Categoriearchief: Geen categorie

Uitnodiging overleg met Tasseikan-ouders > vrijdag 21 juni 2019

Uit onze Tasseikan-enquête kwam duidelijk naar voren dat:

 • enkele van onze jongeren wel degelijk interesse hebben om eens te proeven van het wedstrijdgebeuren. Als club wensen we hier graag aan tegemoet te komen, maar niet zonder enige voorbereiding en begeleiding
 • er een behoefte bestond naar een overleg tussen de club(leiding) en de Tasseikan-ouders

Daarom nodigen we jullie graag uit op vrijdag 21 juni 2019 om 19u00 om even met jullie in overleg te treden. In eerste instantie omtrent het wedstrijdgebeuren, maar daarnaast ook over het clubgebeuren in het algemeen en in het bijzonder over de: clubtrainingen (o.a. locatie, uren, …), jeugdlesgevers, trainingslocatie, clubactiviteiten (karate & niet-karate gerelateerd), …

En wij zullen aansluitend uiteraard ook ter jullie beschikking staan voor jullie vragen, feedback, …

 

WEDSTRIJDEN – ALGEMEEN

 • deelname aan wedstrijden is vrijblijvend
 • voorbereiding en begeleiding zal vanuit Tasseikan gebeuren op verschillende niveaus
 • deelnemen aan de jeugdoefenwedstrijden is een eerste stap tot een hoger niveau van wedstrijden (*)
 • wat betreft officiële wedstrijden (*), dient men het verschil te maken tussen:
  • tornooien (= meestal poulesysteem = iedereen tegen iedereen)
  • kampioenschappen (= rechtstreekse uitschakeling)

Meer specifiek omtrent het wedstrijdgebeuren wensen we graag:

 • even toe te lichten wat deze jeugdoefenwedstrijden exact inhouden
 • even te informeren wie er wenst deel te nemen

 

JEUGDOEFENWEDSTRIJDEN (=JOW)

algemeen

 • samenwerkingsverband tussen Oost-Vlaamse JKA clubs
 • 8 jeugdoefenwedstrijden verspreid over een volledig seizoen (zie planning in bijlage)
 • beogen het voorbereiden van jonge karateka op deelname aan een hoger niveau van wedstrijden
 • behaalde resultaat is daarom niet belangrijk, maar wel wat de jonge karateka bijleert
 • kindvriendelijke sfeer

categoriën (indeling voor sportief seizoen 2019-2020)

 • pupillen: geboortejaar 2012-2013-2014
 • preminiemen: geboortejaar 2010-2011
 • miniemen: geboortejaar 2008-2009
 • kadetten: geboortejaar 2006-2007
 • scholieren: geboortejaar 2004-2005

 

TASSEIKAN & JOW

Tasseikan-ouders & -jongeren

 • graag hadden wij vernomen of jullie (zoon/dochter) wenst deel te nemen aan de JOW? > reactie uiterlijk op vrijdag 29 juni 2019
 • indien je niet wenst deel te nemen, dan hadden wij graag vrijblijvend vernomen waarom je niet wenst deel te nemen

Belangrijk: de Olympische gedachte en de ervaring is van belang, niet het winnen van een wedstrijd.

 • welke ouder wenst (regelmatig) een handje te helpen als zijnde markeerder tijdens deze JOW? > reactie uiterlijk op vrijdag 29 juni 2019

Tasseikan als club

 • als club wensen wij onze Tasseikan-jongeren toch enigszins voor te bereiden voor beide disciplines (kata & kumite) > wij zullen dit voortaan doen op zaterdagnamiddag tussen 17u30 en 19u00
 • als club wensen wij onze Tasseikan-jongeren ter plaatse te begeleiden d.m.v. een begeleider / coach
 • als club wensen wij onze Tasseikan-ouders ter plaatse te begeleiden d.m.v. een aanspreekpunt

Conclusie

Laat ons door deelname aan deze jeugdoefenwedstrijden vooral onze Tasseikan-jongeren een mooie geven om unieke ervaringen op te doen. Het zal hen helpen in hun algemene ontwikkeling, zowel als jongere (o.a. zelfvertrouwen) op zich dan als karateka (o.a. zelfverdediging). Door het werken met andere karateka zullen zij immers veel alerter en gefocust werken.

