Categoriearchief: Geen categorie

ZOMERTRAININGEN DE PINTE > 25 augustus 2016 – groepsfoto & verslag

Net iets meer dan een jaar geleden was A. VICAIRE Sensei ook te gast tijdens de 5° editie van de Zomertrainingen De Pinte. Het was zijn allerlaatste training op Belgische bodem alvorens zijn vertrek richting land van de Rijzende Zon.

Gedurende één jaar dompelde A. VICAIRE Sensei zichzelf onder in de Japanse cultuur en leefwereld, inclusief het beoefenen van karate uiteraard. Donderdag 25 augustus 2016 was het dag op dag exact één jaar sinds zijn afreis en stond de terugreis naar het Belgische thuisfront op het programma.

Nog maar net toegekomen van deze lange reis, pakte hij reeds opnieuw zijn hele hebben en houden om onmiddellijk af te zakken richting De Pinte. Met een heuse jetleg in de benen wist hij niettemin elke aanwezige deelnemer voor zich te winnen door een échte zomertraining buiten op het grasveld voor zijn rekening te nemen.

Na een korte ‘opwarming’ (gezien de tropische temperaturen) vlogen we er onmiddellijk in met hele reeksen van tsuki waza. Opgeteld in een cirkel zodat we allen door iemand anders geviseerd werden, moest er aandacht besteed worden aan: te ashi dochi, een correct en swingend bekkengebruik, een rechte lichaamshouding, hikite, … Eerst rustig tel per tel, maar al snel werd er overgegaan tot combinatievorming, terwijl het tempo en het aantal stilletjes aan een ongekende hoogte bereikte.

Om even te bekomen werd de verplaatsing naar voren en naar achteren even achterwege gelaten, en werd er met diverse uchi waza ter plaatse gewerkt doch in de verschillende windrichtingen. Ook hier kwamen diverse van de aandachtspunten terug en werden we terecht op de vingers getikt !

Na een korte break in een poging om de vochtbalans min of meer terug in balans te krijgen, volgden het werken met partner in combinatie met de geri waza. De mawashi geri en ura mawashi geri vlogen ons langs alle kanten om de oren. En net toen we dachten dat het kwaadste achter de rug was, kwamen  de eerdere oefeningen met tsuki waza uit de kihon terug op de proppen. Nadien genadeloos gevolgd door het toevoegen van de geri waza.

Toen was het tijd om in groepjes te werken, zodat één iemand omringd werd door een 4 à 5-tal aanvallers. Elkeen moest 3 rondjes zien te overleven: 1° = rustig acclimatiseren, 2° = full speed & 3° = juyi kumite gedurende enkele seconden.

V. ARNAUD Sensei had vooraf duidelijk ingecalculeerd dat we allen vermoeid zouden zijn op dit ogenblik van de training. Er werd overgeschakeld naar de uitvoering van kata, meer bepaald naar Heian Sandan. Maar een gewone uitvoering zou wellicht te veel inspanningen gevergd hebben, dus mochten we één arm demobiliseren en laten rusten. Lichamelijk en fysiek misschien minder vermoeiend, maar de intussen gaar gekookte hersencelletjes moesten plots ook ernstige arbeid leveren.

Als afsluiter – en met hartelijk dank aan onze andere gastlesgever K. Vermeulen Sensei (want naar verluid had hij een verzoeknummer gelanceerd) – mochten we 50 maal ‘achterwaartse doorbuigingen & terugveren met gyaku tsuki‘ uitvoeren. En vanzelfsprekend moest we het ying-yang principe respecteren en mochten we breed glimlachend deze oefening links en rechts uitvoeren … Het gekreun en gepuf van alle deelnemers oversteeg zonder meer soms de toegelaten geluidsnorm.

Ondertussen was de avond reeds gevallen over het grasveld in De Pinte. Voorbijgangers keken nogal vreemd op toen ze moesten vaststelden dat de konijntjes plots extreem van formaat veranderd waren op het grasveld. In plaats van de gekende “Kung Fu Panda’s” waren het “Karate Rabbits” die het grasveld hadden ingepalmd !

Maar zonder meer een memorabele zomertraining ! 

zomertraining 2016 - 25 08 - A. Vicaire Sensei - groepsfoto

P.S.: De zitbank was om even te bekomen van de zomerse inspanningen …

 

ZOMERTRAININGEN DE PINTE > 23 augustus 2016 – groepsfoto

Gisteren kwam R. PELEMAN Sensei nog eens langs tijdens de Zomertrainingen De Pinte en elke deelnemer zal het zich nog wel even heugen …

zomertraining 2016 - 23 08 - R. Peleman Sensei - groepsfoto

Buiten was het smoking hot (zo’n 30 °C), maar in onze spiegel cocoon was het verdampen geblazen. De koelte moest komen van de verplaatsingen die we zelf en onze collega’s maakten. Een geluk: “Volle kime hoeft niet. Goede controle van de technieken en de ademhaling. En uiteraard continu bezig blijven!”, luidde het motto van R. PELEMAN Sensei.

