Rechten van het kind / Panathlon verklaring

Tasseikan onderschrijft formeel het ‘Panathlon Charter over de rechten van het kind in de sport’.

Dit betekent dat alle kinderen recht hebben op:

 • Sport beoefening

 • Zich vermaken en spelen

 • In een gezonde omgeving leven

 • Waardig behandeld worden

 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen

 • Deelnemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

 • Zich meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

 • In veilige omstandigheden aan sport doen

 • Rusten

 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Met het ondertekenen van deze verklaring gaat Tasseikan de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen:

 • Tasseikan streeft de positieve waarden na in de jeugdsport: actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning
 • Tasseikan zet zijn inspanningen verder om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen
 • Tasseikan erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen
 • Tasseikan verwelkomt de steun van sponsors en media, maar wil dat die steun in overeenstemming is met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport