Categoriearchief: Geen categorie

Clubgrade 2.0 – opstartmoment pilootgroep > maandag 24 september 2018 > verslaggeving

Clubgrade 2.0: opstartmoment pilootgroep 1

Maandag 24 september kwam de nieuwe groep pilootclubs samen in De Nekker Mechelen. In het kader van een nieuw ondersteuningsmodel dat getest wordt, doorlopen deze clubs een uniek begeleidingstraject op maat. Geselecteerde clubs (o.a. Tasseikan De Pinte) zullen vanuit hun ambities focussen op het beleid van de club en de intermenselijke aspecten daarbij. 

Zoals eerder gemeld is onze club geselecteerd voor dit uniek begeleidingstraject. Voor het vermelde opstartmoment waren Tasseikanners Bieke & Andy van de partij. Zij kwamen vol belangstelling peilen naar wat er nog concreet diende voorbereid te worden voor het overlegmoment m.b.t. de “vraagstelling” van dinsdag aanstaande 9 oktober 2018.

Hierbij d.m.v. enkele foto’s een overzicht van het te verwachten traject (waarbij we stap 1 & 2 reserveren voor dinsdag 9 oktober 2018):

 

Tasseikan-ouders &- jongeren versus Tasseikan > tools, tips & tricks – introductie

In ons beleidsplan Tasseikan-jongeren, hebben we ons als club voorgenomen om iets meer aandacht te besteden aan de betrokkendheid van de Tasseikan-ouders.

   

Deze betrokkenheid bestaat uit diverse facetten, bijvoorbeeld:

 • De relatie van de Tasseikan-ouders t.o.v. Tasseikan (de club, de clubleden, de clubleiding, …)
 • De relatie van de Tasseikan-ouders t.o.v. hun zoon/dochter-Tasseikanner
 • De relatie van de Tasseikan-ouders t.o.v. (competitie)sport & vrije tijdsbesteding

In het licht van bovenstaande, zal Tasseikan via de diverse communicatiekanalen (zoals: website, facebook, whatsapp, mailing, …) met de regelmaat van de klok diverse items publiceren die kunnen bijdragen tot een grotere betrokkenheid van de Tasseikan-ouders op één of meerdere fronten.

Dit alles is uiteraard volkomen vrijblijvend en heeft louter tot doelstelling om door middel van ideeën, artikels, … een aanzet te geven tot een bewustwording die langzamerhand uitgroeit tot een actieve en bewuste betrokkenheid. Iets waarbij alle betrokken partijen zich goed voelen.

Want laten we eerlijk wezen: als ouder hebben we niet alleen een (drukke & onregelmatige) job, maar ook nog een goed gevuld gezinsleven. En als alle zonen/dochters lief dan ook nog eens meerdere keren per week het ouderlijk huis achter zich wensen te laten voor de ene of andere activiteit, dan wordt het allemaal plots niet zo evident om alles nog organisatorisch geregeld te krijgen. Evenwicht … zen … mooie woorden!

In eerste instantie wensen we graag wat info & fragmenten te presenteren uit het boek “Vergeet je sportzak niet! – Hoe je gezinsleven te organiseren als (competitie)sport je huiskamer binnensluipt?” van Veerle Valaert & Stefanie Falay.

 

Wordt vervolgd …

Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders > donderdag 27 september 2018 > forensisch bewijs

Op donderdag 26 september 2018 vond onze eerste jongerenactiviteit plaats, namelijk: “Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders”.

Doelstelling was om de naasten van onze Tasseikan-jongeren eens te laten proeven van wat onze Tasseikan-jongeren elke training zowat uitspoken. Iedereen was van harte welkom: (groot)ouders, broers & zussen, …

Deze training werd als volgt samengesteld:

 • afgroeten
 • traditionele opwarming
 • aanleren van enkele basistechnieken (naar elkaar, maar met voldoende afstand ertussen)

 • toepassen van de aangeleerde technieken met partner

 

 • Tasseikan-jongeren mochten als laatste een moeilijke afweer en tegenaanval uitvoeren
 • demonstraties:
  • groep 1 (tot 9 jaar): kata Taikyoku
  • groep 2 (vanaf 9 jaar): keuze kata + ploegkata + diverse vormen van kumite
 • afgroeten
 • groepsfoto nemen

Het was duidelijk dat onze Tasseikan-jongeren gemotiveerd waren om hun beste beentje voor te zetten. We zagen heel wat lachende gezichten …

The way of the warrior > trainingsdag te Ieper > zondag 23 september 2018

Op zondag 23 september 2018 vond in Ieper de jaarlijkse trainingsdag plaats. De thuisbasis van de knapste sensei van het land – Alain Van de walle sensei – ontvang er dan tijdens de ‘The way of the warrior’ de crème de la crème van het Belgische JKA landschap, zowel wat betreft lesgevers als deelnemers.

Elke editie was Tasseikan reeds present, doch deze editie was er slechts één moedige ronin – WIllem Vannecke – die de toch naar het verre West-Vlaanderen aandurfde. Lees hierbij zijn relaas:

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en ondergetekende laat als geboren en getogen West-Vlaming doorgaans geen kans ongelegen om terug te keren naar ‘zijn’ provincie. Op zondag 23 september vertrok ik zodoende als ‘lonesome cowboy’ naar het Wilde Westen. Alleen al de naam van de stage gaf me het voorgevoel dat dit geen luie zondag zou worden. Blijkbaar is het Wilde Westen toch niet zo afschrikwekkend, want een ruim aantal JKA-krijgers dienden zich aan in Ieper.

