Internationale JKA stage Francophone > zaterdag 31 maart 2018

Op zaterdag 31 maart 2018 trok een ganse meute Tasseikanners richting Louvain-La-Neuve om er present te tekenen tijdens de jaarlijkse Internationale JKA stage Francophone.

Volgende lesgevers waren eveneens van de partij: Suseki Ueki Shihan (9° dan JKA & Chief Instructor World Karate Federation), Bura Sensei (8° dan JKA – Technical Director JKA Europe & Chief Instructor JKA Danmark), Ogura Sensei (7° dan JKA – JKA Headquarters Japan), Ohta Sensei (7° dan – Chief Instructor JKA England), Ogane Sensei (3° dan JKA – JKA Headquarters Japan), Gneo Sensei (7°dan JKA – Chief Instructor JKA Belgium), Sawada Sensei (7° dan JKA – gastlesgever JKA Belgium). en nog enkele andere Belgische toplesgevers.

2018 is een bijzonder jaar voor JKA Belgium, want enerzijds werd JKA Belgium 50 jaar geleden boven het doopvont gehouden. Anderzijds is het 25 jaar geleden reeds dat Satoshi Miyazaki Shihan van ons heen ging en dat Gneo Sensei de rol van fakkeldrager overnam.

Het is aan iedereen om de basiswaarden die ons werden meegeven door S. Miyazaki Shihan om deze verder uit te dragen. In deze geest kwam onze hoogste in rang van onze JKA karateorganisatie (namelijk: Suseki Ueki Shihan), dan ook graag naar België om dit nog eens extra in de verf te zetten. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de kersverse 6° dan & 7° dan-graden hun  diploma uit te reiken.

Naar jaarlijkse gewoonte worden er terug zo’n 800 karateka verwacht. En daarmee is deze stage één van de succesvolste stages in Europa en zelfs ter wereld. We hebben dus een streefdoel voor onze eigenste Internationale JKA stage S. Miyazaki  !

 

De verschillende groepen kregen er een afwisselend programma voorgeschoteld, welke door de verschillende lesgevers vol enthousiasme werd gebracht. Voor de hogere dan-graden betrof dit eerst Suseki Ueki Shihan en dan Bura Sensei. De eerste training werd de nadruk gelegd op de basiselementen van de verschillende technieken, met bijzondere aandacht voor de kata Bassai Dai. De tweede training kwam de kata Chinte aan bod. ook hier bijzondere aandacht voor de vele technieken, die quasi uitsluitend in deze kata voorkomen.

Tussen de 2 trainingen en na de training was er tijd voor een voorproefje van de verbroedering van TASSEIKAN De Pinte en KIME Aalter. Eerst vertaalde zich dit in een gezamenlijke groepsfoto en vervolgens werden er samen enkele vitamientjes gedronken.