Jongeren & Examen

Jongeren meten zich van nature uit graag met andere jongeren, maar ook met zichzelf. De vooruitgang die ze maken door het beoefenen van karate, door hun voortdurende inzet tijdens de trainingen, zien ze ook graag op de ene of andere manier beloond.

De persoonlijke vooruitgang van een karateka wordt beoordeeld tijdens een (tussen)examen. Hiervoor werd een volledig gradensysteem uitgewerkt, met enerzijds kyu-graden en dan-graden en anderzijds tussengraden.

Op deze manier kunnen de jongeren hun eigen vorderingen op de voet volgen. Deze tussengraden zijn duidelijk zichtbaar door het aanbrengen van ‘streepjes’ op de (gekleurde) gordel.