Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders > donderdag 27 september 2018

De clubleiding is er ten stelligste van overtuigd dat een grotere betrokkenheid vanwege de Tasseikan-ouders de sleutel is tot het succes van onze Tasseikan-jongeren! We maakten hier ook reeds melding van in onze belangrijke berichtgeving t.a.v. de Tasseikan-ouders dd. 26.08.18.

Tijdens het voorbije sportieve seizoen organiseerden we een ‘Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders’ training. Dit was een ontzettend leuke training, zowel voor de aanwezige Tasseikan-jongeren als voor hun ouders. Jammer dat de opkomst zo laag lag.

Maar, niet getreurd, jullie krijgen een nieuwe kans: op donderdag 27 september 2018 organiseren we immers een nieuwe ‘Tasseikan-jongeren versus Tasseikan-ouders’ training. Noteer dit alvast met stip in uw agenda!

Misschien krijgt u op deze manier wel het karate-virus te pakken en wil u eens try-outen bij de volwassenen? Weet dat u altijd welkom bent: de eerste drie trainingen zijn trouwens gratis.

Of misschien heb je als Tasseikan-ouder zin om je af en toe eens als vrijwilliger in te zetten binnen of buiten de grenzen van onze clubwerking. Ook hier: wees welkom.