Nieuwsbrief juni 2020

Coronavirus

Informatie voor CONSUMENTEN | Federatie Goud en Zilver

Het Coronavirus blijft nog steeds ons dagelijks leven beheersen. Hoewel de opgelegde maatregelen mondjesmaat worden versoepeld, is het ongeremd beoefenen van ons karate momenteel nog niet helemaal aan de orde.

Wanneer we dit wel zullen mogen doen, is echter nog koffiedik kijken. Maar zowel vanuit de federatie als onze club trachten we zo goed en kort als mogelijk op de bal te spelen.

Clubtrainingen

Onze sportinfrastructuur is nog steeds gesloten en dit zal tot nader order zo voor de rest van het sportieve seizoen het geval zijn. Als dit alsnog zou veranderen, dan zullen we jullie hieromtrent informeren.

In overleg met De Sportdienst hebben we een eerste alternatief (naar locatie & uren) uitgewerkt. Daarom trachten we momenteel op het grasveld naast het O.C.P. veilig te trainen.

Tasseikan-jongeren

groep 1 > woensdag van 17u30 tot 18u45

groep 2 > woensdag van 17u30 tot 18u45 & zaterdag van 10u00 tot 11u15

Tijdens een normaal sportief seizoen worden onze jongeren-trainingen op donderdag, tijdens de 3 laatste weken van juni stopgezet wegens schoolexamens. Dit sportief seizoen worden de schoollessen & -examens noodgedwongen ook compleet anders georganiseerd.

Speciale omstandigheden vereisen speciale maatregelen en daarom hebben we beslist om onze jongeren-trainingen dit seizoen gewoon verder te zetten tot eind juni. Op deze manier kunnen onze jongeren zich toch eens uitleven!

Tasseikan-volwassenen

woensdag van 19u00 tot 20u30 & zaterdag van 10u00 tot 11u30

De toekomst

Wat de nabije toekomst ons gaat brengen, is momenteel nog erg onduidelijk. We weten: noch hoe we het huidige sportieve seizoen zullen afsluiten, noch hoe we het volgende sportieve seizoen zullen opstarten.

Garanties dat we een zorgeloze karate-zomer tegemoet gaan, zijn jammer genoeg ook nergens verkrijgbaar. Zelfs als de maatregelen in die mate versoepelen dat we opnieuw ongeremd en onbezorgd ons karate kunnen beoefenen, dan nog is het ernstig de vraag of de sportaccommodatie niet opgevorderd zal worden ten behoeve van diverse andere sportkampen.

In deze context heeft het Tasseikan-team dan ook beslist om de 10° editie van de Tasseikan Zomertrainingen te annuleren. Diverse activiteiten werden reeds eerder geannuleerd, zoals: internationale JKA stage S. Miyazaki te Gent (3 t.e.m. 5 juli), JKA Kids Day (19 september) …

Nie pleuje

We stellen als club alles in het werk om onze normale clubwerking zo snel als mogelijk terug op te starten.

Hou onze communicatiekanalen dus nauwlettend in de gaten. En, verlies jullie moed en enthousiasme niet: “Never give up! Nie pleuje!”