Categoriearchief: Geen categorie

Uitwisselingsproject KIME Aalter & TASSEIKAN De Pinte

Op maandag 21 oktober 2019 trekt Tasseikan opnieuw naar richting Aalter. Deze keer zal Tasseikan de clubtraining in Aalter kidnappen.

We vertrekken om 18u30 aan het O.C.P.. De training begint om 19u30 in Aalter. We hopen dat alle Tasseikanners massaal mee op avontuur vertrekken …

Later op tijdens het seizoen zal KIME Aalter de omgekeerde verplaatsing maken en zal onze clubtraining gekidnapt worden door hun lesgevers.

Trainingsdag Aalter > zaterdag 19 oktober 2019

Zaterdag 19 oktober 2019 trok een mooie Tasseikan-delegatie richting broederclub KIME Aalter om er deel te nemen aan de jaarlijkse trainingsdag. Zoals steeds was de verwelkoming erg hartelijk!

Tasseikanners – Trainingsdag Aalter: 8-0 (eerste helft)

Er stonden 4 lesgevers op de affiche: S. Gneo Sensei (JKA Belgium – chiefinstructor), G. Bruyneel (hoofdlesgever KIME Aalter), S. Wille (hoofdlesgever KAZOKU Assenede) en A. Willaert (hoofdlesgever TASSEIKAN De Pinte).

Er werd 1 instructie gegeven door de chiefinstructor: 1° training = kumite & 2° training = kata. En zo geschiedde …

De zwarte gordels kregen twee maal S. Gneo Sensei voor de kiezen. Na de middag werden er verschillende kata geserverveerd. De bruine gordels mochten twee maal S. Wille sensei begroeten. De witte & blauwe gordel heten G. Bruyneel sensei welkom ’s morgens en vervoegden de bruine gordels ’s middags voor de kata Empi.

Andy nam graag twee maal de jongeren voor zijn rekening. ’s morgens kregen de jongeren een speciale mix aangeboden tussen het kihon ippon kumite & kaishi ippon kumite. ’s middags mochten de jongeren zich volop uitleven met toepassingen op en de kata Jion zelf.

Voor de tweede helft kreeg Tasseikan reeds enige hulp van Kazaki Assenede & Kime Aalter.

Zo’n 100 deelnemers tekenden present voor deze schitterende trainingsdag. Een mooi streefdoel voor eigen trainingsdag, waarvan de flyer ongetwijfeld reeds in het meervoud in jullie woonplaats ronddoolt 🙂

Een gigantisch goed gevuld fotoalbum met Tasseikanners die voor de lens passeerden of poseerden, kunnen jullie terugvinden door hier te klikken.

Jeugdoefenwedstrijden (JOW) – een eerste stand van zaken

De eerst jeugdoefenwedstrijd is inmiddels achter de rug. Tijd om even een stand van zaken op te maken, naar de toekomst toe:

 • Tijdens de training op zaterdagvoormiddag was de spanning reeds tastbaar … maar dit resulteerde in een training met volle inzet. = TOP
 • Jullie waren allen op tijd om samen te vertrekken. = TOP
 • We waren eigenlijk net te laat ter plaatse (half uur voor aanvang van de JOW) moeten we de kaartjes van de deelnemers die dag overhandigen > volgende keer 10 minuten extra incalculeren
 • Onze Tasseikan-jongeren waren erg enthousiast, maar toch bijzonder nerveus. Het binnenkomen in de opwarmingszaal met meer dan 200 andere jongeren had een bijzonder ‘wauw-effect’ maar ook een ‘amai, hoe gaan we dit overleven – effect’.
 • Onze Tasseikan-jongeren hebben erg snel de rangen gesloten en één mooie groep gevormd waar iedereen voor iedereen zorg droeg = TOP
 • Onze Tasseikan-jongeren hebben het voor een allereerste deelname zeker en vast niet slecht gedaan = TOP. Ik meen zelfs te mogen zeggen dat ze allen na deze jeugdoefenwedstrijd, het vervolg wel zien zitten!
 • Onze Tasseikan-jongeren beseffen zonder enige twijfel dat ze een trapje lager staan – competitiegewijs, maar ook karategewijs – dan andere karateka, die voornamelijk intensiever (en wellicht ook meer competitiegericht) trainen. = TOP. Dit laatste betekent dat ze ongetwijfeld vanaf nu tijdens de clubtrainingen ook op een andere karate zullen beleven en beoefenen. = TOP. Hierdoor zullen ze op korte termijn merkbaar een mooie groeicurve vertonen. Dit zal de andere jonge Tasseikanners ook mee op sleeptouw nemen. = TOP

