Categoriearchief: Geen categorie

Woensdag 20 juni 2018 > Tasseikan’s social time management

Naar goede maandelijkse gewoonte zoeken we één keer per maand een geweldig excuus om iets later naar het thuisfront terug te keren. Dit doen we door na de training onze dorst even te gaan lessen, terwijl we verder even de tijd nemen om even te werken aan het aspect van de sociale verbroedering & verzustering.

Kortom: een gezellig samen zijn na de training … Tasseikan’s social time management !

Internationale JKA stage S. MIYAZAKI Gent > inschrijvingen

Deze internationale JKA stage S. MIYAZAKI gaat door van vrijdag 29 juni t.e.m. zondag 1 juli 2018.

Vergeet echter niet om jullie tijdig in te schrijven, niet alleen voor deelname aan de stage zelf doch ook voor de diverse nevenactiviteiten die georganiseerd worden. Inschrijven kan via de gekende weg (cfr. clubleiding). Meer info: klik hier!

Vergeet niet dat de organisatie van een dergelijk stage (de voorbije jaren toch steevast goed voor zo’n 600 deelnemers) toch wel enkele helpende handjes kan gebruiken. Daarom: mocht je zin & tijd hebben, dan hadden wij graag beroep gedaan op jou als zijnde vrijwilliger. Meer info: klik hier!

Clubexamen Tasseikan-jongeren > zaterdag 16 juni 2018

Op zaterdag 16 juni 2018 stonden 3 van onze Tasseikan-jongeren voor een loodzware opdracht. Zij hadden immers examen voor hun volgende (tussen)graad.

Andy – examinator van dienst – wou iets nieuws uitproberen en stelde deze 3 Musketiers verspreid op tussen de aanwezige Tasseikan-volwassenen. Deze laatste stonden deze ‘training’ volledig ten dienste van de aanwezige jongeren.

Tijdens de kihon stonden de volwassenen loodrecht tegenover de jongeren, weliswaar op voldoende afstand. Voor de kumite werden de volwassenen duidelijk gebriefd dat ze op maat van de jongeren moesten werken, namelijk: zelfde dynamiek als altijd, doch met beperkte kime (kracht & vastzetten van techniek).  Voor kata werd het startschot gegeven bij Taikyoku Shodan en werd er geëindigd bij Heian Godan.

Kortom: de 3 Musketiers (Maxim, Maarten & Astrid) hebben dit voortreffelijk gedaan en mogen elk fier zijn op hun verdiende streep / gordel:

 • Maxim De Vestel = kandidaat 8° kyu (extra rode streep)
 • Maarten Meirlean = 8° kyu (gele gordel)
 • Astrid WIllaert = 5° kyu (blauwe gordel)

Japan Inspired Training o.l.v. K. Lambein Sensei > zaterdag 26 mei 2018 > fotoverslag

Door de drukte van de voorbije weken zouden we bijna durven vergeten dat er nog een complete fotoreportage achterwege gebleven is van de Japan Inspired Training o.l.v. K. Lambein Sensei.

    Van bij de opwarming … geen genade!

Op zaterdag 26 mei 2018 was Maya te laat om deel te nemen aan deze training van bij aanvang. Niet getreurd, want ze nam spontaan het fototoestel ter hand en stelde onmiddellijk het vizier op scherp. En vanaf dan ontsnapte er niets meer aan haar arendsoog. Je gelooft het niet? …

    

Klik dan vlug op deze link voor het volledige fotoalbum, zodat je zelf op zoek kan gaan naar al die details …

    

Klik je op de hiernavolgende link, dan kan je kort herlezen wat we die bewust Japan Inspired Training voorgeschoteld kregen: http://tasseikan.be/japan-inspired-training-o-l-v-k-lambein-sensei-zaterdag-26-mei-2018-3/

  

Tasseikan’s clubexamen > 16 & 18 juni 2018 > uitnodiging & succes wensen

Net zoals voor de echte studenten organiseert de clubleiding van Tasseikan ook (club)examens. Op zaterdag 16 juni 2018 (Tasseikan-jongeren) en op maandag 18 juni 2018 (Tasseikan-volwassenen) zal de stress weelderig tieren in menig buikjes.

  

De uitnodigingen naar de geselecteerden werden heden verstuurd per mail. Tasseikanners die géén persoonijke uitnodiging mochten ontvangen in de mailbox, voldoen heden niet aan de gestelde exameneisen (cfr. voldoende trainingen & actieve wachttijd). Geen nood uiteraard … gewoon blijven verder trainen en wellicht een deelname versieren voor het volgende clubexamen!

We wensen alle deelnemende Tasseikanners alvast veel succes!

 

Tasseikan’s clubexamen > juni 2018

Op zaterdag 16 juni 2018 gaat het allerlaatste clubexamen  van het huidige sportieve seizoen door voor onze Tasseikan-jongeren. Op maandag 18 juni 2018 gaat vervolgens het allerlaatste clubexamen van het huidige sportieve seizoen door voor onze Tasseikan-volwassenen.

