Clubgrade 2.0 – pilootgroep vraagverkenning > dinsdag 9 oktober > een terugblik

Zoals eerder bericht is Tasseikan één van de pilootclubs die meewerkt aan het Clubgrade project, ofte hoe upgrade we onze club organisatorisch?

Op dinsdag 9 oktober 2018 vond er een boeiende en leerrijke brainstormsessie plaats. Hierbij waren 4 niveaus van Tasseikanners betrokken: bestuurders, lesgevers, leden/ouders en vrijwilligers. Dit vertaalde zich in volgende aanwezigheid: Andy, Bastien, Bert (kersvers lid & papa van Liam), Filip (papa van Maxim & Louise), Georges, Johan, Kathleen, Maya, Rita en Willem.

 

Er werd nagedacht over het heden, de toekomst en te ondernemen acties i.f.v. van een zogenaamde centrale vraagstelling. Deze vraagstelling werd in de vorm van een 3-traps raket geformuleerd:

  1. “Hoe vergroten we de algemene betrokkenheid van onze jongeren en hun ouders bij het clubgebeuren?”
  2. “Hoe vergroten we de algemene betrokkenheid van onze volwassenen en hun partner bij het clubgebeuren?”
  3. “Hoe groeien we verder van een Tasseikan 1.0 naar een 2.0?”

 

Wat brengt de toekomst ons nu? …

Op naar de volgende stap van clubgrade met een echte casetafel waarbij een concreet ondersteuningsvoorstel zou geformuleerd worden op basis van bovenstaande vraagstelling en op maar van onze club Tasseikan.