vast dat de trainingen waarbij de nadruk ligt op onze basiswaarden  (de zgn. dojo-kun: eerlijkheid, hoffelijkheid, moed, nederigheid en zelfcontrole) tevens de trainingen blijken te zijn waar orde & discipline spontaan naar boven komen én tegelijkertijd veel plezier wordt gemaakt.

Vandaar dat we dit jaar volop inzetten op een missie waarin we onze basiswaarden centraal stellen, een systeem van beloning en promotie introduceren en een appel doen op uw betrokkenheid bij onze club.

 

een missie

De clubleiding heeft besloten onze basiswaarden in het nieuwe sportieve seizoen centraal te stellen. Deze missie vertaalt zich concreet in volgende te maken afspraken:

 • U mag van de clubleiding en lesgevers het duidelijk engagement verwachten dat zij naast het aanleren van karate en de daarbij horende technieken ook de jongeren zullen aanspreken en bijsturen op gedrag. a.w. we zullen de teugels strakker aanhalen!
 • Wij verwachten een duidelijk engagement vanwege onze jongeren, nl. dat zij tijdens élke training aandacht hebben voor onze dojo-kun. Uiteraard zullen ze hierbij begeleid worden door onze lesgevers.
 • Tenslotte verwachten we een duidelijk engagement vanwege u, de ouders, waarbij u ons het vertrouwen schenkt om bovenstaande missie tot een goed einde te brengen. Dit betekent concreet dat u er niet alleen voor zorgt dat de jongeren op tijd aanwezig zijn (hoffelijkheid), maar ook dat ze met een zekere regelmaat naar de training komen.

 

promotie en beloning

De clubleiding wil tegelijkertijd een promotie en beloning-systeem invoeren. Op die manier willen wij discipline en inzet belonen. Ook hier hopen wij op uw steun.

promotie

Een jongere uit groep 1 (t.e.m. 9 jaar) zal tijdens een training op donderdag éénmalig mogen meetrainen met groep 2 (vanaf 10 jaar) omwille van zijn inzet of indien het lesonderwerp er zich toe leent.

Een jongere uit groep 1 die regelmatig een dergelijke transfer naar groep 2 verdiend heeft, kan vervolgens een nieuwe transfer in de wacht slepen waarbij hij/zij de toestemming krijgt om éénmalig deel te nemen aan de trainingen van groep 2 op zaterdag.

En daar stopt het niet. Een jongere van groep 2 die een continue prima inzet vertoont zal éénmalig gepromoveerd kunnen worden tot assistent-lesgever: hij/zij zal de lesgever van dienst dus mogen assisteren!

Dit systeem heeft uiteraard ook een keerzijde: indien een jongere uit groep 2 het bewust laat afweten tijdens de training, zal hij/zij éénmalig teruggestuurd worden naar groep 1 om daar het goede voorbeeld te geven.

We beseffen dat het terugsturen van een jongere naar groep 1 heel confronterend kan zijn. We wensen hierbij te benadrukken dat het niet de bedoeling is de jongere te ‘straffen’ door hen ‘terug naar af’ te sturen. Het welzijn van al onze jongeren staat immers centraal! Maar als Tasseikan- familie stellen we het algemeen en groepsbelang boven het individueel belang.

beloning

Naast onze wekelijkse Tasseikan-wisselbeker (die steeds wordt toegekend aan één Tasseikan-jongere uit elke groep per training), wordt er daarenboven een aanwezigheidsklassement bijgehouden per groep gedurende 3 periodes:

 • periode 1 = van 1 september t.e.m. 15 november
 • periode 2 = van 16 november t.e.m. 28 februari
 • periode 3 = van 1 maart t.e.m. 6 juni

De Tasseikan-jongere (zowel van groep 1 als van groep 2) die per periode het meest aanwezig is geweest, krijgt een Tasseikan-verrassing omwille van zijn/haar doorzettingsvermogen & moed door telkens opnieuw present te tekenen. En om af en toe een extra punt te kunnen sprokkelen laten we onze speciale clubtrainingen (bv. seizoensgebonden trainingen, …) dubbel tellen.

Onze club traint ook regelmatig op verplaatsing (bv. uitwisselingsproject met broederclub Kime Aalter, internationale JKA stage te Gent, …). We zouden onze jongeren meer op sleeptouw willen nemen, zodat zij ook eens kunnen proeven van een training in een andere omgeving. Diegenen die meegaan zullen voor hun doorzettingsvermogen & moed ook beloond worden met een Tasseikan-verrassing.

 

betrokkenheid

De clubleiding is er ten stelligste van overtuigd dat een grotere betrokkenheid vanwege de Tasseikan-ouders de sleutel is tot het succes van onze Tasseikan-jongeren!

Tijdens het voorbije sportieve seizoen organiseerden we een jongeren versus ouders’ training. Dit was een ontzettend leuke training, zowel voor de aanwezige Tasseikan-jongeren als voor hun ouders. Jammer dat de opkomst zo laag lag.

Maar, niet getreurd, jullie krijgen een nieuwe kans: op donderdag 27 september 2018 organiseren we immers een nieuwe ‘Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders’ training. Noteer dit alvast met stip in uw agenda!

Misschien krijgt u op deze manier wel het karate-virus te pakken en wil u eens try-outen bij de volwassenen? Weet dat u altijd welkom bent: de eerste drie trainingen zijn trouwens gratis.

Of misschien heb je als Tasseikan-ouder zin om je af en toe eens als vrijwilliger in te zetten binnen of buiten de grenzen van onze clubwerking. Ook hier: wees welkom.

 

Tot gauw !

De clubtrainingen blijven volgend seizoen ongewijzigd, dus:

 • donderdag – groep 1 (jongeren t.e.m. 9 jaar) > van 18u00 tot 19u00
 • donderdag – groep 2 (jongeren vanaf 10 jaar) > van 18u00 tot 19u30 (het laatste half uur, desgevallend verder opgesplitst per graad)
 • zaterdag – groep 2 (jongeren vanaf 10 jaar) > van 17u30 tot 19u00

De clubleiding hoopt jullie allen massaal en vol enthousiasme terug te mogen verwelkomen in onze Tasseikan-dojo vanaf zaterdag 1 september 2018. Tot dan!