Voor jullie als ouders:

 • We waren oprecht verheugd te mogen vaststellen dat jullie zo talrijk zijn meegegaan op verplaatsing. = TOP. Bedankt voor deze betrokkenheid!
 • We menen te mogen veronderstellen dat jullie het JOW-gebeuren ook wel leuk vonden. Jullie zoon/dochter bezig zien in een andere karate-setting is natuurlijk ook wel in zekere mate spannend. = TOP

Kortom: We mogen deze eerste deelname aan de JOW als positief evalueren.

Uitwisselingsproject KIME aalter & TASSEIKAN De Pinte – maandag 21 oktober 2019

Sinds enkele sportieve seizoenen organiseren we diverse uitwisselingsprojecten.

Eén van deze uitwisselingsprojecten, omvat een uitwisseling van de lesgevers en clubleden van KIME Aalter & TASSEIKAN De Pinte. Dit houdt in dat de club die op verplaatsing gaat, de training als het ware kidnapt door training te geven maar dat de clubleden wel mee op sleeptouw genomen worden.

Op maandag 21 oktober 2019 (is er dus alvast géén gewone Tasseikan clubtraining), maar wel gaan we op verplaatsing naar KIME Aalter. Enkele Tasseikan-lesgevers zullen er training geven aan de jongeren en de volwassenen, terwijl de clubleden van beide clubs samen broederlijk & zusterlijk met elkaar trainen.

We vertrekken om 18u45 aan het O.C.P., want de training begint om 19u30 in Aalter. Graag via whatsapp bericht of jullie meegaan!

Trainingsdag KIME aalter – zaterdag 19 oktober 2019

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert onze broederclub KIME Aalter een trainingsdag o.l.v. S. Gneo sensei.

Omwille van onze goede relatie met KIME Aalter, zal er die zaterdagvoormiddag dan ook géén clubtraining zijn. Alle Tasseikanners (zowel jongeren als volwassenen) zetten immers koers naar deze trainingsdag.

“Allen daarheen!”, zouden we zeggen. We vertrekken om 9u30 aan het O.C.P.. Graag via whatsapp bericht of jullie meegaan.

Tasseikan was aanwezig tijdens de eerste jeugdoefenwedstrijd

Het was ondertussen reeds lang geleden (zo’n 10 jaar bijna) dat er nog eens een Tasseikanner aanwezig was tijdens de provinciale jeugdoefenwedstrijden.

Er zijn voor het sportieve seizoen 2019-2020 7 Tasseikanners ingeschreven (Alice, Astrid, Maksim, Maxim, Nathan, Nicolo en Pieter-Jan. Voor de eerste jeugdoefenwedstrijd was enkel de eerst genaamde afwezig.

Onze Tasseikan-jongeren met hun 2 coaches voor aanvang van de JOW en nog in ongeschonden toestand …

6 dappere jonge Tasseikanners gingen gezwind de sporthal binnen van Lede. Maar al snel – toen bleek dat er meer dan zo’n 200 jongeren aanwezig waren – waren ze toch danig onder de indruk. 8 wedstrijdvloeren waar er telkens volgens een poulesysteem ploegkata, kata & kumite individueel per leeftijdscategorie werd uitgevoerd.

Onze Tasseikan-jongeren mochten een unieke ervaring beleven. Het resultaat was misschien iet altijd wat ze stiekem gedroomd hadden, maar we kunnen trots zijn op hen.

Vanaf de volgende training zullen ze ongetwijfeld het karate ook op een andere manier beleven en beoefenen … Ze zullen ook hierdoor ook een andere groeicurve kennen als karateka.

