Kathleen back in Japan > rapport n° 5

Tasseikanner Kathleen begint op volle toeren te draaien. Nadat ze ons eerder doorheen de volledig honbu dojo wist te gidsen, gaat ze nu eerder de inhoudelijke tour op. Vandaag wist ze volgende boodschap te posten:

“Ohayoo Tasseikan! Een nieuwe week, we vliegen er weer in! Nu we wat meer vertrouwd zijn met de plaats van het gebeuren, kunnen we wat dieper ingaan op het ‘ceremonieel gebeuren’. na elke training wordt hier de dojokun gereciteerd. Zo worden we herinnerd aan de waarden die we trachten uit te dragen als karateka. Osu!”

Kathleen was tevens zo vrij om aansluitend een filmpje te lenen van onze Italiaanse collega’s:

PS: de aandachtige kijker heeft de dojokun al zien hangen in zowel de sub- als de main dojo.