Clubgrade 2.0 > “Jouw mening telt!” (als Tasseikanner, als ouder, …) > dinsdag 9 oktober 2018

Onder het motto “Jouw mening telt!” wordt de cluborganisatie van TASSEIKAN eens duchtig (extern) onder de loep genomen. Wil jij graag jouw mening kwijt over de werking van onze club? … Dan ben je van harte welkom!

  m.b.t.  

CLUBGRADE 2.0

Onze club is niet alleen begaan met het geven van een zo goed mogelijke instructie van karate (sporttechnisch beleid) aan alle Tasseikanners. Onze club is ook begaan met het creëren van een kader waarbinnen dit alles kan plaats vinden (organisatorisch beleid).

sporttechnisch

Het eerste luik (sporttechnisch) lukt ons meer dan behoorlijk: we trainen met z’n allen samen op regelmatige basis. Onze jongeren kunnen 2x/week trainen, terwijl onze volwassenen zelfs tot 3x/week de karate-gi kunnen aantrekken. We verkennen als Tasseikan-familie de karatewereld ook eens buiten onze eigen vertrouwde dojo, tijdens een trainingsdag of (internationale) stage. En heel af en toe durven we ook eens ons Belgenlandje te verlaten.

Onze lesgevers scholen zich met de regelmaat van de klok bij en trainen zelf ook (niet alleen binnen de clubgrenzen, maar ook op provinciaal en nationaal niveau). Onze lesgevers hebben met veel interesse en enthousiasme een initiator cursus van Sport.Vlaanderen gevolgd. Dit getuigt van een grote betrokkenheid en enthousiasme om het lesgeven zo goed mogelijk te doen.

De diversiteit aan lesgevers laat tevens toe om verschillende invalshoeken van het karate in de spotlights te plaatsen.

En tot slot: her en der horen we een stem weerklinken die zelfs wel eens zin heeft om een wedstrijdvloer te bevolken.

organisatorisch

Het tweede luik (organisatorisch) kan wellicht wel wat beter. Tasseikan staat hiermede op een (belangrijk) kantelpunt.

Enerzijds: de clubleiding is als het ware van een eenmanszaak sinds een 2-tal jaar aan het uitgroeien naar een dagelijks bestuur. Dit is nodig willen we de bakens in het belang van alle Tasseikanners kunnen verzetten. Anderzijds: de betrokkenheid van alle Tasseikanners en hun ouder(s)/partner dient te vergroten. Dit zal ons als Tasseikan-familie niet alleen groter, maar ook hechter maken.

En hiermede is de ambitie van Tasseikan duidelijk uitgesproken. Dankzij onze beide beleidsplannen is ons doel, missie, visie en strategie hiervoor duidelijk vastgelegd. Maar is dit gekozen pad, wel het juiste pad?

En aangezien het is als buitenstaander gemakkelijker is om hier een oordeel over te vellen, heeft de clubleiding besloten om deel te nemen aan het clubgrade pilootproject. Een professionele (non-profit) organisatie wil onze club op de diverse niveaus van betrokkenheid (vrijwilligers & ouders, leden & sporters, lesgevers en bestuursleden) wel eens duchtig ons de loep nemen.

we rekenen op jullie

Voor deze 4 niveaus van lesgevers heeft de clubleiding (sporttechnisch & organisatorisch) zelf maar 2 niveaus in huis, namelijk: lesgevers en bestuurders. Voor de 2 andere niveaus – vrijwilligers & ouders, leden & sporters – hebben we jullie hulp nodig.

Men zal trachten om de 4 niveaus te prikkelen, om zo een huidige status vast te leggen (men neemt als het waren een foto van de toestand ‘voor’). En men wil tevens een toekomstige status vastleggen (men schotels hier als het ware een foto toestand ‘achter) voor).

SAVE the DATE

Op dinsdag 9 oktober 2018 zou men Tasseikan eens in al zijn verschillende facetten wensen te ontleden. Graag hadden we jullie er bij gehad..

Dit clubgrade-overleg zal doorgaan op dinsdag 9 oktober 2018 in de Kloosterzaal van Brasserie ’t Klooster (Baron de Gieylaan 25A, 9840 De Pinte). We spreken af ter plaatse omstreeks 19u15; zodat we om 19u30 stipt van start kunnen gaan. Doelstelling is om omstreeks 22u00 af te ronden, zodat we samen nog een glaasje kunnen drinken om dit (hopelijk succesvol) overleg gezamenlijk af te ronden.

Samen maken we van Tasseikan een nog betere familiale karateclub!

 

Ben je op zoek naar meer info m.b.t. het voortraject dat Tasseikan reeds doorsparteld heeft met het Clubgrade pilootproject, typ dat ‘clubgrade pilootproject’ in bij de zoekfunctie rechts bovenaan deze webpaginan