Clubgrade pilootproject – ontwikkelingsgroep > stand van zaken

Op maandag 14 mei 2018 trokken Maya & Andy voor een vierde keer (*) gezamenlijk op pad m.b.t. het clubgrade project. Tasseikan maakt immers deel uit van een ontwikkelingsgroep onder auspiciën van Dynamoproject die een speciaal traject wensen op te zetten voor een duurzame samenwerking voor en tussen clubs.
In onze samenleving is het onderwerp van duurzaamheid niet meer weg te denken. De term wordt veel gebruikt en ook clubs worden ermee geconfronteerd. Het doel van duurzaam ‘verenigen’ is het versterken van de ‘vereniging’ voor haar leden en de (directe) omgeving un en in de toekomst.
De clubleiding van Tasseikan was dan ook onmiddellijk van mening dat het meewerken aan een dergelijk experimentele ontwikkelingsgroep misschien ook wel iets kon opleveren voor Tasseikan zelf. Al was het maar het opdoen van  enkele nieuwe sprankelende ideeën, ten gevolge van het uitwisselen van gedachten. In alle eerlijkheid: we wisten dat het experimenteel was en dus niets mooi vooraf duidelijk gestructureerd en afgelijnd. Kortom: het was een beetje afwachten waar het traject ons zou brengen.
Met deze omschrijving liet de clubleiding zich overtuigen om hieraan mee te werken: Je sportclub duurzaam versterken? Wij zoeken pilootclubs voor het experimenteel project Clubgrade! In het voorjaar 2018 ontwikkelt je sportclub mee aan een meetinstrument en ondersteuningsvormen. Je kan al je feedback kwijt én je club krijgt een uniek begeleidingstraject.”

Voornamelijk het aspect van een uniek beleidstraject (waarbij men extern de werking van de club eens scant) klonken ontzettend uitnodigend. Bovendien wenst Tasseikan als club ook bakens te verzetten. Dus waarom dan ook niet?
Het leverde ons alvast een enquête op binnen onze clubgrenzen waarbij 4 verschillende categorieën erg uitgebreid ondervraagt werden m.b.t. het clubbestuur en hoe zij de werking van de club en het clubbestuur ervaren. Deze 4 categorieën waren: de vrijwilligers, de clubleden, de lesgevers en het clubbestuur zelf. Uit deze enquête zou een soort van clubfiche gemaakt worden, waaruit kan gedestilleerd worden hoe de verschillende categorieën de (club)werking en het (club)bestuur ervaren.
We kijken vol verwachting uit naar deze clubfiche, welke wij binnenkort in onze brievenbus mogen verwachten … En zijn benieuwd of de volgende fase van dit project ook interessant is voor onze club of niet. De (nabije) toekomst zal dit uitwijzen. We keep you posted!
De Tasseikanners staan uiterst rechts, deels achter elkaar verstopt …
(*) er werd in het verleden al verslag uitgebracht omtrent het clubgrade project