Categoriearchief: Geen categorie

1° JUBILEUMTRAINING in woord & beeld

Na een kleine martiale introductie van A. HEIRMAN SENSEI werd Tasseikanner Ella als opwarmingsspecialist aan het werk gezet. Met de eerste zweetdruppels parelend van het lichaam, kon de training pas echt van start gaan.

De tsuki waza vlogen links en rechts in het ronde vanuit shizentai. De combinatie van snelheid en kime zorgden er echter al gauw voor dat we door de series van 30 stuks, voor een eerste keer op de adem werden getrapt. Maar A. Heirman Sensei deed er nog een schepje bovenop en introduceerde het uitvallen (opnieuw in diverse windrichtingen) in een verplaatsing. Nadat de verplaatsing werd geïntroduceerd, kwam de overgang van enkelvoudige tsuki waza naar een combinatie van tsuki waza. Maar het aantal reeksen werd er niet minder om. En hierdoor werden we dus jammerlijk reeds voor een tweede keer op de adem getrapt.

20160130_174650

Gelijktijdig kwam de combinatie van de geri waza en de tsuki waza. Maar hier aarzelde A. Heirman Sensei niet om onmiddellijk deze verscheidenheid aan technieken ook nog eens te koppelen aan het verplaatsen en verschuiven, zowel naar voren als naar achteren. Uiteraard mochten we de aspecten snelheid en kime niet vergeten … Een volgende cartouche met adem was een absolute noodzaak !

We lieten de kihon achter ons voor wat het was en gingen over tot het kumite, het werken met verschillende partners. Een uitvoering van enkelvoudige technieken werd achterwege gelaten, waardoor we onmiddellijk overgingen tot de uitvoering van combinaties. A. Heirman Sensei hamerde er op dat doelgerichte technieken uiterst belangrijk waren en contact met dit doel budo-matig eveneens een must was. Een gemakkelijke opdracht … om te geven, maar blijkbaar minder om uit te voeren. Dus moest A. Heirman Sensei wel eens aan ons oren trekken om ons iets accuratere technieken met contact te laten uitvoeren.

20160130_181055

Het heuglijke nieuws was dat we vervolgens de laatste combinatie uit de kihon met partner mochten uitvoeren. Het alsmaar blijven combineren van snelle technieken met kime op het juiste moment en het blijven handhaven van voldoende grote verplaatsingen, vormden een dodelijke cocktail. Het was meer dan op de tanden bijten om deze reeksen te overleven. En ook nu waren we eencartouche armer.

Maar ook nu ging A. Heiman Sensei onverminderd verder met een volgende combinatie, die we eerst nog eens vlug in kihon uitvoerden, alvorens deze los te laten op een partner. Combinatie van 2 armtechnieken met dezelfde arm (aanval & afweer) waren op zijn minst gezegd ongebruikelijk, maar waren perfect toepasbaar met partner. Deze partner werd vervolgens door de hikite uit evenwicht werd gebracht, waardoor het uitschakelen met een geri waza en een tsuki waza een lust voor het oog was.

20160130_183019

Door  de voorgaande oefening werd het aspect stabiliteit ook ter sprake gebracht. De volgende oefening was de ultieme poging om stabiliteit te demonstreren tijdens de uitvoering van meerdere opeenvolgende rotatiebewegingen, zowel rugwaarts als voorwaarts. Naar verluid pure Yahara-style ! Ontzettend leuk om te doen, maar minder evident om tot een goed einde te brengen.

Als afsluiter stond nog de kata Nijushiho op het programma. Eén van de hogere kata waar langzame en snelle dynamische bewegingen elkaar voortdurend afwisselen. Het was de kers op de taart op een pracht van een training. De afwezigen (zowel Tasseikanners als niet-Tasseikanners) hadden overduidelijk ongelijk !

20160130_190402

Ook de jongeren waren van de partijen kregen les van G. Willaert Sensei. Zij mochten diverse kata uitvoeren op verschillende manieren: gewoon / standaard, hantei / tegengesteld, ushiro / van achteren naar voren, rug tegen rug opgesteld, …

 20160130_183558

Na het afgroeten mocht A. Heirman Sensei nog een droogje en een natje meenemen, zodat hij op het thuisfront alvast zijn afwezigheid kon verklaren en met pasmunt kon betalen. Er werd nog een groepsfoto getrokken, om dan te genieten van een douche en een drankje.

Op naar de volgende clubactiviteit: de wintertraining op zaterdag 20 februari o.l.v. R. PELEMAN Sensei & J. TROCH Sensei, volgens sommige in echte Eskimo-outfit !

INTERNATIONALE JKA STAGE FRANCOPHONE 2016

Logo internationale JKA stage Francophone

Binnen zo’n 2 maanden is er de jaarlijkse Paasvakantie. Velen onder ons zullen dan even andere oorden opzoeken, om er lichaam en geest te voorzien van enige ontspanning. Sommige onder ons zullen echter de voorkeur geven om tijdens het Paasweekend de karate-gi aan te trekken.Maar waarom ?

Elk jaar organiseren onze collega’s van JKA Francophone een succesvolle internationale JKA stage. En elk jaar trekken we met onze club Tasseikan ook richting Louvain-La-Neuve om er actief deel te nemen aan deze stage.

