TASSEIKAN > beleidsplan (jongeren & volwassenen) > “Een woordje uitleg graag, a.u.b.!”

Op donderdag 26 oktober 2017 kregen Tasseikan-jongeren de presentatie van hun Tasseikan-baby, terwijl de Tasseikan-volwassenen geduld moesten uitoefenen tot woensdag 29 november 2017. Waarom deze ‘officiële’ presentatie van een beleidsplan?  Dit document dient een levend werkdocument te zijn dat de ambitie belichaamt van de visie waarmede Tasseikan als zijnde club de (nabije) toekomst wil tegemoet treden. 

Hoog tijd om toch een woordje tekst en uitleg te verschaffen om dit geheel te kaderen.

TASSEIKAN 2020 … dromen mag

Sinds het moment dat Tasseikan als zijnde JKA shotokan karate club boven het doopvont werd gehouden eind 2005, is er al een lange weg afgelegd. Door de jaren heen konden passeerden zowel enkele heroïsche momenten als enkele minder memorabele voorvallen.

Daarom loont het af en toe wel eens de moeite om terug te blikken op het verleden (bv. het voorbije seizoen) om zo te evalueren wat er goed bevonden werd en/of wat binnen de categorie ‘te verbeteren’ valt. Daarnaast is het ook verrijkend om af en toe eens een blik te werpen op de nabije en verre toekomst.

TASSEIKAN jongeren

En daar de mening van de clubleden van groot belang is, wordt er tegen het einde van elk sportieve seizoen een overleg georganiseerd met de Tasseikan jongeren en hun ouders. Zodoende wordt er informatie bijeengesprokkeld over wat ‘goed’ was en wat ‘voor verbetering vatbaar’ was.

Tevens wordt er gepolst wat zij nieuw zouden wensen te introduceren in de club en/of tijdens de trainingen. Vervolgens maakte het dagelijkse bestuur van Tasseikan exact dezelfde oefening tijdens een zogenaamde brainstormsessie.

De resultaten van beide evaluatierondes werden gebundeld in een werkdocument. Dit werkdocument is een hulpmiddel, een leidraad, … voor ons allen dat uiteindelijk betiteld werd als zijnde ‘Tassaikan jongeren – beleidsplan 2017-2020’. Op deze manier is er een vrijwillig, maar daarom niet vrijblijvend engagement vanwege de clubleiding om met de allerbeste intenties hier echt haar schouders onder te zetten.

Op deze wijze kan er bijgestuurd worden waar nodig en wordt er continu werk gemaakt van een kwaliteitsverbetering die zowel de club als de jongeren en hun ouders ten goede komen. Tevens worden op deze manier de krijtlijnen naar de toekomst toe uitgezet. Daarbij wordt niet alleen getracht om de jongeren zelf te motiveren, maar ook wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders in het clubgebeuren.

TASSEIKAN volwassenen

Uiteraard wenst de clubleiding ook niet zo maar voorbij gaan aan de groep van volwassenen Tasseikanners. Ook bij hen werd eens nagevraagd op het einde van het sportieve seizoen over wat ‘goed’ was en wat ‘voor verbetering vatbaar’ was.

Ook nu werd er door het dagelijkse bestuur een brainstormsessie gehouden. Hierbij werd zelfs nog een stapje verder gegaan, dan bij de sessie van de jongeren. Onder het motto ‘Tasseikan 2020 … dromen mag’ kreeg iedereen arte blanche om eens zonder enige vorm van belemmering zijn/haar dromen weer te geven. Wat zou tof zijn om als zijnde Tasseikan in 2020 te doen?

Ook hiervan werden de bevindingen van beide evaluatierondes – in navolging van de jongeren –  gebundeld in een gelijkaardig werkdocument. Dit werkdocument mondde uiteindelijk eveneens uit i een ‘Tasseikan volwassenen – beleidsplan 2017-2020’. Het engagement vanwege de clubleiding, de continue bijsturing, … is allemaal te vergelijken met wat er zich afspeelt binnen het kader van het jeugdbeleid.

Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een ultieme motivering vanwege de volwassenen, die heden ten dagen allen een druk bestaan leiden. Daarom wordt er ook gestreefd om de partners bij het clubgebeuren te betrekken.

TASSEIKAN familie

Tasseikan is een familieclub waar:

  • iedereen (jong & oud, getalenteerd of minder mobiel) op zijn/haar snelheid en met zijn/haar mogelijkheden karate moet kunnen beoefenen.
  • Kinderen, ouders en grootouders samen het JKA shotokan karate kunnen beoefenen.
  • Fysiek & techniek hand in hand gaan met een lach en een traan.

JKA SHOTOKAN KARATE CLUB TASSEIKAN DE PINTE

EEN CLUB WAAR JONG & OUD ZICH THUIS