Internationale JKA stage LLN 2019 > dag 3 – maandag 22 april 2019

Ook op Paasmaandag 22 april 2019 trok een Tasseikan-kwartet opnieuw naar Louvain-La-Neuve voor de Internationale JKA stage Francophone. De samenstelling van ons kwartet was lichtjes gewijzigd ten gevolge van werkomstandigheden en zag er als volgt uit: Andy, Kathleen, Maya en Willem.

Ueki Shihan – 10° dan JKA – Chief Instructor JKA World Federation

En opnieuw ging de stagedag enigszins anders van start dan wat we gewoon zijn, want niemand minder dan Ohta Sensei nam de opwarming (inclusief de randori) voor zijn rekening. Hij liet deze opwarming verder uitlopen in een korte gezamenlijke basis kihon. Ondertussen laveerde Ueki Shihan tussen de hogere dan-graden om af te vinken in welke mate ze de eerder ontvangen instructies m.b.t. de basis reeds wisten toe te passen.

De groep ‘3° dan en hoger’ mocht deze keer Imamura Sensei verwelkomen als lesgever. Er stond de kata Kanku Sho op het programma. Maar ook nu weer vertrok alles vanuit de basis en het besef wat de technieken betekenen, zodat dit zichtbaar tot uiting komt in de uitvoering van de technieken. Kortweg: als men niet begrijpt wat men uitvoert, dan zal het uitgevoerde traject van de techniek en de verplaatsing ook niet correct zijn.

Na een zeer korte pauze (want de lesgevers moesten tijdig op de luchthaven terug zijn, anders zou Gneo Sensei verplicht worden om hen met de wagen terug naar huis te brengen …) werd er onmiddellijk met de laatste training van de stage van start gegaan … zonder opwarming en o.l.v. Ueki Shihan.

Met de kata Gojushiho Sho werd er wederom een hogere kata voorgeschoteld, maar opnieuw met dezelfde leuze: “Don’t foget basics! Stability, hikite, hips, …”Ueki Shihan nam uitgebreid de tijd om doorheen alle mogelijke valkuilen van deze kata te fietsen. HIj had op het einde zelfs nog enige tijd over om te spenderen aan de uitvoering van de geri waza.

De groep ‘2° en 3° kyu’ kregen eerst de kata Bassai Dai gepresenteerd door Caruso Sensei. Na de middag kregen ze Honoré Sensei die hen weg wijs maakte in de diverse technieken, die gemakkelijk geplukt kunnen worden uit onze encyclopedie van ons karate, namelijk de diverse kata.

Over gans de stage heen was de leuze Back to basics, zeker en vast van toepassing. Er was een mooi evenwicht tussen deze basistechnieken (kihon), de toepassingen (kumite / bunkai) en de diverse kata. Er was tevens een mooi evenwicht tussen technische bijsturing en de kans om het dan ook effectief te kunnen uitvoeren.

Het was een stage om duimen en vingers af te likken. Op naar de volgende stage: de internationale JKA Stage S. Miyazaki te Gent (vrijdag 28 t.e.m. zondag 30 juni 2019). Meer info: www.stagegent.org

v.l.n.r.: Willem, Andy, Imamuza Sensei, Sawada Sensei, Ueda Sensei, Maya, Kathleen en Ohta Sensei