Wedstrijden

Tijdens wedstrijden vergelijkt en beoordeelt men de geleverde prestaties van de kampers. Deze vergelijking en beoordeling gebeurt op basis van welbepaalde normen, die men als wedstrijdcriteria zou kunnen beschouwen.

Op basis van deze vergelijking en beoordeling wordt de betere kamper beloond met de overwinning. De andere kamper wordt beschermd.

Hierdoor zijn wedstrijden in de eerste plaats een hulp- en/of vormingsmiddel om de kunde in het karate te verbeteren. Deelname aan wedstrijden is dan ook niet verplicht en de voornaamste doelstelling is niet de overwinning, maar de ervaring van het kampen.

De vergelijking en beoordeling gebeurt door de scheidsrechters die op regelmatige basis bijscholing krijgen, zowel theoretisch als praktisch.

De wedstrijden kunnen individueel of per ploeg gebeuren en dit zowel in kata als in kumite.

Er bestaan enerzijds tornooien (waar men werkt met poulesysteem) en anderzijds officiële kampioenschappen (met rechtstreekse uitschakeling). De deelnemers worden opgesplits: per geslacht, per leeftijd en per graad, in sommige gevallen ook per gewichtsklassen.

De specifieke voorbereiding op een deelname aan wedstrijden begint natuurlijk eerst in eigen club. Er zijn echter ook competitietrainingen die georganiseerd worden door de afdeling van JKA Oost-Vlaanderen. Tijdens deze competitietrainingen, krijgt men de kans om samen met karateka uit andere clubs ervaringen te delen. Deze competitietrainingen staan bovendien onder leiding van lesgevers die zelf ook kunnen terugblikken op een mooie en rijk gevuld competitieverleden.

Men wordt niet alleen voorbereid ten behoeve van een deelname aan wedstrijden, men wordt ook ter plaatse begeleid op de wedstrijdvloer door een begeleider/ coach.