Jongeren-seminarie: karate-instructie aan jongeren > Wat is dat nu weer?

Op zaterdag 25 augustus 2018 trokken enkele Tasseikan-lesgevers naar Lede voor een heus jongeren-seminarie met als thema: “karate-instructie aan jongeren”.

In het najaar 2016 hield JKA-Vlaanderen een enquête onder meer dan 60 jeugdlesgevers. De enquête was een bevraging over de ervaringen die jeugdlesgevers hadden aangaande het lesgeven aan kinderen en jongeren, alsook omtrent de problemen die zij hierbij soms ondervonden en de eventuele oplossingen ervoor.

Belangrijke conclusies uit die enquête waren dat de meeste problemen zich stelden bij de jongste kinderen (7-9 jaar), dat de fysieke bekwaamheid van jongeren bedroevend laag is en dat we eens moeten nadenken over onze instructie- en onze graduatie-methodiek.

Vertrekkende van de resultaten van deze enquête, en in overleg met JKA-Belgium-Academy, werkte JKA-Vlaanderen een visie-tekst uit, en testte deze in 2017 in de praktijk uit in een 4-tal clubs als zijnde pilootproject.

Dit seminarie had het volgende programma:

  • Inleiding
  • Presentatie antwoorden op enquête 2016
  • Academische gastspreker: ‘Hoe kinderen sport aanleren’ door Koen Termont (Sport.Vlaanderen – Vlaamse Trainersschool) co-auteur Multimove.
  • Voorstelling van visietekst
  • Voorstelling piloot-project: ervaringen en conclusies deelnemende clubs
  • Nabeschouwing en beraadslaging

  

De algemene conclusie is dat we deze groep jongeren (tussen 7 – 9 jaar) op maat (we mogen van hen immers niets verwachten wat ze motorisch ook nog niet kunnen) erg gevarieerd en veelvuldig moeten laten bewegen.

Multimove

Iets waar we als deelnemende Tasseikan-lesgevers laaiend enthousiast over werden, was de uiteenzetting van dhr. Koen Termont m.b.t. het multimove dat hij blijkbaar feilloos in ons karate.

Dit is een methode waarbij kinderen in bewegingssituaties geplaatst worden waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen. Dit zijn basisvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – al gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

Deze fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden aan te leren.

Een promofilmpje vanwege multimove ter illustratie: klik hier!

Nu we dit als zijnde lesgever goed beseffen, moeten we op zoek gaan om dit effectief te integreren in onze jongeren-trainingen.