Tasseikan infobalie > up to date

Bij het betreden van onze dojo in het O.C.P. is er een algemeen informatiebord. Wij hebben dit gemakkelijkheidshalve omgedoopt tot de Tasseikan infobalie.

Doelstelling is om alle actuele en belangrijke informatie te delen met zowel Tasseikanners, ouders, potentiële Tasseikanners, …  Zoals onderstaande foto bewijst is bulkt onze infobalie uit van de informatie:

  • clubaffiche met duidelijke vermelding van onze trainingsuren, …
  • activiteitenkalender > september 2018 t.e.m. januari 2019
  • clubactiviteit > “Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders” op donderdag 27 september 2018
  • berichtgeving t.a.v. de Tasseikan-ouders > belangrijke mededeling m.b.t. huidig sportief seizoen > zie hier voor meer info
  • karate-code > vermelding van onze basiswaarden (zie tevens dojokun)

We’ll keep you posted!