Clubexamen jongeren zaterdag 24 maart 2018 & volwassenen maandag 26 maart 2018

Zoals eerder gemeld, zal er op zaterdag 24 maart (TASSEIKAN-jongeren) en op maandag 26 maart 2018 (TASSEIKAN-volwassenen) opnieuw een clubexamen georganiseerd worden.

Inmiddels werden de persoonlijke uitnodigingen voor het clubexamen (eindelijk …) verstuurd per mail. Indien je NIET geselecteerd werd, is dit wellicht omdat je niet voldoet aan één van volgende beide voorwaarden:

  • je beschikt over een geldige vergunning

EN

  • je het nog tekort komend aantal trainingen (mocht dit momenteel het geval zijn) behaald werden voor de datum van het clubexamen. Indien je – om welke redenen dan ook – niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden kan voldoen, dan word je automatisch geselecteerd voor het volgende examen

Vanzelfsprekend is er op beide examen-dagen eveneens gewone clubtraining voor al niet geselecteerde Tasseikanners.