Tasseikan clubtraining > zaterdag 3 april 2019 > in beeld gebracht

Ook op zaterdag 13 april 2019 stond het onderwerp startsnelheid op het programma van de lesgever. Net zoals beentechnieken en hikite (of in het geval van de beentechnieken noemt dit hikeashi) & ellebogen (of in het geval van de beentechnieken betekent dit dat de knieën langs elkaar moeten passeren).

Om de start te verzekeren had Andy het spel van de wasknijper bedacht. Eén persoon houd de broekspijp vast van het achterste been (= weerstand), terwijl de andere persoon vanuit zenkutsu dachi de knie (voorwaarts) optrekt. Nadien werd de wasknijper vervangen door een enkelband (= grotere weerstand, door een gordel rond de voet te binden en deze strak te houden).

In een latere fase werd de gordel gehouden om de knie hoog genoeg op te trekken, maar met behoud van de dynamiek / startsnelheid. En tot slot werd getracht om de mae geri in zijn totaliteit uit te voeren. Gelijkaardige oefeningen werden uitgevoerd voor de mawashi geri.