Interactief lesgeven voor en door jongeren

Op donderdag is er steeds de clubtraining van onze Tasseikan-jongeren. In principe trainen onze jongeren steevast in 2 groepen, zijnde: groep 1 = jongeren dan 9 jaar & groep 2 = vanaf 9 jaar.

Het leren van karate is niet altijd zo boeiend, althans het wordt niet altijd als boeiend ervaren door onze jongeren. Karate is repetitief ondanks de diversiteit die tijdens de trainingen uitgebreid aan bod komt.  Dit continu proces (wat het repetitief werken eigenlijk is) zorgt er lange(re) termijn voor een natuurlijke reflex.

De bewegingen (verplaatsingen & technieken) worden uiteindelijk quasi zonder nadenken uitgevoerd. Ze voelen als het ware aan als een 2° natuur.

Op donderdag 14 maart 2019 werd er een jongerentraining gehouden die de grenzen tussen onze beide jongerengroepen wegveegde. De jongeren van groep 1 werden benoemd tot leerling (kohai) en de jongeren van groep 2 werden benoemd tot leraar (sensei).

Elke sensei kreeg welgeteld 20 minuten om zijn/haar kohai een nieuwe stijloefening (kata) aan te leren. Daarna werd per duo kohai/sensei de ingeoefende kata gepresenteerd.

Het was duidelijk dat dit een compleet nieuwe beleving van het karate met zich meebracht, en dit zowel voor de kohai als voor de sensei. De kohai wou immers bewijzen aan zijn/haar nieuwe sensei dat hij/zij zich wel eens zou/wou bewijzen dit te kunnen. Uiteraard wou de nieuwe sensei niet onder doen en was hij/zij super gemotiveerd om zelf eens uit te leggen, te demonstreren, … hoe men een ‘goede’ uitvoering van deze nieuwe kata kon bekomen.

De nieuwe sensei: werden plots geconfronteerd met een kohai die moest gecorrigeerd worden, moesten op verschillende manieren uitleggen hoe het wel of niet moest, mochten hun geduld niet verliezen, … Nadat de nieuwe kohai huiswaarts vertrokken waren, mochten de nieuwe sensei eens ventileren wat er nu als moeilijk ervaren werd. … Leerrijk, erg leerrijk!

Hoeft het gezegd te worden dat zowel de kohai als de sensei hun beste beentje hebben voorgezet tijdens deze clubtraining? Meer zelfs: de toekomst van Tasseikan is verzekerd, want er werden toekomstige sensei van Tasseikan gespot!