Wij hopen jullie allen massaal te mogen verwelkomen op dit overleg. Tot vrijdag!

Initiatie CrossFit > zaterdag 15 juni 2019 tussen 15u en 16u

Op zaterdag 15 juni 2019 kunnen we eens proeven van wat het CrossFit exact inhoudt.

Meer nog: tussen 15u en 16u mogen we een op maat gemaakte crossfit initiatie verwachten vanwege Eline van CrossFit Cargo.

   

Wie present tekent, graag een bevestiging via Whatsapp.

Ter info: we hebben horen waaien dat de lesgever ‘s avonds – tijdens de gewone clubtraining – ‘s avonds wat respijt zal hebben voor diegenen die ook in de namiddag aanwezig waren tijdens deze initiatie CrossFit …

 

Internationale JKA stage S. MIYAZAKI te Gent > deelname stage, jongeren-dag, JKA Family Time, vrijwilliger, …

Naar jaarlijkse gewoonte zal onze club Tasseikan De Pinte wederom present tekenen tijdens de komende editie van de Internationale JKA stage S. MIYAZAKI te Gent.

 

Deze stage gaat door van vrijdag 28 juni t.e.m. zondag 30 juni 2019. Algemene info kan je alvast terug vinden door hier op te klikken.

DEELNEMEN STAGE

Wil je deelnemen? Gelieve dan uiterlijk op donderdag 20 juni 2019 via info@tasseikan.be jouw deelname te bevestigen (ook doorgeven of je deelneemt aan de volledige stage of aan één welbepaalde dag). Op deze manier kan de club de groepsinschrijving (aan een voordeliger tarief) tijdig doorsturen.

Opgelet: ook de jongeren (vanaf 7 jaar) dienen vooraf in te schrijven en duidelijk aan te geven of zij alleen aan de jongeren-dag op zaterdag 29 juni 2019 of aan de volledige stage zullen deelnemen.

DEMO CHALLENGE

Op zaterdag 29 juni 2019 wordt er opnieuw een demo challenge georganiseerd. Hopelijk geven de Japanse gastlesgevers opnieuw een sublieme demonstratie.

Dit wil je toch ook niet missen? Toegang is gratis voor iedereen en gaat door na de trainingen tussen 17u00 en 18u00.

JKA FAMILY TIME

Op zaterdag 29 juni 2019 wordt er ook een gezellig samen zijn georganiseerd met een Japans etentje. Zij die aanwezig waren tijdens een voorgaande editie, wensen dit zeker en vast niet te missen.

Wil je deelnemen? Gelieve dan uiterlijk op dinsdag 25 juni 2019 via info@tasseikan.be jouw deelname te bevestigen (duidelijk doorgeven met hoeveel volwassenen en jongeren).

VRIJWILLIGER

De praktische organisatie van deze stage is in handen van onze club Tasseikan De Pinte. Maar uiteraard kan de clubleiding dit niet alleen en zoeken zij elk jaar een paar helpende handen.

Wil je helpen? Gelieve dan uiterlijk op donderdag 20 juni 2019 via info@tasseikan.be jouw naam door te geven. Gelieve duidelijk jouw beschikbaarheid te vermelden op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni.

Kathleen sensei’s “Trip to Japan 2019” > interviews, …

Tasseikanner Kathleen vertoefde tijdens de maand mei zo’n 2 weken in Japan.

Ze speelde hierbij een zeer klein beetje toerist, maar gigantisch veel karateka. Op 10 dagen liet ze een record van 37 trainingen optekenen!

