Internationale JKA stage S. MIYAZAKI > inschrijven diverse activiteiten

Binnen amper 3 weken leggen we reeds de laatste officiële loodjes van het huidige sportieve seizoen. Want van vrijdag 29 juni t.e.m. zondag 1 juli 2018 gaat de 25ste editie van de internationale JKA stage S. MIYAZAKI door in het universitaire sportcentrum te Gent.

Zoals eerder gemeld neemt Tasseikan sinds de voorbije 5 jaren de praktische organisatie van deze internationale stage op zich. Een stage met een historiek die terug gaat tot 1971 (!) en bijgevolg één van de allereerste internationale stages was in Europa. Het was S. MIYAZAKI Shihan zelf die aan de wieg ligt van deze stage en die steevast de grootste lesgevers van onze karate-stijl wist te overhalen om bij ons les te komen geven.

Toen S. MIYAZAKI Shihan eind mei 1993 vrij plots kwam te overlijden, werd de stage geannuleerd om het jaar nadien onder zijn huidige naam verder gezet te worden. En sinds enkele jaren kunnen wij terug rekenen op zo’n 600 deelnemers.

Uiteraard is de ambitie om elk jaar beter te doen en kan Tasseikan als organiserende club dus zeker niet ontbreken op deze stage.

Daarom een vriendelijk verzoek om jullie massaal in te schrijven om deel te nemen aan deze stage. Met hoe meer Tasseikanners er zich inschrijven, hoe groter onze groepskorting bedraagt:

 • Door vooraf in te schrijven, bedraagt deelname prijs slechts 70 euro/persoon i.p.v. 90 euro/persoon
 • Indien 5 à 10 deelnemers per club voor de volledige stage vooraf inschrijven, daalt de deelname prijs tot 55 euro/persoon.
 • Indien 11 à 20 deelnemers per club voor de volledige stage vooraf inschrijven, daalt de deelname prijs tot 50 euro/persoon. Vorig jaar bevonden we ons in deze categorie.
 • Indien meer dan 20 deelnemers per club voor de volledige stage vooraf inschrijven, daalt de deelname prijs tot 45 euro/persoon.

Opgelet: deze voorinschrijving dient te gebeuren via de club.

De club zal deze deelnameprijs vooraf betalen en zal nadien pas deze kost aan jullie terugvragen. De juiste deelnameprijs is immers maar definitief gekend van zodra alle inschrijvingen binnen zijn. Weet tevens dat deze stage de enige stage is die niet deels gesponsord wordt door de club. We spelen omzeggens immers een thuismatch!

De stage kent 7 trainingen (2 stuks op vrijdagnamiddag / 3 stuks op zaterdag / 2 stuks op zondag) in totaal o.l.v. lesgevers met een zeer hoog technisch niveau. Het zijn ook niet de minste lesgevers die te gast zijn op onze stage.

We zijn er zelfs in geslaagd om 3 lesgevers van JKA hoofdkantoor in Tokio te laten overkomen: Imamura Sensei, Hanzaki Sensei en Chubachi Sensei.

Naast de volwassenen zijn er ook afzonderlijke trainingen voor de jongeren. Deze trainingen worden gegeven door de leden van de nationale selectie. Dit levert een win-win situatie op voor beiden. Enerzijds krijgen de jongeren les van jonge karateka die toch wel op een hoog niveau karate beoefenen en vanzelfsprekend ook op het competitieve vlak iets betekenen. Anderzijds krijgen de leden van de nationale selectie de kans om hen als zijnde lesgevers te ontwikkelen.

Deze editie gaan we zelfs een speciale jongeren-dag (voor jongeren tussen de 10 (geboortejaar 2008) – 16 jaar (geboortejaar 2002)) organiseren voor slechts een kostprijs van 20 euro/jongere.

Daarbij hebben we een volgend programma opgesteld:

 • 10u30 – 12u00 : training o.l.v. leden nationale selectie JKA Belgium
 • 12u00 – 12u30 : sandwich & drankje
 • 12u30 – 14u30 : andere activiteit (binnen / buiten i.f.v. weersomstandigheden) (*)
 • 14u30 – 15u00 : gezond tussendoortje
 • 15u00 – 16u30 : training o.l.v. Japanse gastlesgever (wereldkampioen kumite)
 • 16u30 – 17u00 : fotomoment
 • 17u00 – 18u00 : gezamenlijk kijken naar “demo challenge”
 • 18u00 – 19u00 : hotdogs

 (*) Gewone sportieve kledij is aanwezen voor deze andere activiteit, die afhankelijk van de weersomstandigheden binnen of buiten zal plaats vinden.

Uiteraard kunnen de jongeren zich ook inschrijven om deel te nemen aan de volledige stage en dan kunnen zij gratis deelnemen aan deze jongeren-dag (als zij behoren tot de groep tussen de 10-16 jaar).

Maar op zaterdag 30 juni worden er aansluitend nog diverse andere activiteiten. We lijsten ze hier alvast even voor jullie op:

 • Onmiddellijk aansluitend na de laatste training (tussen 17u00 – 18u00) zullen enkele clubs een demo-challenge Deze clubs zullen trachten het aanwezige publiek te vermaken met enkele erg mooie traditionele en/of zeer spectaculaire demonstraties. Net zoals S. MIYAZAKI Shihan dat destijds kon. Kortom: karate op een andere manier beleven!

 • Van al die demonstraties zou een mens toch wel dorst krijgen en volgt er een kleine gratis receptie met een natje & droogje. De ideale gelegenheid om enkele sociale contacten te leggen met andere karateka. Dit alles onder het toeziende oog van wijlen S. MIYAZAKI Shihan. Graag hadden wij vernomen of jullie hier ook aanwezig zouden zijn, zodat we ons toch kunnen verzekeren dat er voldoende natjes & droogjes aanwezig zijn.

 • En om de dag in schoonheid af te sluiten is er een JKA Family Time waarbij we uitgebreid zullen verbroederen met alle andere karateka. Het Japanse voorgerecht wordt bereid door de Gogan Ladies (ons wel gekend binnen de clubgrenzen van Tasseikan). Het BBG-gedeelte wordt verzorgd door de BBQ-boys. Vooraf inschrijven is ook hier een must: 15 euro/jongere (t.e.m. 12 jaar) & 25 euro/volwassene.