Clubgrade 2.0 > What’s next? > casetafel

Zoals jullie reeds eerder bericht werd, vond er in het kader van het Clubgrade project waar TASSEIKAN De Pinte één van de pilootclubs is op dinsdag 9 oktober 2018 een vraagverkenningsronde plaats.  Daarbij draaide alles rond een zogenaamde centrale vraag.

Inmiddels zijn er uit deze vraagverkenningsronde met andere deelnemende sportclubs, al enkele bijkomende inzichten aan het licht gekomen.

Maar wat is nu exact de volgende stap?

Wel: de volgende ronde kreeg als titel CASETAFEL mee. Hierbij zitten afgevaardigden (cfr. niveau clubbestuurders) van Tasseikan, samen rond de tafel met de Sportdienst De Pinte en de Vlaamse karate federatie.  Deze casetafel zal opnieuw gestuurd worden door mensen van het Clubgrade project.

Dit alles om eens te kijken in welke mate onze sportdienst en/of federatie kan helpen in ons organisatorisch groeiproces. Bv. :

  • sportdienst: beschikbaarheid van de zalen, orde &netheid van de zalen, …
  • federatie: lesgevers, database, …

Voor onze club zal deze casetafel ergens in januari 2019 doorgaan. Tegen dan moeten we zeker en vast ook nog eens onze beide beleidsplannen tegen het daglicht houden en aanvinken wat we mee moeten nemen naar de onderhandelingstafel.