En zoals we van R. PELEMAN Sensei inmiddels gewend zijn: de hersencelletjes moesten ook behoorlijk functioneren (wat gezien de temperaturen niet altijd even evident was) en de training zat opnieuw fantastisch in elkaar. Vertrekkende vanuit de basis met enkelvoudige technieken; duurde het niet lang of de toon werd gezet door combinaties in verplaatsing (cfr. afweer uit de richting, tegenaanval met voorste been en steeds eindigend met een tegenaanval met de vuisten). Beide zijden kwamen even veel aan bod. Het ying-yong gevoel werd mooi gerespecteerd.

En steeds als je denkt dat je weet wat de volgende oefening brengen zal, komt er iets totaal anders aan bod en herbegint de volledige cyclus (al dan niet in een verkorte of omgekeerde versie). Zelfs met een Heian Shodan in combinatie met uraken uchi in combinatie met een mawashi geri, weet R. PELEMAN Sensei perfect weg te komen. Of wie was alweer ten no kata vergeten? … Vergeten? Dat betekent dat we er de voorbije maanden niet (voldoende) op geoefend hebben !

Kortom: de focus werd weer gelegd waar hij moest gelegd worden,namelijk het beoefenen van de technieken en verplaatsingen in al zijn facetten !

NIEUW SPORTIEF SEIZOEN 2016-2017 > berichtgeving jongeren & ouders

Beste ouder(s), Beste Tasseikanner,

De Zomertrainingen De Pinte editie 2016 lopen stilletjes aan op hun laatste beentjes, wat betekent dat het nieuwe sportieve seizoen 2016-2017 om de hoek komt kijken. Aansluitend bij ons overleg van 26 mei 2016, zenden wij jullie – zoals beloofd – een overzicht van de diverse activiteiten m.b.t. onze Tasseikan jongeren, jullie zoon en/of dochter.

 1. Gewone clubtrainingen – waar & wanneer: > zie tevens de agenda op onze website, welke up to date gebracht werd voor het volledige sportieve seizoen 2016-2017
 • Wekelijks vanaf donderdag 1 september van 18u00 tot 19u00 / 19u30 (afhankelijk van groep 1 (tot 9 jaar) of groep 2 (vanaf 9 jaar)) > spiegelzaal – 1° verdieping O.C.P..
 • Wekelijks vanaf zaterdag 3 september van 17u30 tot 18u30 / 19u00  (afhankelijk van groep 1 (tot 9 jaar) of groep 2 (vanaf 9 jaar)) > sportzaal Gemeentelijke Basisschool (overzijde O.C.P.).
 • Schoolvakanties & officiële feestdagen: geen training op donderdag, maar wél op zaterdag.
 • Schoolexamens: geen training op donderdag (3 weken voorafgaandelijk aan de examenperiode in december en juni), maar wél training op zaterdag
 1. Opsplitsing van de groepen:
 • Donderdag: hier wijzigt er niets
  • Kim ontfermt zich wekelijks over groep 1 (tot 9 jaar)
  • Ella & Andy ontfermen zich wekelijks om beurt over groep 2 (vanaf 9 jaar)
 • Zaterdag: permanente opsplitsing tussen de jongeren en de volwassenen
  • Maya & Andy ontfermen zich wekelijks om beurt over de jongeren
  • Indien er speciale activiteiten zijn op zaterdag, dan zullen de jongeren ook afzonderlijk doch van een andere lesgever training krijgen
 • Jongeren tussen de 13 à 15 jaar mogen uit eigen overweging gerust deelnemen aan de training van de volwassenen (bv. op maandag en/of woensdag).
 1. Wisselbeker – “Tasseikanner v/d week”:
 • Hier wijzigt er niets:
  • Donderdag: 1 wisselbeker voor groep 1 & 1 wisselbeker voor groep 2
  • Zaterdag: 1 wisselbeker voor de ‘witte’ gordels & 1 wisselbeker voor de ‘gekleurde’ gordels
 • Zoals afgesproken zal de clubleiding een lijst bijhouden van welke Tasseikanner wanneer deze wisselbeker in ontvangst mocht nemen, zodat het duidelijk aantoonbaar is dat het niet telkenmale dezelfde jongeren zijn die de wisselbeker mee huiswaarts nemen.
 • Er werd nagedacht hoe we die jonge Tasseikanner kunnen belonen die zowel op donderdag als op zaterdag naar de training komt. Elke maand selecteren we die jonge Tasseikanner die het meeste present tekende tijdens deze 2 verschillende trainingen en belonen hem/haar met een filmticket.
 1. Wedstrijd(voorbereiding)en:
 • De clubleiding heeft doorgegeven aan de provinciale werking, dat onze jongeren dit sportief seizoen niet zullen deelnemen aan de zogenaamde “Jeugdoefenwedstrijden”.
 • Niettemin zullen wij tijdens de gewone clubtrainingen wedstrijd voorbereidende trainingen geven. Ook het competitieve aspect brengt elementen van het karate naar voren die de moeite waard zijn om te beoefenen.
 • Jongeren die wensen, kunnen echter – op vrijwillige basis, doch met de nodige begeleiding – deelnemen aan de reguliere competitie (o.a; tornooi van Eeklo, Dynamic Cup, Joka-tornooi, GALa-tornooi, Oost-Vlaams Kampioenschap & Vlaams Kampioenschap). Gelieve dit dan duidelijk kenbaar te maken bij de clubleiding.
 1. Diverse activiteiten: > zie publicatie Tasseikan activiteitenkalender
 • Onze club maakt er een erezaak van om het 10-jarig jubileumjaar in schoonheid af te ronden, met de nog 2 Jubileumtrainingen die nog op het programma staan.
 • Onze club gaat onverminderd door met het organiseren van de Seizoensgebonden trainingen De Pinte en van de Japan Inspired Trainings.
 • En uiteraard is er ook onze jaarlijkse ochtelijke familietraining, welke gevolgd wordt door het Clubeetfestijn op zaterdag 11 maart 2017.
 • Ook tijdens al deze activiteiten zijn onze jongeren van harte welkom en zullen zij afzonderlijk training krijgen.
 • We brainstormen nog over een afzonderlijke activiteit voor onze jongeren. Meer info volgt later.
 1. Filmpjes > kata: > via onze website > karate-do > kata > basis kata (http://tasseikan.be/karate-do-2/kata/basis-kata/) of hogere kata (http://tasseikan.be/karate-do-2/kata/hogere-kata/)
 • Op verzoek van de ouders werd een bibliotheek aangemaakt met filmpjes over alle kata, zoals deze binnen onze JKA-stijl worden uitgevoerd.
 • Deze bibliotheek heeft tot doel:
  • Elke Tasseikanner de kans geven om de aangeleerde kata eens te herbekijken in detail.
  • Het vereenvoudigt de zoektocht naar de juiste stijl gerelateerde versie van de kata.
  • De volledige bibliotheek met de diverse vormen (oudere, oude en nieuwe) is terug te vinden in ons youtube kanaal: https://www.youtube.com/user/Tasseikan
 1. Ouders > to do:
 • Kennen jullie vriendjes, kennissen, familieleden, … die wel interesse hebben voor karate: dan moeten jullie deze zeker allen meesleuren naar onze dojo bij het begin van het nieuwe sportieve seizoen.
 • Ook jullie als ouders kunnen steeds vrijblijvend en gratis aan een 3-tal trainingen deelnemen (het begin van het sportieve seizoen is misschien het uitgelezen moment om dit te doen). Op deze wijze kunnen jullie aan de lijve eens ondervinden wat onze jongeren elke training opnieuw uitspoken.En wie weet kunnen jullie dan samen het karate beoefenen !
 • Misschien willen jullie wel deelnemen aan een 12-delige lessenreeks zelfverdediging (50+ > hoewel dit ons inziens relatief is …), elke maandag van 19/09 t.e.m. 12/12 en tussen 19u en 20u (net voor onze gewone wekelijkse clubtraining voor volwassenen).

