Categoriearchief: Geen categorie

Move tegen pesten: Tasseikanners doen mee natuurlijk!

rk Kies Kleur tegen Pesten wil samen met scholen, jeugdverenigingen en sportclubs werk maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren.

Van 22 februari tot 1 maart 2019 is er opnieuw de Vlaamse Week tegen Pesten.

De sportsector wenst mee te doen met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze staan voor:

 • Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
 • Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
 • Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
 • Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Wat doet TASSEIKAN om pesten helemaal te bannen? 

 • Zorgen voor een positief groepsklimaat.
 • Onze jongeren bewust maken van pesten via de thematrainingen rond pesten.
 • Trachten pesten te voorkomen door het maken van goede afspraken d.m.v. een gedragscode (cfr. dojokun).
 • Zorgen voor een aanspreekpunt waar gepeste sporters en/of hun ouders terecht kunnen. Dit kan bij elk van onze lesgevers of via info@tasseikan.be.
 • Het pesten kordaat te stoppen door het goed aan te pakken. We hanteren een nultolerantie t.a.v. pesten.

Wat gaan we nu concreet doen rond deze actie?

 Stip it: we zetten 4 stippen op onze hand en doen de ‘Move tegen Pesten’: zo laat je zien dat je tegen pesten bent. Dit hebben we vandaag al eens geoefend.

Uiteraard gaan we deze move tegen pesten inoefenen hé: jullie kunnen al beginnen oefenen door hier te klikken. 

Verwacht dus enige actie hieromtrent de komende weken!

Belangrijke dienstmededeling > uniforme snelheidszones De Pinte

Alle Tasseikanners verplaatsen zich doorheen het grondgebied van De Pinte om zich naar de clubtrainingen te begeven.

Sommigen hadden het misschien reeds opgemerkt dat men sinds kort snelheidsmetingen uitvoert op diverse invalswegen richting sportcentrum. Dit is een rechtstreeks gevolg van de beslissing om de zone 30 uit te breiden en de zone 50 te verplaatsen / te verruimen.

Zie hieronder de officiële berichtgeving:

Naar aanleiding van het nieuwe mobiliteitsplan van De Pinte, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018, wordt er een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd op alle lokale wegen.
In het centrum van De Pinte en Zevergem wordt hierop een uitzondering gemaakt door het invoeren van een zone 30, zonder te raken aan de verkeerscirculatie voor het autoverkeer.
Een afwijking naar 70 km/uur wordt, omwille van vrij liggende fietspaden en gezien de verbindingsfunctie tussen Zevergem en De Pinte, toegestaan in Den Beer en de Veldstraat (tussen de Grote Steenweg en de Molenstraat).
Vanaf 1 februari 2019 gaan de nieuwe snelheidsbeperkingen van kracht. De meest ingrijpende aanpassingen zijn:
• De signalisatie in de Polderdreef en de Nieuwstraat (tussen rotonde Moerkensheide en rotonde Zwartegat) wordt aangepast van 70 naar 50 km/uur.
• De zone 30 in De Pinte wordt uitgebreid naar de straten tussen de Baron de Gieylaan en de spoorweg.
• De zone 30 in Zevergem wordt uitgebreid naar de Veldstraat vanaf het kruispunt met de Weldendreef.
• De invoering van een permanente zone 30 in een gedeelte van de Florastraat voor de veiligheid van de pendelaars.
Op de Grote Steenweg geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/uur, gezien de huidige omleiding voor fietsers door de werken aan het op-/afritcomplex en dit zolang hier geen vrijliggende fietspaden aangelegd zijn.
Om de nieuwe snelheidsbeperkingen op te volgen zullen er binnenkort, in samenwerking met politiezone Schelde-Leie, regelmatige snelheidscontroles plaatsvinden.
Op basis van de reeds ontvangen feedback hebben wij gemerkt dat er nog een aantal hiaten in de signalisatie zijn en er ook nog enkele onduidelijkheden bij de bevolking leven.
We lichten dan ook graag enkele zaken toe:
• De zone 50 geldt vanaf u een bord “Zone 50” gepasseerd bent tot u een bord “Einde zone 50″ passeert of een “Zone 30” binnen rijdt. Dit is gelijkaardig voor een zone 30. De zone-borden worden binnen een zone (voorlopig) niet herhaald.
• De snelheidszone 50 tussen De Pinte en Nazareth loopt in elkaar over, zowel in EkeLanduit als omgeving Zwartegat. Hiervoor dient nog enkele signalisatie op grondgebied Nazareth aangepast te worden.
• Op de volledige Grote Steenweg geldt bijgevolg een snelheidsbeperking van 50 km/uur. De snelheid werd vorig jaar reeds verlaagd ter bescherming en voor het comfort van de fietsers en is sindsdien niet gewijzigd.
• Het begin van de zone 50 op de Grote Steenweg wordt aangeduid thv de Grote Steenweg zelf (aan de N60), Den Beer, De Veldstraat, de Krekelstraat en HeerwegZuid. Komende van Nazareth wordt dit reeds aangeduid net voorbij rotonde Bonaparte
• In een zone 50 is het niet mogelijk om C43-borden (ronde borden van 50 km/u) te laten staan. Deze werden daarom allemaal afgeplakt binnen de zone 50 en zullen op termijn verwijderd worden.
• De enige wegen op grondgebied De Pinte waar een snelheidsbeperking van 70 km/u geldt zijn Den Beer en de Veldstraat (tot aan de Molenstraat).
• Het begin van de zone 30 zal nog aangeduid worden aan de hand van markering op de grond. Dit werd nog niet uitgevoerd gezien de weersomstandigheden. Er wordt nog geëvalueerd of dit ook voor de zone 50 dient te gebeuren
Met vragen, opmerkingen en suggesties kan u steeds terecht bij de dienst Grondzaken (grondzaken@depinte.be).

