Tasseikan & communicatie, communicatie … en nog eens communicatie

Onze club heeft de voorbije weken niet stil gezeten als het over communicatie gaat. Hoog tijd dus om jullie even te berichten over de vooruitgang der werken.

Onze club heeft de voorbije weken niet stil gezeten als het over communicatie gaat. Hoog tijd dus om jullie even te berichten over de vooruitgang der werken.

Uit de laatste sessie van onze deelname aan het clubgrade project (casetafel van 26 februari 2019), vloeiden 2 concrete acties. Namelijk: de opstart van een mini-traject ‘communicatie’ (intern & extern) op korte termijn en de opstart van een mini-traject ‘verhogen betrokkenheid’ (al dan niet in samenwerking met nog andere sportclubs) op langere termijn.

In het kader van het eerste mini-traject ‘communicatie’:

 

 • hebben jullie onlangs reeds massaal de Tasseikan-enquête ingevuld. Uiteindelijk mochten wij van: 24 Tasseikan-volwassenen, 11 Tasseikan-jongeren en 12 Tasseikan-ouders / vrijwilligers een ingevuld exemplaar terug ontvangen. Hiermede zijn we uiterst tevreden en kunnen we verder aan de slag gaan. We trachten jullie feedback te ordenen en hieraan gerichte actiepunten te koppelen. Wordt vervolgd.

 • hebben enkele Tasseikanners (zijnde: ouders, clubleden, lesgevers en dagelijks bestuur) op datum van 2 mei 2019 deelgenomen aan een eerste sessie ‘communicatie’ georganiseerd door de mensen van het clubgrade project. Hiervoor werd onze club van nabij onder de loep genomen aan de hand van 3 vragen:
  • Waarover communiceren we? … en wat is het effect ervan?
  • Met wie communiceren we?
  • Waarom communiceren we? … en welk resultaat wensen we te bereiken?

Vervolgens hebben we als deelnemer wat huiswerk gekregen ter voorbereiding van de volgende sessie op datum van 14 juni 2019. Voor dit laatste zullen wij enkele clubleden en ouders aanspreken, voor of na de training om ons wat concrete input te geven.

Gelijktijdig hiermee loopt er vanuit JKA Vlaanderen (= onze leerschool (die het JKA shotokan karate onderricht) binnen de Vlaamse karate federatie) ook een communicatie project bestaande uit 3 workshops, waar we als club ook vertegenwoordigd zijn:

 • Inventarisering van de behoeften van de club & (afstemming met) visie lokale promotie door JKA Vlaanderen
 • Sociale media in al zijn facetten
 • Gebruik website, mailing, …

Kortom: vanuit diverse invalshoeken trachten we onze communicatie binnen de grenzen van Tasseikan in kaart te brengen. Dit alles met de intentie om deze bij te sturen waar nodig, zodat we startklaar het nieuwe sportieve seizoen 2019-2020 kunnen tegemoet gaan. We keep you posted!