Jongeren & Wedstrijden

De wedstrijden voor jongeren worden omkaderd door aangepaste wedstrijdreglementen. Daarom werden de gevechtsvormen (kumite) vereenvoudigd, extra leeftijdscategorieën en/of gewichtsklassen ingevoerd, … en wordt het wedstrijdreglement met betrekking tot “contact” streng toegepast. Contact bij jongeren wordt immers niet toegelaten.

Jongeren worden niet alleen voorbereid op hun deelname aan wedstrijden, ze worden ook ter plaatse begeleid op de wedstrijdvloer door een begeleider / coach.

Deze specifieke voorbereiding begint natuurlijk eerst in eigen club. Er zijn echter ook competitietrainingen die georganiseerd worden door de afdeling van JKA Oost-Vlaanderen.

Tijdens deze competitietrainingen, krijgen de jongeren de kans om samen met karateka uit andere clubs ervaringen te delen. Deze competitietrainingen staan onder leiding van lesgevers. met een competitieverleden.

In de provincie Oost-Vlaanderen bestaat er reeds 20 jaar een samenwerkingsverband voor de jeugdoefenwedstrijden. Hier krijgen de jongere karateka de kans om effectieve ervaring op te doen op de wedstrijdvloer.

De Olympische gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen, geldt hier zeker.

In tegenstelling tot de competitietrainingen vertoeven de jongeren hier wel op de wedstrijdvloer, waar ze individueel zowel kata als kumite uitvoeren en waar ze dat eventueel ook per ploeg kunnen doen.  

Daarnaast kunnen de jongeren uiteraard ook deelnemen aan de reguliere wedstrijden voor jongeren. Dit zijn enerzijds tornooien, waar meestal gewerkt wordt volgens een poulesysteem, en anderzijds de officiële kampioenschappen, waar meestal gewerkt wordt met een systeem van herkansing (cfr. het zogenaamde Braziliaans systeem, waarbij alle verliezers van de uiteindelijke winnaar onderling kampen voor een 3de plaats).

Net zoals tijdens de trainingen, wordt er ook tijdens de wedstrijden, grote nadruk gelegd op de normen en waarden die het JKA shotokan karate hanteert. Hierdoor zal een jonge karateka een houding ontwikkelen die het nodige respect betuigt voor de fysieke en mentale integriteit van de tegenstander.

Het uiteindelijke doel van karate is niet de nederlaag of overwinning,
maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar.” 

Gichin Funakoshi Shihan