Clubexamen Tasseikan-volwassenen > maandag 25 maart 2019 > uitnodiging

Zoals eerder gemeld, zal er op maandag 25 maart 2019 opnieuw een clubexamen georganiseerd worden voor de Tasseikan-volwassenen.

Volgende Tasseikanner-volwassenen mogen deelnemen aan dit clubexamen, welke zal doorgaan in de spiegelzaal (1° verdieping O.C.P.).

Deze uitnodiging:

  • impliceert louter en alleen dat de geselecteerde beschikt over voldoende trainingen, actieve wachttijd én een geldige vergunning
  • staat verder los van enige andere technische bekwaamheid, welke vereist wordt voor het behalen van een welbepaalde (tussen)graad

Indien je geselecteerd werd voor een kyu-graad, dan moet je niet alleen jouw rood boekje meebrengen maar ook 5 euro.

Volgende Tasseikan-volwassenen werden geselecteerd voor het volgende examen:

  • Kyu-graden > examenprogramma 9° kyu:
    • 9° kyu: Frederic Claeyé & Bert Daems (allen: 1 zwarte streep + Tasseikan badge)
  • Kyu-graden > examenprogramma 7° kyu:
    • 7° kyu: Patrick De Vos (3 zwarte strepen + Tasseikan badge)

Tussen haakjes staat vermeld wat de Tasseikan-volwassenen in ontvangst mogen nemen, indien zij slagen in hun (tussen)examen.

In principe zouden alle jongeren – indien ze regelmatig aanwezig zijn op training – alle technieken en oefeningen moeten kennen voor hun volgende graad. Indien jullie toch nog eens het examenprogramma wensen door te nemen, dan kunnen jullie hier terecht.

Tot slot:

We merken dat niet iedereen even gedisciplineerd zijn/haar trainingskaartje afgeeft. Daarom verzoeken wij jullie vriendelijk om eventueel achterstallige trainingen in orde te brengen voor aanvang van het clubexamen.

PS:

Voor alle volwassenen die deze keer niet geselecteerd werden om deel te nemen aan het clubexamen, is er uiteraard ook gewone clubtraining.

Alvast veel succes met het clubexamen!