Net zoals de andere JKA stages die georganiseerd worden in ons Belgenlandje (cfr. Internationale JKA stage S. Miyazaki Gent – 1 t.e.m. 3 juli 2016 & Internationale JKA stage Brussel – 11 t.e.m. 13 november 2016) worden buitenlandse lesgevers uitgenodigd.

Volgende lesgevers liggen reeds vast voor deze stage:

  • Bura Sensei (8° dan JKA – Chief Intructor JKA Denmark & Technical director JKA Europe)
  • Ohta Sensei (7° dan JKA – Chief Instructor JKA England)
  • Gneo Sensei (7° dan JKA – Chief Instructor JKA Belgium & Administrative Director JKA Europe)
  • Sawada Sensei (7° dan JKA – Guest Instructor JKA Belgium & Assistant Technical Director JKA Europe)

bura sensei   ohta sensei

gneo sensei   sawada sensei

Er zullen in de nabije toekomst nog zeker één of twee Japanse lesgevers vanwege JKA Head Quarters Tokyo Japan aan deze lijst toegevoegd worden, samen met enkele andere Belgische toplesgevers (onder meer voor de jongeren).

Deze Internationale JKA stage Francophone 2016 gaat door van zaterdag 26 maart t.e.m. maandag 28 maart. Gedurende deze 3 dagen van het Paasweekend vinden er telkens 2 trainingen plaats: van 10u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 15u00. Het is een plaats waar we als Tasseikanners ook de reeds bestaande en nieuwe banden aanhalen met karateka van andere clubs. We behoren immers allemaal tot één grote JKA-familie. Ook dit sociale luik behoort tot het JKA !

Elke dag pendelen we heen & weer tussen De Pinte en Louvain-La-Neuve en opnieuw kunnen we profiteren van gunstige groepstarieven indien we tijdig inschrijven (uiterlijke datum is 15 maart 2016):

  • Een volledige stage kost als individuele deelnemer: 70 euro
  • Indien we met 5 à 10 deelnemers van Tasseikan vooraf inschrijven, kost een volledige stage slechts: 45 euro
  • Indien we met 11 à 20 deelnemers van Tasseikan vooraf inschrijven, kost een volledige stage slechts: 40 euro

Elk jaar slagen we er moeiteloos in om met een 10-tal Tasseikanners richting stage te vertrekken. En zoals steeds komt Tasseikan voor 50 % tussenbeide in de kosten, waardoor jullie persoonlijke bijdrage nog eens gehalverd wordt.

Kortom: er is geen enkele reden om niet deel te nemen en zich inte schrijven J Vergeet dus niet om jullie naam tijdig door te geven aan de clubleiding !

ZOMERTRAININGEN DE PINTE 2016 – voorbereiding

Sensei Johan Troch is richting Mexico vertrokken ter voorbereiding van de zomertraining editie 2016.

Wellicht mogen we ons aan een dergelijk’vakantiekiekje’ verwachten: Johan die een perfecte mawashi geri uitvoert naar een palmboom, in een Hawai-shirt met t-shirt van de zomertrainingen, vervolledigd met een echte sombrero. Nancy zal even verderop genieten van de verfrissende bries die Johan’s flitsende technieken veroorzaakt, nippend van een koele cocktail en genietend van een stralende zon !

Disfruta de las vacaciones ! (Oftewel: Prettige vakantie voor iedereen !)

animated-mexico-image-0108

COMPETITIE – DEELNAME GALA-TORNOOI (zondag 6 maart 2016)

Op zondag 6 maart 2016 zal er in onze broederclub KIME AALTER het jaarlijkse GALA-tornooi georganiseerd worden. Misschien ook voor ons als Tasseikanners eens de kans om de handschoen op te nemen en een wedstrijdvloer te betreden?

De clubleiding heeft ook enkele voorbereidingstrainingen op een eventuele deelname aan wedstrijden voorzien in het algemene lesgeversschema en dit zowel voor de jongeren als de volwassenen. Zelfs zij die niet echt wensen effectief deel te nemen, zullen baat hebben bij deze voorbereidingstrainingen (kata & kumite).

De voordelen van dit tornooi zijn:

  • Men wordt ingedeeld per leeftijdscategorie
  • Men werkt volgens een poulesysteem, zodat elke kamper meermaals de kans krijgt om strijd te leveren (ongeacht of men wint of verliest)
  • Men deelneemt in beide disciplines, namelijk: kata & kumite

wedstrijd - kata ind wedstrijd - kumite jongeren

Gelieve jullie deelname te bevestigen uiterlijk op zaterdag 20 februari 2016 aan de clubleiding (mondeling voor of na de training of per mail op het gekende mailadres).

Twee deelnemers hebben zich nu reeds als vrijwilliger opgegeven, waardoor de aanwezigheid van Tasseikan nu reeds verzekerd is. Dit laatste zowel bij de pre-miniemen (geboortejaar 2005 & 2006) – Astrid Willaert ,als bij de scholieren (geboortejaar 1990 & 2000) – Ella Roose.

Maar de gekende leuze luidt: ”Hoe meer zielen, hoe meer vreugde !”. Dus ook de begeleiding vanuit de club zal aanwezig zijn !

overzicht competitie jongeren

Uiteraard zijn ook supporters van harte welkom om onze kampers uitbundig een hart onder de riem te steken !