Clubgrade 2.0 – opstartmoment pilootgroep > maandag 24 september 2018 > verslaggeving

Clubgrade 2.0: opstartmoment pilootgroep 1

Maandag 24 september kwam de nieuwe groep pilootclubs samen in De Nekker Mechelen. In het kader van een nieuw ondersteuningsmodel dat getest wordt, doorlopen deze clubs een uniek begeleidingstraject op maat. Geselecteerde clubs (o.a. Tasseikan De Pinte) zullen vanuit hun ambities focussen op het beleid van de club en de intermenselijke aspecten daarbij. 

Zoals eerder gemeld is onze club geselecteerd voor dit uniek begeleidingstraject. Voor het vermelde opstartmoment waren Tasseikanners Bieke & Andy van de partij. Zij kwamen vol belangstelling peilen naar wat er nog concreet diende voorbereid te worden voor het overlegmoment m.b.t. de “vraagstelling” van dinsdag aanstaande 9 oktober 2018.

Hierbij d.m.v. enkele foto’s een overzicht van het te verwachten traject (waarbij we stap 1 & 2 reserveren voor dinsdag 9 oktober 2018):