Kata

Kata geeft ons de methodiek om het basismateriaal samen te brengen

en te combineren tot bruikbare toepassingen en combinaties.”

Het is dus van het grootste belang dat men deze toepassingen begrijpt. Men moet de verschillende aspecten van een toepassing kunnen uitvoeren en beleven alsof het een reëel gevecht is.

Daarom werden er verschillende toepassingen samengesteld (diverse technieken in een welbepaalde vastgelegde volgorde), kata genaamd, die elk op hun beurt een belangrijk aspect van het karate bevatten.

Door het beoefenen van deze verschillende kata, beoefend men dus verschillende aspecten van het karate, o.a.: doelbesef, timing, coördinatie, afweren versus aanvallen. …

In de JKA shotokan stijl zijn er 26 verschillende kata officieel aanvaard.

Deze 26 kata zijn opgesplitst in 2 groepen, namelijk: de basis kata en de hogere kata.

Elk van deze kata belicht een ander aspect en andere elementen van het karate, en heeft daardoor zijn eigen specifiek karakter.

Sinds kort heeft men ook de originele oefenvorm van Gichin Funakoshi Shihan opnieuw opgerakeld. Deze oefenvorm (Taikyoku shodan) is een goede voorbereiding op de andere basis kata (Heian Shodan).

In feite zijn er 3 van dergelijke voorbereidende oefenvormen, namelijk: Taikyuku Shodan, Taikyuko Nidan en Taikyuko Sandan.

Naast deze 3 oefenvormen zijn er ook nog: 15 zogenaamde basis kata en 11 zogenaamde hogere kata.

Tasseikan heeft uit één van deze 26 kata een eigen clubkata gekozen, namelijk: Empi.