Tussendoor wist ze ook nog even reporter te spelen en lanceerde ze volgende vragen aan enkele collega karateka in de honbu dojo:

1. Hoe heet je?
2. Hoe lang doe je al karate?
3a. Hoe vaak train je in de honbu dojo?
3b. Hoe lang doe je er over van je thuis/werk naar de dojo?
4. Wat betekent karate voor jou?

We delen hier graag onze ervaringen in de JKA honbu dojo, bij wijze van interviews met enkele trainingspartners. Hier alvast de eerste. Geïnspireerd geraken is niet verboden. 😉

Om de maandagochtend blues wat te verzachten, delen we graag een tweede interview. Geniet ervan! Ontmoet Ippei Kamae-san.

Interview nr 3: ontmoet Fukunaga-san.

Vandaag verwennen we jullie met een viervoudig interview! Yuuta, Haruto, Taiga en Kaito trainen niet enkel in hun eigen dojo, maar komen geregeld naar de honbu dojo voor extra trainingen. Wat vinden zij van karate? 😄

Vandaag geven we het woord aan Marc, een Amerikaan die in Japan woont. Wat brengt hem naar de honbu dojo?

Voorlaatste interview vandaag, en dan nog in het Japans. Maar geen zorgen, we helpen je een handje. 😉

In dit laatste interview ontmoeten we Hosoda-san. Laat jullie nog maar eens inspireren. 😊

Hopelijk hebben jullie genoten van de interviews. The making of was alleszins de moeite waard. Oss!

laatste jongeren-training op donderdag > donderdag 6 juni 2019

Op donderdag 6 juni 2019 was het zo ver: de allerlaatste training op donderdag voor onze Tasseikan-jongeren voor het sportieve seizoen 2018-2019.

   

Dus, voor deze afsluiter van het sportief seizoen, moesten we iets anders dan anders doen … We brachten een dobbelsteen in het spel om het grote Kihon-Kumite-Kata-spel te spelen.

1-4 = een kihon oefening   /   2-5 = een kumite oefening  /   3-6 = een kata oefening

We sloten deze allerlaatste training af door in een cirkel meerdere tsuki waza te lanceren, onder een vocale begeleiding van de lesgever ter aanmoediging om een luide kiai te geven.

Nadien ging groep 2 nog een klein half uurtje door met kimite (gebruik makend van de wedstrijdhandschoenen) als zijnde voorproefje van de wedstrijdvoorbereiding voor het volgende sportieve seizoen.

Uitwisselingsproject Crossfit > zaterdag 15 juni 2019

Als club(leiding) zijn we open minded en zijn we steeds te vinden voor nieuwe uitdagingen. Zo trekken we deze keer alle registers open voor een kruisbestuiving met de CROSSFIT.

Op zaterdag 8 juni 2019 vertrekt een team Tasseikan-lesgevers o.l.v. Johan Troch Sensei voor een initiatietraining karate in het hol van de leeuw.

Op zaterdag 15 juni 2019 gaan we tussen 15u en 16u met een volledige Tasseikan-delegatie op bezoek van de Crossfit Cargo (Dok Noord 7/101 – 9000 Gent). Doelstelling is niet om ons fysiek te laten afslachten, maar wel om: eens kennis te maken wat crossfit exact inhoudt en hoe we bepaalde oefeningen (al dan niet met hulpmiddelen) correct moeten uitvoeren.

Uiteraard is er ‘s avonds nog gewone clubtraining!

TASSEIKAN-enquête 2019 > resultaten & 20-punten programma

Op datum van 22 april 2019 werd de TASSEIKAN enquête gelanceerd. Deze enquête werd verdeeld onder de huidige leden, de ex-leden en de ouders van onze jongeren.

DOELSTELLING

Wat er leeft binnen onze clubgrenzen? Wat zijn de noden van onze clubleden? Welke punten vinden onze clubleden voor verbetering vatbaar? Vandaar dan ook de duidelijke slogan: “Tasseikan hecht belang aan jouw mening!”.