Voilà, met dit overzicht kan het niet anders dan we startklaar zijn voor het nieuwe sportieve seizoen.

We hopen jullie allen massaal en in topvorm in de dojo te mogen begroeten !

Met sportieve groeten vanwege het Tasseikan lesgeversteam

 

NIEUW SPORTIEF SEIZOEN 2016-2017 > activiteitenkalender

Nog slechts 10 kalenderdagen scheiden ons van de kickoff van het nieuwe sportieve seizoen 2016-2017. De hoogste tijd dus om onze activiteiten-kalender te publiceren, zodat jullie alle clubactiviteiten in het vet kunnen noteren in jullie persoonlijke agenda (mocht dit nog niet gebeurd zijn) …

Naast de gebruikelijke seizoensgebonden trainingen zijn er nog de resterende jubileumtrainingen en onze Japan Inspired Trainings.  Vergeet natuurlijk ook niet: onze Tasseikan New Year Training met bijhorende receptie & onze familietraining met het daaropvolgende clubeetfestijn.

activiteitenkalender 2016-2017

Uiteraard zijn er nog de verschillende trainingsdagen, stages, … waar we als club aan deelnemen. We gaan ons dus opnieuw niet vervelen dit seizoen. Tot op de eerste clubtraining … of de resterende zomertrainingen natuurlijk!

OSS

 

ZOMERTRAININGEN DE PINTE > 18 augustus 2016 – fotoreeks

De fotoreeks van de ‘Rumble in the jungle’ zomertraining o.l.v. S. Wille Sensei is nu beschikbaar: https://goo.gl/photos/crhS2ZyrSWKPWkMNA.

De zomerklok tikt inmiddels aan een sneltempo … nog slechts 3 zomertrainingen te gaan!

ZOMERTRAININGEN DE PINTE > 16 augustus 2016 – groepsfoto & fotoreeks

2 vliegen in één klap, want van de Zomertraining De Pinte van dinsdag 16 augustus 2016 o.l.v. J. TROCH Sensei kunnen we jullie heden zowel de groepsfoto als de fotoreeks presenteren.

zomertraining 2016 - 16 08 - J. Troch Sensei - groepsfoto

De volledige fotoreeks van de training op de kata SOCHINhttps://goo.gl/photos/WxgrLWWduf42TBkL6