Move tegen pesten: Tasseikanners doen mee natuurlijk!

Ik Kies Kleur tegen Pesten wil samen met scholen, jeugdverenigingen en sportclubs werk maken van een pestvrije omgeving voor kinderen en jongeren.

Van 22 februari tot 1 maart 2019 is er opnieuw de Vlaamse Week tegen Pesten.

De sportsector wenst mee te doen met de STIP IT actie (een actie vanuit Ketnet voor alle kinderen en jongeren in alle sectoren). STIP staat voor Samen Tegen Iemand Pesten. Om te tonen dat je daar achter staat plaats je vier stippen op je hand. Deze staan voor:

  • Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
  • Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
  • Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
  • Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

Wat doet TASSEIKAN om pesten helemaal te bannen? 

  • Zorgen voor een positief groepsklimaat.
  • Onze jongeren bewust maken van pesten via de thematrainingen rond pesten.
  • Trachten pesten te voorkomen door het maken van goede afspraken d.m.v. een gedragscode (cfr. dojokun).
  • Zorgen voor een aanspreekpunt waar gepeste sporters en/of hun ouders terecht kunnen. Dit kan bij elk van onze lesgevers of via info@tasseikan.be.
  • Het pesten kordaat te stoppen door het goed aan te pakken. We hanteren een nultolerantie t.a.v. pesten.

Wat gaan we nu concreet doen rond deze actie?

Stip it: we zetten 4 stippen op onze hand en doen de ‘Move tegen Pesten’: zo laat je zien dat je tegen pesten bent. Dit hebben we vandaag al eens geoefend.

Uiteraard gaan we deze move tegen pesten inoefenen hé: jullie kunnen al beginnen oefenen door hier te klikken. 

Verwacht dus enige actie hieromtrent de komende weken!