Trainingsactiviteiten buiten de club > kalender

De komende weken staan er terug een aantal trainingsactiviteiten op het programma.

 

Trainingsdag Zottegem

Zaterdag 9 maart 2019 organiseert KC Zottegem zijn jaarlijkse trainingsdag.

Volgende gastlesgevers zijn er van de partij: S. Gneo Sensei – Chief instructor JKA Belgium / 7° dan JKA, JP Meert Sensei – 6° dan JKA & A. Heirman Sensei – 6° dan JKA.

Opgelet: ’s avonds is er ook nog de gewone Tasseikan clubtraining tussen 17u30 – 19u00.

 

KATA-weekend Lede

Het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019 staat volledig in het teken van de kata-belevenis. Twee volle dagen kunnen we ons uitleven in de uitvoering van diverse kata (programma: zie bijlage). Deelnemers worden opgesplitst in groepen per graad om een maximaal rendement uit de trainingen te halen.

Graag vooraf een bevestiging van deelname via info@tasseikan.be. De club komt voor 50 % tussenbeide indien je vooraf inschrijft én effectief present tekent.

Opgelet: die zaterdag is er ’s avonds geen gewone Tasseikan clubtraining tussen 17u30 – 19u00. Allen richting Lede dus!

 

Internationale JKA stage Louvain-La-Neuve

Naar jaarlijkse traditie wordt er tijdens het Paasweekend (van zaterdag 19 april t.e.m. Paasmaandag 21 april) door JKA Francophone een internationale JKA stage georganiseerd. Zo’n 800 karateka blazen er verzamelen en krijgen er training van o.a.:

 • Ueki Suseki Shihan – 9° dan JKA (Chiefinstructor JKA Japan)
 • Imamura Sensei – 7°dan JKA (instructor JKA HQ Japan)
 • Ueda Sensei – 3° dan JKA (instructor JKA HQ Japan)
 • Bura Sensei – 8° dan JKA (Chiefinstructor JKA Europe & JKA Danmark)
 • Ohta Sensei – 7° dan JKA (Chiefinstructor JKA England)
 • Larsen Sensei – 7° dan JKA (Chiefinstructor JKA Norway)
 • Gneo Sensei – 7° dan JKA (Chiefinstructor JKA Belgium), samen met enkele andere Belgische toplesgevers

Elk jaar neemt Tasseikan met een mooie delegatie deel aan deze stage.

Graag vooraf bevestiging van deelname via info@tasseikan.be. De club komt voor 50 % tussenbeide indien je vooraf inschrijft én effectief present tekent.

Opgelet: die zaterdag is er ’s avonds geen gewone Tasseikan clubtraining tussen 17u30 – 19u00. Allen richting Louvain-La-Neuve dus!

 

Mis deze mooie kansen om de banden binnen onze Tasseikan-familie strakker aan te halen en jullie grenzen te verleggen niet!