RESPONS

Op datum van 15 mei 2019 werd de enquête afgesloten. Als club zijn we best tevreden met de respons op onze enquête, want we noteerden volgende resultaten:

 • 24 leden – volwassenen
 • 11 leden – jongeren
 • 12 ouders & anderen

RESULTATEN

Als wensten we kort op de bal te spelen. Daarom zat het dagelijks bestuur van onze club reeds op datum van 17 mei 2019 rond de tafel. Hierbij werden de resultaten van de enquête systematisch overlopen, geëvalueerd en werden conclusies getrokken.

20-PUNTEN PROGRAMMA

Als vinden dat jullie als clubleden uiteraard het recht hebben op deze resultaten. Daarom hebben we deze gebundeld tot een 20-punten programma.

Wij hebben onmiddellijk ook actiepunten gekoppeld aan elk resultaat, zodat diverse items reeds bij de aanvang van het nieuwe sportieve seizoen zijn ingang kunnen vinden.

EN DE REST?

Sommigen vragen zich wellicht af of bovenstaand 20-punten programma alles omvattend is. Het antwoord is vanzelfsprekend: “Neen!”.

Maar we willen als club de ontvangen feedback concreet aanpakken. Daarbij werd geopteerd om eerst de grote gelijkaardige stromingen aan te pakken, alvorens gevolg te geven aan de eerdere individuele informatie.

OPVOLGING

Het opstellen van het 20-punten programma met de bijhorende actie, noodzaakt uiteraard ook een regelmatige opvolging. Daarom zal de club jullie ook op regelmatige tijdstippen een update bezorgen m.b.t. een actuele stand van zaken.

Tasseikan-volwassenen > tot wanneer nog training?

Hierbij een overzicht van de Tasseikan-volwassenen trainingen voor het restant van het huidige sportieve seizoen 2018-2019:

 1. op maandag 10 juni is er géén training wegens officiële feestdag (Pinkstermaandag) > zaterdag 8 juni is er wel gewone clubtraining
 2. de zaterdag 22 juni is er de allerlaatste training op zaterdag
 3. op maandag 24 juni is er de allerlaatste training op maandag
 4. de woensdag 26 juni is er de allerlaatste training op woensdag

OPGELET

Op zaterdag 15 juni is er het uitwisselingsproject met de Crossfit Dok Noord (tussen 15u00 en 16u00). We zullen er kennis maken met de diversiteit van crossfit en hoe we op een correcte manier sommige oefeningen moeten uitvoeren.

Op zaterdag 22 juni is er nog de laatste trainingsdag van het sportieve seizoen te Oudenaarde.

Van vrijdag 28 t.e.m. zondag 30 juni is er de internationale JKA stage S. Miyazaki, waar:

 • Tasseikan de praktische organisatie grotendeels voor zijn rekening neemt (dus helpende handen zijn altijd welkom)
 • Tasseikan ook steeds massaal present tekent om deel te nemen (dus deelnemen als je kan)
 • Tasseikan ook zijn familiegevoel verder etaleert tijdens de JKA-family time moment met de gekende gohan ladies (dus deelnemen als je kan)

 

Tasseikan-jongeren > tot wanneer nog training?

Hierbij een overzicht van de Tasseikan-jongeren trainingen voor het restant van het huidige sportieve seizoen 2018-2019:

 1. op donderdag 30 mei is er géén training wegens officiële feestdag (O.H. Hemelvaart)
 2. op donderdag 6 juni is er de allerlaatste training op donderdag
 3. de zaterdag 22 juni is er de allerlaatste training op zaterdag

OPGELET

Van vrijdag 28 t.e.m. zondag 30 juni is er de internationale JKA stage S. Miyazaki, waar:

 • Tasseikan enerzijds de praktische organisatie grotendeels voor zijn rekening neemt (dus helpende handen zijn altijd welkom)
 • er anderzijds op zaterdag 29 juni een afzonderlijke jongerendag wordt georganiseerd met: training o.l.v. leden van de nationale ploeg, sport & spel, training o.l.v. een Japanse gastlesgever (dus deelnemen als je kan)