JKA Belgium & JKA Vlaanderen > berichtgeving m.b.t. opstart nieuw seizoen

Met het oog op het nieuwe sportieve seizoen dat weldra opstart, werd zowel op nationaal als landelijk niveau bekeken welke activiteiten al dan niet kunnen doorgaan in de nasleep van Covid-19.

Sommige activiteiten werden geannuleerd (bv. competitie gebeuren), terwijl andere activiteiten in een aangepaste vorm doorgaan. Hou de activiteiten-kalender op JKA Vlaanderen daarom goed in de gaten.

Klik hier om de volledige berichtgeving te lezen en alles te weten te komen over:

  • nationale activiteiten
  • provinciale activiteiten (> afzonderlijk bericht per provincie)
  • wedstrijden 2020
  • diverse

Op maandelijkse basis of sneller indien noodzakelijk, zal een nieuwe evaluatie gemaakt worden.