Clubgrade pilootproject 2.0 > Wat is dat nu weer?

Clubgrade – versterk je sportclub

In het verleden werd er reeds melding gemaakt van het clubgrade pilootproject. Daar waar sportfederaties sportclubs louter sporttechnische ondersteuning aanbieden, wenst Dynamoproject eerder organisatorische ondersteuningsvormen aan te bieden op maat van de sportclub. Daar waar het sporttechnische binnen eenzelfde sporttak vanzelfsprekend voor alle aangesloten clubs identiek hetzelfde is, is dit op organisatorisch gebied soms heel divers en verschillend (zelfs binnen eenzelfde sporttak).

Wat reeds voorafging

Tasseikan was één van de clubs in het voortraject van het clubgrade pilootproject (= ontwikkelingsgroep). Gedurende een 4-tal uitgebreide sessies kwamen er diverse aspecten aan bod (lees hier). Het was een aangename kennismaking, maar het bleef uiteindelijk allemaal eerder vrij abstract. Het was eerder proefondervindelijk onderzoek dat verricht werd, door het in kaart brengen van de verscheidenheid aan noden binnen verschillende sporttakken en/of sportclubs. We hebben er zogenaamd pionierswerk verricht (lees hier).

Er werd hierover ook binnen de Tasseikan-grenzen gereflecteerd. Want in het kader hiervan werden 4 niveaus van Tasseikan betrokkenen aangesproken om een erg uitgebreide vragenlijst in te vullen, namelijk: sporters/leden, vrijwilligers/ouders, lesgevers & bestuurders. Doelstelling was om een clubrapport op te stellen als zijnde resultaat van deze vragenronde. Dit alles om na te gaan in welke mate het gevoel van sterke & zwakke punten van de cluborganisatie over de 4 verschillende niveaus van Tasseikan betrokkenheid overeenstemming vertoont over deze 4 niveaus.

  

Dit leverde een spinnenweb grafiek op, waarmede we dan – na een correcte interpretatie weliswaar – als club verder mee aan de slag zouden konden gaan. De algemene conclusie was dat het gevoel vrij goed in overeenstemming was over de 4 verschillende betrokken niveaus heen. Maar dit betekent niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor verbetering. Kortom: er is nog werk aan de winkel!

De nabije toekomst

Het dagelijks bestuur van Tasseikan heeft tijdens de voorbije vakantie beslist om deel te nemen aan het vervolgtraject. Dit omdat we een ruimdenkende club zijn en steeds openstaan voor opbouwende kritiek waarmede we ons clubgebeuren kunnen verbeteren. Ook nu zullen er diverse sessies volgen, doch het terrein verplaatst zich deze keer meer in de richting van onze club en zijn dojo. Enkele dagen geleden – 30 augustus 2018 – kregen we de melding dat Tasseikan geselecteerd werd als effectieve deelnemer. En dit betekent dat de trein voor het vervolgtraject wel degelijk vertrokken is vanaf heden.

De geselecteerde clubs zullen van hun eigen ambities focussen op het beleid van de club en de intermenselijke aspecten daarbij. Tasseikan voldoet wellicht perfect aan dit omschreven profiel, getuige daarvan onze 2 beleidsplannen. Op maandag 24 september 2018 volgt er een eerste overlegmoment waar Tasseikan als club zijn ambitie dient te omschrijven. In gezamenlijk overleg zal dan ontcijferd worden hoe Tasseikan als club zijn beleid verder kan vorm geven.

 nadenken … en besluiten welke weg we verder inslaan 

Voor dit laatste verzoeken we jullie graag om plaats vrij te houden op dinsdag 9 oktober 2018. Op dat moment zal men de organisatie Tasseikan eens duchtig onder de loep nemen. En opnieuw wenst men dit te doen voor de 4 verschillende niveaus Tasseikan betrokkenheidKortom: we hebben jullie hulp nogmaals nodig!