Hierdoor zal onze club ongetwijfeld alweer iets kleurrijker of streepvoller worden …

De officiële uitnodigingen (op naam) volgen nog … Hou alvast jullie mailbox donderdagavond in de gaten! En sorry voor de extreme laattijdigheid …

  

Internationale JKA stage S. MIYAZAKI > inschrijven diverse activiteiten

Binnen amper 3 weken leggen we reeds de laatste officiële loodjes van het huidige sportieve seizoen. Want van vrijdag 29 juni t.e.m. zondag 1 juli 2018 gaat de 25ste editie van de internationale JKA stage S. MIYAZAKI door in het universitaire sportcentrum te Gent.

Zoals eerder gemeld neemt Tasseikan sinds de voorbije 5 jaren de praktische organisatie van deze internationale stage op zich. Een stage met een historiek die terug gaat tot 1971 (!) en bijgevolg één van de allereerste internationale stages was in Europa. Het was S. MIYAZAKI Shihan zelf die aan de wieg ligt van deze stage en die steevast de grootste lesgevers van onze karate-stijl wist te overhalen om bij ons les te komen geven.

Toen S. MIYAZAKI Shihan eind mei 1993 vrij plots kwam te overlijden, werd de stage geannuleerd om het jaar nadien onder zijn huidige naam verder gezet te worden. En sinds enkele jaren kunnen wij terug rekenen op zo’n 600 deelnemers.

Uiteraard is de ambitie om elk jaar beter te doen en kan Tasseikan als organiserende club dus zeker niet ontbreken op deze stage.

Daarom een vriendelijk verzoek om jullie massaal in te schrijven om deel te nemen aan deze stage. Met hoe meer Tasseikanners er zich inschrijven, hoe groter onze groepskorting bedraagt:

 • Door vooraf in te schrijven, bedraagt deelname prijs slechts 70 euro/persoon i.p.v. 90 euro/persoon
 • Indien 5 à 10 deelnemers per club voor de volledige stage vooraf inschrijven, daalt de deelname prijs tot 55 euro/persoon.
 • Indien 11 à 20 deelnemers per club voor de volledige stage vooraf inschrijven, daalt de deelname prijs tot 50 euro/persoon. Vorig jaar bevonden we ons in deze categorie.
 • Indien meer dan 20 deelnemers per club voor de volledige stage vooraf inschrijven, daalt de deelname prijs tot 45 euro/persoon.

Opgelet: deze voorinschrijving dient te gebeuren via de club.

De club zal deze deelnameprijs vooraf betalen en zal nadien pas deze kost aan jullie terugvragen. De juiste deelnameprijs is immers maar definitief gekend van zodra alle inschrijvingen binnen zijn. Weet tevens dat deze stage de enige stage is die niet deels gesponsord wordt door de club. We spelen omzeggens immers een thuismatch!

De stage kent 7 trainingen (2 stuks op vrijdagnamiddag / 3 stuks op zaterdag / 2 stuks op zondag) in totaal o.l.v. lesgevers met een zeer hoog technisch niveau. Het zijn ook niet de minste lesgevers die te gast zijn op onze stage.

We zijn er zelfs in geslaagd om 3 lesgevers van JKA hoofdkantoor in Tokio te laten overkomen: Imamura Sensei, Hanzaki Sensei en Chubachi Sensei.

Naast de volwassenen zijn er ook afzonderlijke trainingen voor de jongeren. Deze trainingen worden gegeven door de leden van de nationale selectie. Dit levert een win-win situatie op voor beiden. Enerzijds krijgen de jongeren les van jonge karateka die toch wel op een hoog niveau karate beoefenen en vanzelfsprekend ook op het competitieve vlak iets betekenen. Anderzijds krijgen de leden van de nationale selectie de kans om hen als zijnde lesgevers te ontwikkelen.

Deze editie gaan we zelfs een speciale jongeren-dag (voor jongeren tussen de 10 (geboortejaar 2008) – 16 jaar (geboortejaar 2002)) organiseren voor slechts een kostprijs van 20 euro/jongere.

Daarbij hebben we een volgend programma opgesteld:

 • 10u30 – 12u00 : training o.l.v. leden nationale selectie JKA Belgium
 • 12u00 – 12u30 : sandwich & drankje
 • 12u30 – 14u30 : andere activiteit (binnen / buiten i.f.v. weersomstandigheden) (*)
 • 14u30 – 15u00 : gezond tussendoortje
 • 15u00 – 16u30 : training o.l.v. Japanse gastlesgever (wereldkampioen kumite)
 • 16u30 – 17u00 : fotomoment
 • 17u00 – 18u00 : gezamenlijk kijken naar “demo challenge”
 • 18u00 – 19u00 : hotdogs

 (*) Gewone sportieve kledij is aanwezen voor deze andere activiteit, die afhankelijk van de weersomstandigheden binnen of buiten zal plaats vinden.

Uiteraard kunnen de jongeren zich ook inschrijven om deel te nemen aan de volledige stage en dan kunnen zij gratis deelnemen aan deze jongeren-dag (als zij behoren tot de groep tussen de 10-16 jaar).

