TASSEIKAN-enquête 2019 > resultaten & 20-punten programma

Op datum van 22 april 2019 werd de TASSEIKAN enquête gelanceerd. Deze enquête werd verdeeld onder de huidige leden, de ex-leden en de ouders van onze jongeren.

DOELSTELLING

Wat er leeft binnen onze clubgrenzen? Wat zijn de noden van onze clubleden? Welke punten vinden onze clubleden voor verbetering vatbaar? Vandaar dan ook de duidelijke slogan: “Tasseikan hecht belang aan jouw mening!”.

RESPONS

Op datum van 15 mei 2019 werd de enquête afgesloten. Als club zijn we best tevreden met de respons op onze enquête, want we noteerden volgende resultaten:

  • 24 leden – volwassenen
  • 11 leden – jongeren
  • 12 ouders & anderen

RESULTATEN

Als wensten we kort op de bal te spelen. Daarom zat het dagelijks bestuur van onze club reeds op datum van 17 mei 2019 rond de tafel. Hierbij werden de resultaten van de enquête systematisch overlopen, geëvalueerd en werden conclusies getrokken.

20-PUNTEN PROGRAMMA

Als vinden dat jullie als clubleden uiteraard het recht hebben op deze resultaten. Daarom hebben we deze gebundeld tot een 20-punten programma.

Wij hebben onmiddellijk ook actiepunten gekoppeld aan elk resultaat, zodat diverse items reeds bij de aanvang van het nieuwe sportieve seizoen zijn ingang kunnen vinden.

EN DE REST?

Sommigen vragen zich wellicht af of bovenstaand 20-punten programma alles omvattend is. Het antwoord is vanzelfsprekend: “Neen!”.

Maar we willen als club de ontvangen feedback concreet aanpakken. Daarbij werd geopteerd om eerst de grote gelijkaardige stromingen aan te pakken, alvorens gevolg te geven aan de eerdere individuele informatie.

OPVOLGING

Het opstellen van het 20-punten programma met de bijhorende actie, noodzaakt uiteraard ook een regelmatige opvolging. Daarom zal de club jullie ook op regelmatige tijdstippen een update bezorgen m.b.t. een actuele stand van zaken.