Na een vrij rustige opwarming werden we onderverdeeld in graden en de 2e en 3e kyu’s kregen direct Sensei A. Van de Walle voorgeschoteld. De opwarming werd verder gezet onder kihon-vorm en de tsuki’s en West-Vlaamse mopjes van Sensei Van de Walle volgden elkaar op in een verschroeiend tempo. Het zweet vloeide rijkelijk en al snel werd er overgeschakeld op het eigenlijke doel van de training: kumite. Sensei Van de Walle wou ons duidelijk prikkelen, dus was het zaak om op korte afstand adequaat en vooral bliksemsnel te reageren op een krachtige gyaku tsuki of kezami tsuki door een goede timing van afweer en tegenaanval.

De lat lag hoog, en we kregen al snel de opmerking dat we even krachtig sloegen als de grootmoeder van Sensei Van de Walle, die overigens al dertig jaar dood was (dixit). Tegen het einde van de training stond ieder zijn suiker- en vochtgehalte op een laag pitje. Na de obligatoire groepsfoto voor het krantje en een persoonlijke foto met Sensei Van de Walle en zijn kartonnen dubbelganger was het tijd om de spieren een uurtje te laten rusten.

De volgende training werd gegeven door niemand minder dan Gneo Sensei. Wie van tevoren dacht dat dit een iets rustigere training ging worden, was er aan voor de moeite. Gneo Sensei begon zijn training direct met een zwaar kihon-gedeelte waarbij zowel de armen als de benen maximaal werden ingezet.

Na de kihon kwam de kumite aan bod, waarbij de kata Jion werd gebruikt om ons arsenaal aan kumite-technieken uit te breiden, opdat we niet steeds zouden terugvallen op gyaku tsuki. Dit resulteerde uiteindelijk in een zeer interessante bunkai, met directe focus op toepassingen binnen een vrij gevecht.

De tijd vloog voorbij en al snel kwam er einde aan deze kleine maar pittige stage en was het tijd om terug huiswaarts te keren!

 

 

Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders > donderdag 27 september 2018

Langs deze weg wensen wij jullie even te herinneren aan volgende activiteit van onze Tasseikan-jongeren, namelijk: “Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders”.

Deze activiteit gaat door tijdens de gewone clubtraining op donderdag 27 september 2018 (18u00 tot 19u30) voor beide groepen.

Onze Tasseikan-jongeren vinden het altijd wel eens leuk & tof om hun karate eens te beleven, samen met hun mama/papa – zus/broer – … Bedoeling is dat ook de andere familieleden van het gezin eens aan de lijve ondervinden wat karate nu eigenlijk is.

Jullie moeten geen schrik hebben: het betreft een kennismaking met karate en geen examen voor zwarte gordel.

We hopen jullie allen massaal te mogen verwelkomen!

Tasseikan clubtraining > zaterdag 22 september 2018 > kumite wedstrijdtraining

We hebben het reeds eerder aangehaald: er blijkt zich enige interesse te ontluiken voor deelname aan competitie.

Competitie is een (essentieel) onderdeel van het karategebeuren, voornamelijk dan bij de jongeren. Deelname aan competitie bezorgd jou als karateka toch een andere gevoel van belevenis, dan de gewone clubtrainingen. Maar binnen onze clubgrenzen is er geen verplichting tot deelname aan competitie.

Anderzijds: zij die wensen kunnen deelnemen, maar dan moeten zij ook enigszins voorbereid worden. Daarom werden er wedstrijd voorbereidende trainingen opgenomen in het lesgeversschema. Zelfs die karateka die nooit zinnens is om effectief deel te nemen aan competitie, zal hier baat uithalen (cfr. timing, afstand, (re)actiesnelheid, doelgerichte technieken, souplesse, verplaatsingen, …).

Op zaterdag 22 september 2018 hielden we een onaangekondigde voorbereidende wedstrijd kumite training o.l.v. K. Lambein sensei. Alle aanwezigen namen hier aan deel, weliswaar werkend binnen hun groep.  Zelfs de nieuwkomers namen vol enthousiasme deel aan deze training.

    

Het volledige fotoalbum kan je hier terugvinden.

Trainingsdag Ieper > zondag 23 september 2018

Op zaterdag 23 september 2018 gaat de jaarlijkse trainingsdag met de klinkende naam THE WAY OF THE WARRIOR door te Ieper. De knapste sensei van het land (A. Van de Walle sensei) ontvangt er heel wat gastlesgevers die de deelnemers wellicht behoorlijk zullen laten zweten.

Wil jij als Tasseikanner ook deelnemen aan deze trainingsdag? Dat kan uiteraard … Bevestig jouw deelname zo spoedig mogelijk via onze whatsapp groep.

Afspraak is: 9u00 stipt vertrekken we aan het O.C.P. in De Pinte.

Clubtraining o.l.v. K. Lambein sensei > “Ja, lappe …!”

Op woensdag 19 september 2018  nam K. Lambein sensei de honneurs waar tijdens de clubtraining.

Fantasie en originaliteit gaan soms hand in hand. Kwaliteiten die behoorlijk van pas komen bij een lesgever, ook zo in de dojo. Kathleen had zich zorgvuldig voorbereid, want plots kwam ze op de proppen met enkele lappen stof.

Het onderwerp was standen en door de beide voeten op de lappen stof te plaatsen, werden we plots hard geconfronteerd met het feit dat we de voeten plat op de grond dienen te houden. Bovendien moeten we dan veel meer beroep doen op beenkracht.

Ze wond er geen doekjes om en nam alle aanwezige Tasseikanners mee op de lappen!