Maar op zaterdag 30 juni worden er aansluitend nog diverse andere activiteiten. We lijsten ze hier alvast even voor jullie op:

 • Onmiddellijk aansluitend na de laatste training (tussen 17u00 – 18u00) zullen enkele clubs een demo-challenge Deze clubs zullen trachten het aanwezige publiek te vermaken met enkele erg mooie traditionele en/of zeer spectaculaire demonstraties. Net zoals S. MIYAZAKI Shihan dat destijds kon. Kortom: karate op een andere manier beleven!

 • Van al die demonstraties zou een mens toch wel dorst krijgen en volgt er een kleine gratis receptie met een natje & droogje. De ideale gelegenheid om enkele sociale contacten te leggen met andere karateka. Dit alles onder het toeziende oog van wijlen S. MIYAZAKI Shihan. Graag hadden wij vernomen of jullie hier ook aanwezig zouden zijn, zodat we ons toch kunnen verzekeren dat er voldoende natjes & droogjes aanwezig zijn.

 • En om de dag in schoonheid af te sluiten is er een JKA Family Time waarbij we uitgebreid zullen verbroederen met alle andere karateka. Het Japanse voorgerecht wordt bereid door de Gogan Ladies (ons wel gekend binnen de clubgrenzen van Tasseikan). Het BBG-gedeelte wordt verzorgd door de BBQ-boys. Vooraf inschrijven is ook hier een must: 15 euro/jongere (t.e.m. 12 jaar) & 25 euro/volwassene.

 

De speurtocht naar zwart goud > deel 5

Zaterdag 2 juni 2018 was de zogenaamde D-DAY voor Tasseikanner Jef. Na 1259 trainingen (!) in 17 jaar heeft hij de magische zwarte gordel behaalt. Was het gemakkelijk? Neen! Was het alle inspanningen waard? Absoluut!

Van de voorbereidingen tot en met het examen zelf konden jullie reeds het relaas uitgebreid lezen (zie: http://tasseikan.be/de-speurtocht-naar-zwart-goud-deel-4/).

Maar de dag was na het afleggen van het examen nog niet gedaan, want eerst stond er nog een nationale training op het programma. Jef’s allereerste training als kersverse zwarte gordel. En vervolgens werd er koers gezet naar onze thuisbasis in De Pinte, waar Jef nog veel meer te wachten stond.

  

Overhandiging gordel & vooruitblik op de toekomstige carrière

Eerst en vooral kreeg hij zijn persoonlijke zwarte gordel overhandigd door J. Troch Sensei. Nadien mocht hijzelf nog eens opwarming geven. Tot slot had J. Troch Sensei een testtraining (volgens de woorden van Jef, om eens te testen of hij nu echt wel zwarte gordel was) in elkaar gestoken.

  

Zoals jullie zullen merken, ging het er af en toe ontzettend hard aan toe … Tot slot was er nog tijd voor een groepsfoto en natuurlijk moest iedereen op de foto met de rising star!

  

Het volledige fotoalbum van deze testtraining kan je op de hiernavolgende link terugvinden: https://photos.app.goo.gl/e5kshGj3n1u2HBrm8.

Met dank aan Cornelis (de papa van Femke & Maarten) om aan te treden als zijnde fotograaf!

 

Clubtraining jongeren – donderdag 7 juni 2018 > parkoer & kijkwijzers

Op donderdag 7 juni 2018 vond de allerlaatste clubtraining op donderdag plaats van de jongeren voor het huidige sportieve seizoen.

We hadden beloofd om er iets leuks van te maken en deden dit als volgt:

  “Klaar? … en … HAJIME!!!” 

 • een attributen parkoer als zijnde opwarming
 • een kijkwijzerronde (op verzoek van de jongeren met kata als zijnde onderwerp) bestaande uit 11 opdrachten > hierbij was elke opdracht compleet anders

Duo-kata : met elkaar verbonden d.m.v. een gordel

Af en toe moesten ook de lesgevers aantreden …

De ‘gohai’ (leerling) voert uit, terwijl de ‘sensei’ (meester) streng toekijkt

Het was soms echt dolle pret voor de deelnemende jongeren, maar misschien met een tikkeltje minder (zelf)discipline dan gewoonlijk en een net iets mindere technische uitvoering. Maar omdat het de allerlaatste training was, konden we dat éénmalig door de vingers zien.

Hierbij de link naar het complete album, gevuld met nog heel wat meer toffe foto’s en filmpjeshttps://photos.app.goo.gl/gcNiVZgtvqwFP0IM2

Als afsluiter werd er even tijd genomen met de jongeren van groep 2 om even het voorbije sportieve seizoen te evalueren. Kortom het was het moment om feedback en/of kritiek te geven: “Wat was goed & leuk?”, “Wat kon er beter?”, “Zijn er nieuwe ideeën?”, … 

Ook dit laatste was een vruchtbaar moment waar de clubleiding mee aan de slag kan gaan!