“Samen sportclubs nog sterker maken!” > clubgrade – introductie

              

Tasseikan is erg begaan met het welzijn van de club en zijn leden. We streven steeds naar verbetering, niet alleen op karate technisch vlak en wat betreft trainingsvormen. Termen als: organisatie, communicatie, … zijn ons evenmin wereldvreemd. We zouden zelfs enigszins overmoedig durven zeggen dat het een kenmerk geworden is van onze club. Zelfs in die mate dat we er voor gekend zijn buiten onze clubgrenzen, met daaraan een vriendelijk verzoek verbonden om dit ook toe te passen op provinciaal en regionaal niveau binnen diverse armen van onze karate organisatie.

Als clubleiding zijn we er ten stelligste van overtuigd dat het samenwerken over de clubgrenzen heen, alleen maar verrijkend en versterkend kan werken. Een project zoals onze eigenste Zomertrainingen De Pinte is daarvan een erg mooi voorbeeld. De uitwisseling met onze broederclub KIME Aalter is daarvan een ander voorbeeld.

Daarom werkt Tasseikan graag mee aan een uniek pilootproject van Dynamo Project (gespecialiseerd in allerlei bijscholingen en ondersteuningstools m.b.t. sportclubs) onder het motto: “Samen sportclubs nog sterker maken!”. Aan de hand van nieuwe / vernieuwde ondersteuningsvormen (op maat) wenst men tegemoet te komen aan de dagdagelijkse problematieken waarmede sportclubs heden ten dagen kampen.

Heden maakt Tasseikan deel uit van een ontwikkellingsgroep om de inhoud van dit concept mee vorm te geven via wetenschappelijk onderzoek. Kortom: Tasseikan bevindt zich letterlijk in de kiemfase van een compleet nieuw meetinstrument. Super spannend allemaal! Maar goed: niet alleen de clubleiding wordt hierbij betrokken, onze volledige cluborganisatie zal hierbij de revue passeerde. Dus ook jullie als zijnde leden, vrijwilligers, … want:

“Clubgrade wil de bestuurskracht van sportclubs verhogen en UGent zal die bestuurskracht meten. Op basis van een bevraging bij (minstens) drie bestuurders, drie coaches, drie vrijwilligers en drie leden krijg je een “foto” van je clubwerking. Op die manier brengen meerdere stakeholders de sterke punten van je sportclub in kaart en waar je als club nog kan bijsturen.

Het engagement van jouw club wordt beloond met een gedetailleerd rapport over het “beleidsvoerend vermogen” van je sportclub. Zowel harde als zachte managementprocessen worden bekeken, dus enerzijds de ontwikkeling van strategie, structuren en processen en anderzijds de mensen en de waarden die de organisatie draagt.”

Dit betekent dat enkelen onder jullie eerstdaags hieromtrent een vriendelijk verzoek tot medewerking zullen ontvangen.