Deelname van Tasseikan-jongeren aan JEUGDOEFENWEDSTRIJDEN (JOW)

Uit onze Tasseikan-enquête (mei 2019) bleek dat sommige van onze Tasseikan-jongeren wel interesse toonden om eens te proeven van het wedstrijdgebeuren. Tijdens het overleg met jullie als ouders (vrijdag 21 juni 2019) hebben we hier uitgebreid over gehad.

 

Algemene introductie

Uiteraard willen we als club deze interesse aanwakkeren, want het wedstrijdgebeuren kan – zeker en vast bij jongeren – gedurende een welbepaalde periode een andere en aangename vorm van karate-beleving met zich meebrengen. Maar even zeer willen we als club niet onmiddellijk te hard van stapel lopen J.

Voor de jongere karateka bestaat er binnen de grenzen van onze Oost-Vlaamse provinciale werking een bijzonder fantastisch instapsysteem: de jeugdoefenwedstrijden. Het laat de jongere karateka toe om op maat te groeien in het wedstrijdgebeuren, om uiteindelijk – na de nodige gewenning – eventueel deel te nemen aan officiële wedstrijden (tornooien & kampioenschappen).

Samen met enkele enthousiaste Tasseikan-ouders hebben we beslist om vanaf het komende nieuwe sportieve seizoen 2019-2020 als club deel te nemen aan deze jeugdoefenwedstrijden.

Hoe wil Tasseikan hiervoor te werk gaan?

We willen graag onze Tasseikan-jongeren:

  • In de mate van het mogelijk behoorlijk voorbereiden, want laat ons eerlijk zijn: karate beoefenen op een wedstrijdvloer is toch nog iets anders dan karate beoefenen binnen de eigen clubgrenzen. We gaan dit hoofdzakelijk doen tijdens de jongeren-training op zaterdagvoormiddag.
  • voldoende begeleiden door de aanwezig van (minstens) één Tasseikan-lesgever te verzekeren.
  • motiveren door hen duidelijk te maken dat deelnemen en de ervaring véél belangrijker zijn dan het verzilveren van een overwinning.

Maar we willen ook graag jullie – onze Tasseikan-ouders – volop betrekken bij deze jongeren-activiteit. Daarom willen we jullie als Tasseikan-ouders ook  graag:

  • voorbereiden door jullie af en toe eens inschakelen tijdens de clubtrainingen om een handje toe te steken. Geen paniek … gewoon om een stootkussen vast te houden, … niets levensgevaarlijk.
  • begeleiden door er voor te zorgen dat er een Tasseikan-ouder ter plaatse is tijdens het wedstrijdgebeuren die als aanspreekpunt dienst zal doen, waarbij jullie terecht kunnen met vragen.
  • motiveren door er voor te zorgen dat zowel jullie zoon en/of dochter een leuke tijd beleefd, maar ook dat jullie zich binnen een aangenaam kader als ouders onder elkaar kunnen begeven.

 

Hoe gaan we dit praktisch regelen?

Jullie kunnen alle info m.b.t. deze jeugdoefenwedstrijden nog eens rustig hier bekijken.

Jullie kunnen ons steeds contacteren met vragen via:

Op donderdag 26 september 2019 organiseren we:

  • eerst onze jaarlijkse “Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders” training. Hier kunnen jullie samen met jullie zoon en/of dochter eens een echte karate-training beleven!
  • gevolgd door een klein overlegmoment omtrent o.a. deze jeugdoefenwedstrijden, clubexamen & tussengraden, … Tevens de kans om de nieuwkomers – zowel bij de jongeren als de ouders – te laten verbroederen.

 

Tot slot

Volgende Tasseikan-namen staan reeds genoteerd op het deelnameblad: Astrid, Liam, Maxim, Nathan, Nicolo en Pieter-Jan.

Indien jullie zoon en/of dochter ook wenst deel te nemen aan deze jeugdoefenwedstrijden, dan hadden we dit graag uiterlijk op donderdag 5 september 2019 vernomen.

Door deelname aan deze jeugdoefenwedstrijden geven we onze Tasseikan-jongeren vooral een mooie kans unieke ervaringen op te doen. Het zal hen helpen in hun algemene ontwikkeling, zowel als jongere (o.a. zelfvertrouwen) en karateka (o.a. zelfverdediging). Door het werken met andere karateka zullen zij immers veel alerter en gefocust werken.

Laten we er allen (club, ouders & jongeren) samen iets moois van maken!