Internationale JKA stage LLN 2019 > dag 2 – zondag 21 april 2019

Op zondag 21 april 2019 vertrok de Tasseikan-taxi opnieuw richting Louvain-La-Neuve voor de jaarlijkse Internationale JKA stage Francophone. Deze keer weliswaar zonder Maya, waardoor er nog het volgende kwartet over bleef: Andy, Kathleen, Lena en Willem.

De training begon anders dan anders, want Arnaud Vicaire sensei moest op aangeven van Ueki Shihan, opwarming geven. Niet zo maar de traditionele opwarming, maar: mae geri (10 baantjes heen & weer), sanbon tsuki (5 baantjes heen & weer), … en als afsluiter randori (soepel kumite, te vergelijking met onze sparring).

‘Warming up, Japanse way like in Honbu dojo’. De eerste zweetdruppeltjes stoomden reeds en de eerste gewonde konden hun wonden likken. Want blijkbaar is soepel werken immens moeilijk …

De groep ‘3° dan en hoger’ had de eer en het genoegen om de eerste training van Ueda Sensei te krijgen. De kata Unsu stond op het programma. Hij nam uitgebreid de tijd om alle technieken in basisvorm en in toepassing door te nemen. Geen enkel principe werd uit de weg gegaan en ook hier werd de nadruk gelegd op het feit dat kata en kumite in principe gelijk zijn.

Het hernemen na de middagpauze was wederom anders dan voorzien, want na de traditionale opwarming nam deze keer Ueda Sensei onder leiding van Ueki Shihan het heft in handen voor alle aanwezige karateka. Er volgende een 10 minuten gezamenlijke basis kihon. En ondertussen liep Ueki Shihan rond (voornamelijk bij de hogere dan-graden) om te kijken naar de uitvoering van de technieken.

Na deze kihon bleef Ueki Shihan (met Sawada Sensei als assistent / vertaler) bij de hogere dan-graden en kwam niet alleen de kata Meikyo aan bod, maar ook de kata die eerder al de revue gepasseerd waren tijdens deze stage: Jitte & Unsu. Ook nu lag de nadruk steeds op de basisuitvoering, telkens opnieuw en opnieuw. Lukraak pikte hij er mensen uit om ook de kata te tellen. Iets wat voor de meesten ook niet zo vlotjes verliep …

We mochten om te eindigen Heian Shodan uitvoeren: hier was de basis goed zichtbaar tijdens de uitvoering. We mochten vervolgens Jion uitvoeren: hier was de basis ook nog zichtbaar tijdens de uitvoering. Maar volgens Ueki Shihan was de basis duidelijk minder opmerkbaar tijdens de andere (hogere) kata. Dit zou niet het geval mogen zijn …

De groep ‘2° en 3° kyu’ kregen eerst de kata Jion gepresenteerd door Larsen Sensei. Na de middag kregen ze Imamura Sensei die hen weg wijs maakte in de kata Hangetsu.

Na de training en het douchen, was er wederom tijd om wat te verbroederen: Tasseikan De Pinte, Kime Aalter & Shinbu Gent.