3° woensdag van de maand = gezellig samen zijn > woensdag 20 februari 2019

Op algemeen verzoek houden we op woensdag 20 februari 2019 ons maandelijks gezellig samen zijn. Het moment om even – buiten de grenzen van onze dojo – gezellig te keuvelen, te babbelen, …

Vorige week hadden we Japans bezoek. Ook toen zochten we na de training de O.C.P. Sportbar op om gezellig samen te zijn. Beide dames waren bijzonder gecharmeerd door onze club: onze diversiteit, ons familie-gevoel, ons enthousiasme, …

JKA Honbu dojo Japan meets TASSEIKAN De Pinte Belgium > woensdag 13 februari 2019 – verslaggeving

Woensdag 13 februari 2019 was het eindelijk zo ver: ons bezoek uit JKA Headquarters Japan tekende present. De aanwezige Tasseikanners zorgden voor een warme verwelkoming voor beide Japanse dames.

J. Troch Sensei wist een mooie training uit te werken: beginnende met een basis kihon (zowel wat betreft technieken als verplaatsingen), onmiddellijk gevolgd door een vrijere vorm van kihon. Na enige tijd werd er overgegaan tot combinaties en het werken met partner.

 

   

Het tempo werd strak gehouden waardoor het conditionele niveau ook op de testbank geplaatst werd. Afsluiten werd 2-ledig gedaan: eerst door de uitvoering van Taikyoku Shodan kata en dan door enkele leuke afsluiters.

 

> De Tasseikan-Shinkansen : het allereerste prototype van een hogesnelheidstrein …

Het was wederom een unieke trainingservaring. En vanzelfsprekend werd deze avond afgesloten met een gezellig samenzijn: een drankje en een hapje.

   

Dit smaakt naar meer en daarom trekken we vrijdag 15 februari 2019 – samen met de Japanse delegatie – richting Taish Lede. JP Meert Sensei staat reeds vol ongeduld te trappelen om ons te verwelkomen …

JKA Honbu dojo Japan meets TASSEIKAN De Pinte Belgium > woensdag 13 februari 2019 – reminder

Tasseikanner Kathleen bezoekt jaarlijks enkele weken de bakermat van ons JKA karate. Daar heeft ze inmiddels heel wat JKA-familieleden leren kennen. Twee ervan komen voor een weekje op bezoek en Kathleen neemt hen op sleeptouw.

WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019

Tasseikan wenst dit bezoek uit Japan gastvrij te ontvangen tijdens de gewone clubtraining (20u00 – 21u30) op woensdag 13 februari 2019. Na de training zakken we af naar het cafetaria voor een ‘gezellig samen zijn’.

VRIJDAG  FEBRUARI 2019

Vervolgens gunnen we onze gasten een dagje rust om op vrijdag 15 februari 2019  richting Lede te trekken om er een training (20u30 – 21u30) o.l.v. J.P. Meert sensei te volgen. Ook daar zullen we na de training nog even gezellig blijven keuvelen.

Wie gaat er samen met ons mee naar Taisho Lede? Laat ons iets weten via info@tasseikan.be of via Whatsapp.

Tasseikan clubtraining – zaterdag 9 februari 2019

“Verandering van spijs doet eten.” Andy moet ongetwijfeld gedacht hebben dat deze uitdrukking ook wel eens van pas kon komen als lesgever. Zaterdag 9 februari 2019 kwam hij de trainingszaal binnengewandeld met 2 bakken vol materiaal.

Na de opwarming mochten we allen een trainingspartner uitkiezen.

Eerst zouden we de 3 meest gebruikte verplaatsingen inoefenen die kumite gerelateerd zijn: verschuiven, bijstappen en verplaatsen. Eerst gebeurde dit zonder technieken, vervolgens met vuisttechnieken: kezami tsuki jodan, gyaku tsuki chudan en oi-tsuki jodan.

  

De lagere gordels bonden daarvoor eerst de (competitie) handschoenen om, terwijl de hogere gordels volgens eigen keuze eventueel zonder handschoentjes aan de slag konden gaan. Maar in plaats van onze trainingspartner als doel te gebruiken, werden er verrassend plots ballonnen opgeblazen.

  

Nadat de ballonnen hun nut bewezen hadden, kwamen de trainingspartners alsnog in het vizier. En er was geen ontsnappen meer aan: de verplaatsingen waren willekeurig, terwijl de reactie op maat moest zijn. De reactie (enkelvoudig of in combinatievorm) was eerst uitsluitend met vuisttechnieken, vervolgens mochten ook de beentjes gebruikt worden.

