Lid worden

 1. Vergunning / verzekering:
  • jaarlijks 35 euro (te betalen via de club)
  • verplichte aansluiting bij de Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF), de enige Vlaamse karate-organisatie die erkend wordt door Sport.Vlaanderen
  • omvat verzekering voor sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

 2. Clubbijdrage:
  • 1° clublid betaalt jaarlijks 70 euro
  • 2° (en volgende) clublid van een zelfde familie, (ingeschreven op hetzelfde adres) betaalt jaarlijks 60 euro
  • 55-plussers krijgen een bijkomende jaarlijkse korting van 5 euro
  • mensen met een beperking krijgen een bijkomende jaarlijkse korting van 5 euro

De hierboven vermelde clubbijdrage omvat:

   • het effectieve lidgeld om aangesloten te worden bij Tasseikan
   • het inschrijvingsgeld voor de deelnemers aan competitie en/of (provinciale) wedstrijdtrainingen

De hierboven vermelde clubbijdrage omvat niet:

   • de deelnamekost aan activiteiten georganiseerd door Tasseikan (anders dan de gewone clubtrainingen), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
   • de deelnamekost aan andere activiteiten georganiseerd door andere organisaties, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

  3. Trainingsgeld:

   • per individuele training betaalt men 1,75 euro
   • via een meerbeurtenkaart betaalt men 20 euro voor 14 trainingen.

Tasseikan moet huurgelden betalen voor het gebruik van de trainingszaal (dojo)

Daar Tasseikan geen sponsoring ontvangt behalve een zeer beperkte subsidie vanwege de gemeente is de club genoodzaakt haar leden een bijdrage te vragen.

Opgelet

 • Zowel de vergunning als de clubbijdrage dienen jaarlijks bij aanvang van het nieuwe sportieve seizoen betaald te worden.
 • Het gepaste bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer van Tasseikan vzw met een duidelijke vermelding van ‘jouw naam + lidmaatschap kalenderjaar’.