DOJOKUN … Wat is dat nu weer?

Met de start van het nieuwe sportieve seizoen, wensen we – eigenlijk op algemeen verzoek – de dojokun in te voeren tijdens onze trainingen. Karate is immers zo veel meer dan alleen maar sport. Het is martiale kunde en wordt na enige tijd zelfs een echte dagelijkse levensstijl.

Elkeen van ons draagt bepaalde waarden met zich en tracht zich daar ook naar te gedragen. Zo ook een karateka, want deze tracht de waarden zoals gebundeld in de dojokun na te streven. In hoofdzaak betreft dit 5 basiswaarden die zich voornamelijk situeren op sociaal en mentaal vlak en die we als karateka hoog in het vaandel dragen, namelijk:

  • Etiquette (hoffelijkheid)
  • Eerlijkheid
  • Inzet (moed)
  • Zelfkennis
  • Zelfcontrole / zelfbeheersing

Tasseikan wenst als karateclub vanaf heden iets meer aandacht te schenken aan deze 5 basiswaarden en heeft daarom besloten om elke training te werken rond deze dojokun.

Je kan de dojokun (in ‘t Japans gesproken) hieronder terugvinden:

Je kan de dojokun in ’t Japans, Engels en Nederlands hieronder terugvinden. Deze versie zal eveneens gebruikt worden tijdens de trainingen.

We hoeven deze dojokun niet onmiddellijk glad van buiten te kennen. Het toepassen van de dojokun is immers veel belangrijker, maar mits enige oefening zullen we hier wel in slagen na enige tijd. Voilà, hierbij één van onze nieuwe uitdagingen voor het nieuwe sportieve seizoen!