Het was duidelijk dat het gebruik van de handschoentjes en de ballonnen iedereen aanporde om een tandje bij te steken.

 

Tasseikan goes Japan (Square) > bijkomende info op algemeen verzoek

Op datum van 25 januari 2019 maakte we reeds melding van deze activiteit: klik hier.

TASSEIKAN goes Japan (Square)

Dit jaar viert het Japans filmfestival te Gent haar 10-jarig jubileum en biedt op zondag 24 maart 2019 een combi aan van lunch gevolgd door een familiefilm.

Mooie aanleiding dachten we om ook hier een leuke clubactiviteit van te maken.

 • Kostprijs bedraagt: 25 euro/persoon (jongere of volwassene) voor bento (lunch > aanvang omstreeks 12u30) & film (aanvang omstreeks 14u00).
 • Graag jullie deelname bevestigen uiterlijk tegen vrijdag 28 februari 2019 met vermelding alle namen deelnemers via info@tasseikan.be.

 

De vraag werd deze week meermaals gesteld of de ouders en andere familieleden ook mogen meegaan naar deze activiteit. Uiteraard, hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Deelnameprijs is voor alle deelnemers gelijk.

Welke film er vertoond wordt is heden nog niet bekend, maar dit is in principe steeds een familiefilm; een film die dus zowel voor jongeren als volwassenen toegankelijk is.

Overzicht diverse clubactiviteiten > 1° trimester kalenderjaar 2019

Tasseikan heeft de start van 2019 niet gemist! De inzet en het enthousiasme tijdens de clubtrainingen is enorm. Kortom: Tasseikan is in bloedvorm en dat wensen we zo lang mogelijk vol te houden.

Daarom kondigen we jullie graag enkele belangrijke data aan om te markeren en meteen ook te blokkeren in jullie agenda.

 

JKA HONBU DOJO – JAPAN meets TASSEIKAN DE PINTE – BELGIUM

Tasseikanner Kathleen bezoekt jaarlijks enkele weken de bakermat van ons JKA karate. Daar heeft ze inmiddels heel wat JKA-familieleden leren kennen. Twee ervan komen voor een weekje op bezoek en Kathleen neemt hen op sleeptouw.

Tasseikan wenst dit bezoek uit Japan gastvrij te ontvangen tijdens de gewone clubtraining (20u00 – 21u30) op woensdag 13 februari 2019. Na de training zakken we af naar het cafetaria voor een ‘gezellig samen zijn’.

Vervolgens gunnen we onze gasten een dagje rust om op vrijdag 15 februari 2019  richting Lede te trekken om er een training (20u30 – 21u30) o.l.v. J.P. Meert sensei te volgen. Ook daar zullen we na de training nog even gezellig blijven keuvelen.

 

TASSEIKAN goes Japan (Square)

Dit jaar viert het Japans filmfestival te Gent haar 10-jarig jubileum en biedt op zondag 24 maart 2019 een combi aan van lunch gevolgd door een familiefilm.

Mooie aanleiding dachten we om ook hier een leuke clubactiviteit van te maken.

 • Kostprijs bedraagt: 25 euro/persoon (jongere of volwassene) voor bento (lunch > aanvang omstreeks 12u30) & film (aanvang omstreeks 14u00).
 • Graag jullie deelname bevestigen uiterlijk tegen vrijdag 28 februari 2019 met vermelding alle namen deelnemers via info@tasseikan.be.

 

TASSEIKAN goes wild: demo’s en eetfestijn

Ook dit jaar organiseren we een clubeetfestijn en wel op zaterdag 27 april 2019. Dit jaar pakken we het echter anders aan.

Aan de hand van enkele demonstraties en/of wedstrijden in de voormiddag (10u00 – 12u00) willen onze jongeren én volwassenen aan hun dierbaren tonen wat JKA shotokan karate inhoudt. Aansluitend houden we ons clubeetfestijn (vanaf 12u30 in La Borgata). Ook daar staan, enkele verrassingen op het menu!

 • Kostprijs & menu worden op een later tijdstip afzonderlijk nog bekend gemaakt.
 • Deelname aan demonstratie en/of wedstrijden bevestigen uiterlijk tegen vrijdag 12 april 2019 met vermelding alle namen deelnemers + categorie: jongere / volwassene + clublid / geen clublid, via info@tasseikan.be.

 

Mis deze mooie kansen om de banden binnen onze Tasseikan-familie strakker aan te halen niet!