sportief seizoen 2018-2019 > dagboek der werken – week 1

Voor die ene keer dat een nieuw sportief seizoen zijn startschot kent op 1 september, kunnen we onszelf misschien eens schools gewijs een rapport toekennen voor de voorbije week.

 

Zaterdag 1 september 2018

Enkele Tasseikanners kwamen reeds goed gemutst afgezakt van de nationale training als zijnde opwarming voor de clubtraining.

Bij de jongeren waren er een 3-tal nieuwkomers die een eerste kennismaking hadden met onze club en karate. Ze leken na de training enthousiast en spraken om donderdag een 2° ronde uit te voeren. Fingers crossed! De eerste wisselbeker ‘Tasseikanner van de week’ werd uitgereikt.

Bij de volwassenen waren er ook 2 nieuwkomers die onmiddellijk geïntegreerd werden in de groep. Ze stonden voor een mooie uitdaging want ze regen onmiddellijk een deel van het examenprogramma 1°/2°/3° kyu (cfr. bruine gordel) voorgeschoteld. Maar ze wisten zich bijzonder goed uit de slag te trekken.

Om de training af te sluiten werd de dojokun voor een eerste maal gezamenlijk door te nemen.

Maandag 3 september 2018

Op deze eerste echte schooldag waren er naast Tasseikanners ook enkele karateka uit een andere club die present tekenden, net als een nieuwkomer die reeds zijn 2° ronde kwam uitvoeren. Deze keer gen examenprogramma, maar wel beentechnieken alom. De uithouding werd even getest door meerdere reeksen te doen op diverse hoogtes.

Er werd vervolgens veel gewerkt met partner als (bewegend) doel, om ten slotte te eindigen met de attributen om de beentechieken eens te testen op efficiëntie louter en alleen door de technieken snel & dynamisch uit te voeren.

We waren echter zo in the mood van de beentechnieken dat we het doornemen van de dojokun vergeten zijn. Voilà: een eerste inbreuk op onze goede voornemens van het nieuwe sportieve seizoen

Woensdag 5 september 2018

Tijdens dit sportief seizoen gaan we ook – op algemeen verzoek van enkele Tasseikanners – iets meer aandacht besteden aan het wedstrijdgebeuren. Is het dan de bedoeling dat we met z’n allen deelnemen aan competitie? Neen, maar je hoeft niet deel te nemen aan competitie om ook als recreatieve karateka baat te hebben bij dergelijke trainingen.

Deze keer stond kata centraal. Op basis van wat wordt een kamper tijdens de uitvoering van zijn/haar kata beoordeeld door een scheidsrechter? Wanneer spreekt men van een fout? Wanneer is de ene uitvoering van een kata ‘slechter’ of ‘beter’? Wat zijn de fundamentele criteria t.b.v. een perfectie techniek?

Als men deze aandachtspunten checklist-gewijs afvinkt voor zichzelf, dan werkt men aan de algemene kwaliteit van zijn/haar karate. Door hier de nodige aandacht aan te besteden tijdens het kata-gebeuren, zal het kwaliteitsniveau tijdens de kihon & kumite ook naar omhoog getrokken worden. En dit is de uiteindelijke doelstelling van dergelijke trainingen. Een andere manier van karate-beleving en indien er interesse bestaat tot deelname aan competitie kan dit tellen als zijnde een eerste voorbereiding. Een echte win-win situatie dus.

Deze training zijn we niet vergeten om onze dojokun ter hand te nemen. Maar een vlotte ‘babbel’ is het momenteel zeker en vast nog niet. Maar: oefening baart kunst, niet waar?

  Wisselbeker: Tasseikanner van de week …

Donderdag 6 september 2018

Op donderdag kwamen beide groepen van de Tasseikan-jongeren in actie. Voor deze eerste donderdag training hadden de jeugdlesgevers gewisseld van groep: Maya gaf training aan de oudsten en Andy gaf training aan de jongsten. Voor sommigen van onze Tasseikan-jongeren was het echter reeds ruimschoots 2 maanden geleden dat ze nog eens de kimono uit de kleerkast hadden gehaald. Het was er aan te merken …

Maar de inzet ene het enthousiasme was groot en dat maakte dat beide groepen tegen het einde van de training (zelfs de nieuwe exemplaren)toch meerdere zweetdruppels geproduceerd hadden. Groep 1 (< 9 jaar) werden de basistechnieken enverplaatsingen herhaald. Er werkt gewerkt met partner en ze moesten elkaars buik raken (met controle). Dit lukte meer dan behoorlijk. Groep 2 (> 9 jaar) werkte niet alleen met attributen, maar werkte ook op het einde van de training ook nog eens rond de dojokun.

Het was dus bijzonder moeilijk kiezen opnieuw, wie met de wisselbeker ‘Tasseikanner van de week’ huiswaarts mocht keren. Iedereen had immers op zijn/haar manier zich toch behoorlijk ingezet.

 

Alle Tasseikanners zijn volle goeie moed het sportieve seizoen begonnen. Ze etaleren een overdaad aan enthousiasme en vertonen een ongelooflijke inzet. TOP!