Tot slot: een dikke merci aan de ouders om zo talrijk op post te zijn! Het toont een grote mate van betrokkenheid van onze Tasseikan- ouders bij onze Tasseikan-jongeren en onze club. TOP!

Trainingsdag Ieper > het fotoalbum

Reeds eerder hebben we jullie bericht omtrent de aanwezigheid van enkele Tasseikanners tijdens de trainingsdag te Ieper en hun making of een groepsfoto: klik hier.

Ondertussen werd er ook een fotoalbum (met foto’s van de huisfotograaf van JKA Ieper) gedeeld via JKA Vlaanderen. De clubredactie heeft die foto’s geselecteerd waar een Tasseikanner in volle glorie op prijkt.

Klik hier! Herkennen jullie ook alle Tasseikanners?

Alle deelnemers van de trainingsdag te Ieper samen op de bank.

Tasseikan hits the road … York calling > the finish

De Europese week van de sport mag dan achter de rug zijn, voor ons is het het ganse jaar door week van de sport. 😅

#beactive
#sportersbelevenmeer
#jkatasseikan
#jkakarate
#jkavlaanderen
#jkabelgium

Ons officieel (gesubsidieerd) programma luik is jammer genoeg reeds voorbij. We hebben de zogenaamde FINISH bereikt !
Nu begint het echte werk in eigen rangen … De Tasseikanners gidsen naar het “Back to basics” principe.
“Back to basics” maar op een originele manier …

Jullie mogen binnenkort nog een verslagje met iets meer tekst en uitleg verwachten, in combinatie met een fotoalbumpje.

Activiteiten-kalender … oktober / november 2019

Het startschot van het sportieve seizoen 2019-2020 behoort reeds tot de geschiedenisboeken. Voor Tasseikan betekende dit een mooie start, want:

 • We mochten enkele nieuwkomers verwelkomen, zowel bij de jongeren als bij de volwassenen
 • We namen deel aan de eerste trainingsdag van het sportieve seizoen
 • We maakten York in het Verennigd Koninkrijk onveilig

Al deze avonturen kunnen jullie nog eens herbeleven via onze diverse sociale media kanalen

Maar dit alles was nog maar opwarming voor wat komen gaat in de maanden oktober en november:

 • Trainingsdag Aalter op zaterdag 19 oktober 2019:

opgelet:

Die dag is er géén Tasseikan clubtraining,want zowel de Tasseikan-jongeren als de Tasseikan-volwassenen gaan op bezoek bij onze broederclub KIME Aalter.

 • Uitwisselingsproject met KIME Aalter op maandag 21 oktober:

De Tasseikan-lesgevers kidnappende training in KIME Aalter > de clubleden kunnen verbroederen voor, tijdens en na deze training.

Opgelet: die dag is er géén Tasseikan clubtraining,want alle Tasseikan-volwassenen gaan op bezoek bij onze broederclub KIME Aalter.

 • ‘Karate meets yoga’ op zaterdag 26 oktober 2019:

In navolging van het initiatief tijdens onze zomertrainingen, werd Kathleen sensei gevraagd door onze collega’s van “Dai Nippon karate” om een gelijkaardige sessie te organiseren in Brugge. De Tasseikanners die zin hebben kunnen op zaterdagnamiddag in het kielzog van Kathleen sensei mee naar Brugge gaan.

 • Tasseikan Halloween-training op zaterdag 2 november 2019:

Uit onze Tasseikan-enquête (mei 2019) bleek dat jullie ook wel te vinden waren  voor eens bijzondere club- & trainingsactiviteiten. Daarom organiseren we voor het eerst een echte Halloween-training, zowel voor onze Tasseikan-jongeren als voor onze Tasseikan-volwassenen.

 • Internationale JKA stage Brussel van vrijdag 8 t.e.m. zondag 10 november 2019:

Uiteraard kan Tasseikan niet ontbreken op deze stage. De club komt voor de helft tussenbeide in de kosten van deze stage, bij een volledige deelname (7 trainingen).

Tot slot:

 • Vergeet ook niet om te stemmen op onze filmpje bij Sport.Vlaanderen, zodat we kans maken om verkozen te worden tot de coolste sportclub van Vlaanderen! klik hier!