Filosofie

Karate is zo veel meer dan alleen maar sport. Het is martiale kunde en wordt na enige tijd zelfs een echte dagelijkse levensstijl.

Bij karate denkt men in de eerste plaats aan wedstrijden. Maar daarnaast is er het fysieke aspect en het technische aspect.

Het fysieke aspect is niet alleen nodig vanuit sportfysisch oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van de algemene gezondheid van de beoefenaar.

Indien men het technische aspect van het karate bekijkt, overschrijdt men al snel de grenzen van de wedstrijdvloer. Op langere termijn – na het voortdurend bijschaven van de techniek – neemt de efficiëntie en effectiviteit van de technieken toe. Iets wat met het oog op zelfverdediging van primordiaal belang is.

Het karate is gebaseerd op het zogenaamde bushido (‘Way of the samurai’) waarbij alle aspecten gelijkwaardig behandeld worden en gelijktijdig dienen vorm te krijgen.

Lichaam en geest moeten samen hand in hand het pad afleggen. Niet alleen de techniek en het voortdurend bijschaven ervan is belangrijk, maar ook op mentaal vlak zal men als karateka sterk in de schoenen moeten staan. Elke techniek wordt immers uitgevoerd met de intentie om een potentieel gevaar te zijn, waardoor de tegenstander kan uitgeschakeld worden. Maar elke keer moet men zich (lichamelijk & mentaal) zodanig weten te beheersen en te controleren, dat de uitgevoerde techniek de tegenstander raakt maar slechts met een beperkte impact zodat men deze niet kwetst. Het getuigt ook van het nodige respect voor de tegenstander.

Zo komen we terecht bij de 5 basiswaarden die het JKA shotokan karate hoog in het vaandel draagt.

In de karate wereld staan deze 5 basiswaarden gekend als de karate-code / dojokun:

etiquette (hoffelijkheid), eerlijkheid, inzet (moed), zelfkennis en zelfcontrole / zelfbeheersing.

Deze basiswaarden zijn opvoedkundige waarden, die zich voornamelijk situeren op sociaal en mentaal vlak vlak. Elk van deze 5 basiswaarden kan door iedereen meegenomen worden in het dagelijkse leven.

Karate is niet alleen een sport, het is een martiale kunde die uiteindelijk resulteert een levensstijl.