Een ‘gewone’ (trainings)week in Tasseikan … een terugblik

zondag 5 mei 2019 – Kazoku Cup

Voor het eerst sinds lange tijd trekt een Tasseikan-delegatie nog eens naar een wedstrijd. 3 kata-ploegen nemen er deel, na slechts enkele specifieke trainingssessies. Johan Sensei was coach van dienst, Andy was er wedstrijddirecteur en Kathleen verzorgde als dokter de gekwetste kampers.

Het was een leuke & toffe ervaring met competitie, die onmiddellijk smaakte naar meer. Bij deze is er zelfs een engagement van deze ploegen en één extra ploeg om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de Kazoku Cup.

Misschien moeten we ook een beetje oefenen voor kumite?

maandag 6 mei 2019

Toeval wil dat volgende ‘items’ vermeld staan op het trainingsschema: ‘wedstrijdkata’ & ‘uithouding’. Ideaal dus om te beginnen met de voorbereidingen voor een volgende deelname aan de Kazoku Cup.

Er werd gewerkt vertrekkende en opbouwend vanuit de basis: eerst een correcte vorm, vervolgens technisch correct werken (techniek & verplaatsing) om dan aandacht te schenken aan het juiste ritme, om te eindigen met het bepalen van de uitvoeringssnelheid.

Door stapsgewijs aandacht te hebben voor deze verschillende ingrediënten, traint men plots veel bewuster en neemt het niveau waarop men karate beoefend plots fel toe. 

Eindigen deden we dan ook met ploegkata waar men per trio zelf een kata koos om te oefenen. Andy verwees naar een symbolische kaasstolp die nu over de 4 voorgaande niveaus geplaatst werd. Hierdoor moest het trio bijkomend aandacht schenken aan een gezamenlijke (zo synchroon mogelijk) uitvoeringssnelheid.

Woensdag 8 mei 2019

Met Johan Sensei aan het roer, durft er wel eens een verrassing uit de lucht te vallen. Hij kondigde vol trots aan dat alle aanwezigen deel uitmaakten van een experiment.

Hij interpreteerde de trainingspunten ‘te ashi dochi’ (verplaatsing en techniek gelijktijdig uitvoeren) en ‘uithouding’ door ons een training in slow motion. Iets wat bij sommigen misschien als muziek in de oren klinkt, tot wanneer men het daadwerkelijk moet uitvoeren. Het is zonder enige vorm van discussie immers aartsmoeilijk!

Niet alleen in kihon moesten we dit toepassen, maar ook in kumite en in kata. Het was een memorabele clubtraining!

donderdag 9 mei 2019

Verbazing alom bij de jongeren als Willem Sensei de dojo betreedt om er les te geven aan groep 2 (> 9 jaar) van onze jongeren. Willem Sensei is immers bezig met het volgen van een initiator-cursus aan de Vlaamse Trainersschool. Hij leert er hoe hij een karatetraining moet geven.

Dus terwijl Willem Sensei leert hoe hij de jongeren aan de teugels moet houden, krijgen de jongeren compleet nieuwe dingen in hun maag gespitst. Niets beter dan jongeren bezig te houden met iets nieuws en uitdagend, om hun aandacht te behouden. De kata Bassai Dai (één van de hogere basiskata) was dan ook de uitdaging van de dag voor de jongeren.

Benieuwd of de uitvoering op het niveau van Kurihara Sensei werd uitgevoerd …

Zaterdag 11 mei 2019

Er werd een fysiekere opwarming uitgevoerd door Andy, waarmede onmiddellijk de toon van de training werd gezet. Vervolgens was er aandacht voor de uitvoering van de 3 basisstanden (zenkutsu dahi, kokutsu dachi en kiba dachi).

De jongeren hadden het soms wat moeilijk om deze technische 5 minuten door te spartelen. Maar Andy vond hier alvast een oplossing voor: terwijl hij al zittend kiba dachi oefende moesten 2 jongeren zenkutsu dachi inoefenen. En … er stond hen wat te wachten, mocht hij pardoes zijn zitbank kwijt raken …

Vervolgens werd er overgeschakeld naar het toepassen van de 3 basisstanden in kihon ippon kumite. Er volgden de ene tegenstander na de andere, waarbij de verdediger achtereenvolgens in de 3 verschillende basisstanden moest afweren, om dan terug te keren naar een standaard zekutsu dachi voor het uitvoeren van de tegenaanval.

Er werd een bekeuringssysteem ingevoerd: 25 euro per overtreding op de standen en 50 euro voor smaad aan de lesgever om niet te luisteren naar de gevraagde instructies.