K. Lambein sensei > 1° officiële training als Tasseikan-lesgever

Het Tasseikan lesgeversteam van is sinds aanvang van het huidige sportieve seizoen officieel versterkt met K. Lambein Sensei.  Ze is geen nobele onbekend voor Tasseikan, want in het verleden kwam ze reeds als gastlesgever langs tijdens de Japan Inspired Trainings.

Sinds ze sinds vorig sportief seizoen Tasseikanner geworden is, zoekt ze binnen onze clubgrenzen haar eigen weg.  Op zaterdag 8 september 2018 gaf ze haar eerste officiële training als lesgever. En ze heeft haar intrede niet gemist want ze gaf een supertraining. Kwestie van de lat onmiddellijk hoog genoeg te leggen!

 

  

Ze nam om te beginnen al de opwarming voor haar rekening. Er werd met duo’s gewerkt: er werden ter plaatse oefeningen uitgevoerd om dan op tel te trachten het witte of het groene potje voor de neus van de partner weg te kapen. Vervolgens was een oefening als beloning en een oefening als motivatie.

  

Na de opwarming begonnen we in een cirkel en nam ze onmiddellijk alle aanwezige Tasseikanners onder haar hoede (gaande van nieuwkomers tot gevorderden). Het was – wat men noemt – een echte basistraining met de focus op standen en op hikite. Dit laatste werd zorgvuldig getraind d.m.v. grote elastiekjes. Vandaar de trainingstitel:“We hebben ‘t aan onze rekker!”.

 

Nadien werd er gesplitst (jongeren & volwassenen) en kwam kata aan bod. De volwassenen mochten de kata Heian Sandan uitvoeren, meermaals zelfs louter en alleen de verplaatsingen (dus zonder technieken). Gemakkelijk? … Niet echt …

 

 

En, hoe kan het ook anders, na het afgroeten werd er opnieuw een poging ondernomen om de dojokun op te zeggen.