Internationale JKA stage Brussel – 9/10/11 november 2018 > een eerste terugblik

De internationale JKA stage Brussel kent deze editie naast Ohta Sensei (Chiefinstructor JKA England) een hele resem kersverse 6° & 7° Belgische dan-graden. 

Maar de stage werd afgetrapt op vrijdag door Sawada Sensei (7° dan JKA – Sawada Academyhimself met een stevige training waarbij de beentjes het hard te verduren kregen. Gankaku was ten slotte de kata waarmede deze 1° training werd afgesloten.

De 2°training op vrijdag werd gegeven door A. Heirman Sensei (6° dan JKA – Goshinkai Eeklo). Ook hier werd stevig van start gegaan met diverse combinaties uit de kata Gojushiho Sho. Vervolgens kwamen diverse bunkai oefeningen en de kata zelf aan bod.

Deze 1° trainingsdag werd afgesloten door een kleine verbroedering / verzustering met enkele oud bekenden en nieuwe gezichten. Tof: onze JKA-familie kent uitbreiding!

Met iets wat vermoeide beentjes,maar bijzonder goedgeluimd verschenen we op zaterdagochtend terug aan de startlijn. Met 3 trainingen op het programma, zouden de beentjes wellicht af en toe nog eens protesteren.

De 1° training kwam B. Lorefice Sensei (7° dan JKA – Asahi Genk)  ons met de kata Unsu. Een kata die veel tijdens competitie aan bod komt, maar minder bij de gewone trainende karateka. Hoewel deze kata ook zijn eigen kenmerken heeft, die deel uitmaken van onze grote karate-encyclopedie.

De 2° training kwam Y. Ohta Sensei (7° dan JKA – JKA England) ons met een brede glimlach melden dat de kata Gojushiho Dai het geliefkoosde lesonderwerp was. Deze kata is ‘immens’ belastend voor het linkerbeen en we hebben gevoeld. Gelukkig werd hij Sawada Sensei noodgedwongen aan banden gelegd. Ohta Sensei dacht namelijk dat hij 2uur training mocht geven, in plaats van anderhalf uur …

De laatste training van deze 2° trainingsdag kwam de kata Sochin aan bod door P. Wattieaux Sensei (7° dan JKA – Antoing). Ook tijdens deze 3° training van de dag werd ons niet echt rust gegund.

Ondanks het feit dat er – met uitzondering van Ohta Sensei – geen andere buitenlandse lesgevers present waren, was dit een TOP stage. De trainingen waren zeer divers omdat we ons geliefkoosd karate beleefden door de ogen van een andere lesgever. Anderzijds omdat elke van de lesgevers hun beste beentje wisten voor te zetten. Zij die afwezig waren, hebben echt iets gemist!

v.l.n.r: Ohta Sensei, Tasseikanner Kathleen, Sawada Sensei & Tasseikanner Andy